Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
   Aktualizacja:

Prolongata kredytu: Jak odroczyć spłatę rat w trudnych sytuacjach finansowych?

Regularna spłata miesięcznych rat może w niektórych przypadkach okazać się zadaniem niemal niemożliwym do wykonania, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę długoterminowe zobowiązania. Warto wówczas pomyśleć, czy będzie dla nas dostępna prolongata spłaty kredytu hipotecznego lub innego rodzaju zobowiązania.

Spis treści
więcej Ikona strzałki

Kredyty to często zobowiązania, które spłacamy przez dłuższy czas. Nie da się przewidzieć każdej sytuacji życiowej, która nas spotka przez 20-30 lat. Chwilowe problemy finansowe, zwiększone wydatki czy utrata pracy mogą skutecznie uniemożliwić zrealizowanie bieżących obowiązków dłużnika. Należy wówczas jak najszybciej podjąć działania umożliwiające zachowanie płynności i niedopuszczenie do powstania opóźnień w spłacie.

Jednym z nich jest prolongata. Ten termin – choć doskonale nam znany – może dotyczyć kilku różnych mechanizmów. Wybranie najlepszej opcji pozwoli na uzyskanie doraźnych oszczędności, a tym samym również znacznie ułatwi radzenie sobie ze zobowiązaniem i przejście przez kryzysowy moment.

(fot. Thomas Andre Fure / Shutterstock)

Prolongata – co to jest?

Prolongata oznacza wydłużenie terminu płatności, ważności umowy lub zobowiązania oraz odroczenie jego realizacji. Słowo to można zresztą spotkać w wielu życiowych sytuacjach: prolongowane mogą być więc np. umowy, które ulegają przedłużeniu na określonych warunkach, prolongować można również zwrot książek w bibliotece – wówczas wydłużamy termin ich zwrotu. 

Podobnie działa to w przypadku kredytów. Podpisując umowę kredytową, zgadzamy się na ujęte w niej warunki. Jednym z najważniejszych z nich okazuje się harmonogram spłaty, regulujący terminy oraz wysokość kolejnych rat. Warto mieć jednak świadomość, że w niektórych sytuacjach możemy doprowadzić do jego zmiany: można go zarówno skrócić (dokonując nadpłaty kredytu i wybierając taką opcję), jak i wydłużyć: mamy wówczas do czynienia właśnie z prolongatą.

Co daje prolongata kredytu?

Prolongata pożyczki lub kredytu może oznaczać zasadniczo dwie sytuacje:

  • Wakacje kredytowe pozwalają na odroczenie płatności konkretnej raty lub jej wybranej części. W ten sposób możemy więc – na ustalonych przez bank zasadach – uzyskać krótką przerwę od regulowania zobowiązania. Zazwyczaj instytucje pozwalają na jedne wakacje kredytowe w ciągu roku. Warto przy tym mieć świadomość, że obowiązek płatności wcale nie znika, wręcz przeciwnie: niespłacony kapitał (wraz ze skapitalizowanymi odsetkami) zostanie rozłożony pomiędzy kolejne raty, co wpłynie na ich wysokość.

  • Wydłużenie okresu kredytowania pozwala natomiast na rozłożenie pozostałego do spłaty kapitału na większą liczbę rat. Taka restrukturyzacja kredytu ma jedną podstawową zaletę: dzięki temu zabiegowi miesięczna płatność ulegnie obniżeniu. Z drugiej strony: przełoży się to na całkowite koszty – te ulegną w naturalny sposób zwiększeniu.

Kiedy zdecydować się na prolongatę spłaty kredytu?

Prolongata może okazać się dobrym sposobem na odciążenie domowego budżetu w trudnym momencie. Przede wszystkim warto rozważyć ją w sytuacji, gdy borykamy się z chwilowymi problemami finansowymi, a regulowanie rat w dotychczasowej wysokości staje się trudne.

Wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie jednej pełnej płatności, co pozwala zachować spore środki w krótkim okresie. Z drugiej strony, nie będą długofalowym wsparciem: już w następnym miesiącu trzeba będzie uregulować ratę, a ta będzie wyższa ze względu na konieczność spłaty nieuregulowanego kapitału i odsetek. Prolongata, czyli wydłużenie okresu kredytowania, pozwoli natomiast długofalowo obniżyć miesięczne koszty, dlatego też stanie się dobrym rozwiązaniem w przypadku np. obniżenia dochodów czy ponoszenia regularnych wysokich wydatków.

Wniosek o prolongatę kredytu

Aby wydłużyć okres spłaty lub skorzystać z wakacji kredytowych, należy złożyć wniosek o prolongatę kredytu. Odpowiedni wzór znajdziemy na stronie konkretnej instytucji, jednak powinien zawierać:

  • Miejscowość i datę sporządzenia wniosku o przedłużenie spłaty kredytu,

  • Dane kredytobiorcy: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe.

  • Dane kredytodawcy, w tym nazwa i dokładny adres.

  • Numer umowy kredytowej, której dotyczy wniosek o prolongatę.

  • Informacje dotyczące prolongaty – wnioskowany termin wakacji kredytowych lub wydłużenia okresu spłaty.

  • Załączniki (np. potwierdzające sytuację materialną).

  • Własnoręczny podpis kredytobiorcy.

Warto mieć przy okazji świadomość, że prolongata kredytu hipotecznego lub gotówkowego może wiązać się z dodatkowymi kosztami z tytułu m.in. rozpatrzenia wniosku lub sporządzenia aneksu do umowy. Poza tym procedowanie wniosku może trwać nawet do kilku tygodni, warto więc złożyć go z pewnym wyprzedzeniem.

Kto nie dostanie możliwości prolongaty kredytu?

Kredytobiorca powinien przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że z punktu widzenia banku najważniejsze będzie to, jak radziliśmy sobie ze spłatą zobowiązania do momentu złożenia wniosku o prolongatę. Przyznanie wakacji kredytowych w większości instytucji uzależnione jest od tego, czy w historii spłaty kredytu nie widnieją jakiekolwiek opóźnienia. Bank może również nie wyrazić zgody na zmianę warunków umowy, jeżeli do tej pory niewłaściwie wywiązywaliśmy się z obowiązków dłużnika. W przypadku problemów finansowych nie warto więc zwlekać: należy jak najszybciej podjąć aktywność i zwrócić się do banku z prośbą o prolongatę kredytu. Dzięki temu możliwe stanie się dalsze regulowanie zobowiązania, jednak na łatwiejszych do spełnienia warunkach.

Konsolidacja lub refinansowanie

Dobrą alternatywą dla prolongaty może stać się  konsolidacja zadłużenia lub refinansowanie kredytu. W pierwszym przypadku możliwe stanie się połączenie wielu różnych zobowiązań, w tym kredytów hipotecznych, gotówkowych, a nawet pożyczek spoza sektora bankowego, i zastąpienie ich jednym, nowym kredytem. Zwykle stosuje się wtedy wydłużenie okresu spłaty dotychczasowych zobowiązań, co prowadzi do spadku raty.

W drugim przypadku dotychczasowy kredyt hipoteczny zostanie zastąpiony nowym, co da możliwość np. wydłużenia terminu spłaty i uzyskania dodatkowych oszczędności wynikających z niższego oprocentowania. Oba scenariusze mogą być bardzo korzystne pod względem finansowym, dlatego warto się na nie zdecydować. Przed podjęciem decyzji należy jednak dobrze przeanalizować swoją sytuację i dobrać narzędzie, które pozwoli w najlepszym stop


Poradniki