Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Regularna spłata miesięcznych rat może w niektórych przypadkach okazać się zadaniem niemal niemożliwym do wykonania. Warto wówczas pomyśleć o prolongacie kredytu.

Kredyty to często zobowiązania, które spłacamy przez dłuższy czas. W takim scenariuszu nie da się przewidzieć każdej sytuacji. Chwilowe problemy finansowe, większe wydatki czy utrata pracy mogą skutecznie uniemożliwić realizowanie obowiązków dłużnika. Wówczas należy jak najszybciej podjąć działania umożliwiające zachowanie płynności i niedopuszczenie do powstania opóźnień w spłacie. Jednym z nich jest prolongata. Ten termin – choć doskonale nam znany – może dotyczyć kilku różnych mechanizmów. Wybranie najlepszej opcji pozwoli na uzyskanie doraźnych oszczędności, a tym samym również znacznie ułatwi radzenie sobie ze zobowiązaniem i przejście przez kryzysowy moment.

Prolongata. Na czym polega prolongata kredytu? (fot. Thomas Andre Fure / Shutterstock)

Prolongata – co to jest?

Prolongata oznacza wydłużenie terminu płatności, ważności umowy czy zobowiązania oraz odroczenie jego realizacji. Słowo to można zresztą spotkać w wielu życiowych sytuacjach: prolongowane mogą być więc np. umowy, które ulegają przedłużeniu na określonych warunkach, prolongować można również zwrot książek w bibliotece – wówczas wydłużamy termin ich zwrotu. Podobnie działa to w przypadku kredytów. Podpisując umowę kredytową, zgadzamy się na ujęte w niej warunki. Jednym z najważniejszych z nich okazuje się harmonogram spłaty, regulujący terminy oraz wysokość kolejnych rat. Warto mieć jednak świadomość, że w niektórych sytuacjach możemy doprowadzić do jego zmiany: można go zarówno skrócić (dokonując nadpłaty kredytu i wybierając taką opcję), jak i wydłużyć: mamy wówczas do czynienia właśnie z prolongatą.

Co daje prolongata kredytu?

Prolongata pożyczki lub kredytu może oznaczać zasadniczo dwie sytuacje:

  • Wakacje kredytowe pozwalają na odroczenie płatności konkretnej raty lub jej wybranej części. W ten sposób możemy więc – na ustalonych przez bank zasadach – uzyskać krótką przerwę od regulowania zobowiązania. Zazwyczaj instytucje pozwalają na jedne wakacje kredytowe w ciągu roku. Warto przy tym mieć świadomość, że obowiązek płatności wcale nie znika, wręcz przeciwnie: niespłacony kapitał (wraz ze skapitalizowanymi odsetkami) zostanie rozłożony pomiędzy kolejne raty, co wpłynie na ich wysokość.
  • Wydłużenie okresu kredytowania pozwala natomiast na rozłożenie pozostałego do spłaty kapitału na większą liczbę rat. Taka restrukturyzacja kredytu ma jedną podstawową zaletę: dzięki temu zabiegowi miesięczna płatność ulegnie obniżeniu. Z drugiej strony: przełoży się to na całkowite koszty – te ulegną w naturalny sposób zwiększeniu.

Kiedy pomyśleć o prolongacie?

Prolongata może okazać się dobrym sposobem na odciążenie domowego budżetu w trudnym momencie. Przede wszystkim warto rozważyć ją w sytuacji, w której borykamy się z chwilowymi problemami finansowymi i regulowanie rat w dotychczasowej wysokości staje się trudne. Wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie jednej pełnej płatności, co pozwala zachować spore środki w krótkim okresie. Z drugiej strony nie będą długofalowym wsparciem: już w następnym miesiącu trzeba będzie uregulować ratę, a ta będzie wyższa za względu na konieczność spłaty nieuregulowanego kapitału i odsetek. Prolongata, czyli wydłużenie okresu kredytowania, pozwoli natomiast długofalowo obniżyć miesięczne koszty, dlatego też stanie się dobrym rozwiązaniem w przypadku np. obniżenia dochodów czy ponoszenia regularnych wysokich wydatków.

Wniosek o prolongatę kredytu

Aby wydłużyć okres spłaty lub skorzystać z wakacji kredytowych, należy złożyć wniosek o prolongatę kredytu. Odpowiedni wzór znajdziemy na stronie konkretnej instytucji, powinien jednak zawierać:

  • Miejscowość i datę sporządzenia wniosku o prolongatę,
  • Dane kredytobiorcy: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe.
  • Dane kredytodawcy, w tym nazwa i dokładny adres.
  • Numer umowy kredytowej, której dotyczy wniosek o prolongatę.
  • Informacje dotyczące prolongaty – wnioskowany termin wakacji kredytowych lub wydłużenia okresu spłaty.
  • Załączniki (np. potwierdzające sytuację materialną).
  • Własnoręczny podpis kredytobiorcy.

Warto mieć przy okazji świadomość, że prolongata kredytu może wiązać się z dodatkowymi kosztami z tytułu m.in. rozpatrzenia wniosku lub sporządzenia aneksu do umowy. Poza tym jego procedowanie może trwać nawet do kilku tygodni, warto więc złożyć go z pewnym wyprzedzeniem.

Liczy się data złożenia wniosku

Kredytobiorca powinien przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że z punktu widzenia banku najważniejsze będzie to, jak radziliśmy sobie ze spłatą zobowiązania do momentu złożenia wniosku o prolongatę. Przyznanie wakacji kredytowych w większości instytucji uzależnione jest od tego, czy w historii spłaty nie widnieją jakiekolwiek opóźnienia. Bank może również nie wyrazić zgody na zmianę warunków umowy, jeżeli do tej pory niewłaściwie wywiązywaliśmy się z obowiązków dłużnika. W przypadku problemów finansowych nie warto więc zwlekać: należy jak najszybciej podjąć aktywność i zwrócić się do banku z prośbą o prolongatę kredytu. Dzięki temu możliwe stanie się dalsze regulowanie zobowiązania, jednak na łatwiejszych do spełnienia warunkach.

Konsolidacja lub refinansowanie

Dobrą alternatywą dla prolongaty może stać się konsolidacja zadłużenia lub refinansowanie kredytu. W tym pierwszym przypadku możliwe stanie się połączenie wielu różnych zobowiązań, w tym kredytów hipotecznych, gotówkowych, a nawet pożyczek spoza sektora bankowego i zastąpienie ich jednym, nowym kredytem. W drugim dotychczasowy kredyt hipoteczny zostanie zastąpiony nowym, co da możliwość np. wydłużenia terminu spłaty i uzyskania dodatkowych oszczędności, wynikających z niższego oprocentowania. Oba scenariusze mogą być bardzo korzystne pod względem finansowym, dlatego warto się na nie zdecydować. Przedtem należy jednak dobrze przeanalizować swoją sytuację i dobrać narzędzie, które pozwoli w najlepszym stopniu zabezpieczyć domowy budżet oraz dostosować nowe zasady spłaty do jego aktualnych i przyszłych możliwości.


2020-07-01

Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość: jak to zrobić?

Kredyt hipoteczny to duże zobowiązanie, które zwykle wiąże nas na bardzo długi okres. Życiowe scenariusze mogą jednak ulec zmianie. Wówczas warto pomyśleć o przeniesieniu hipoteki na inną nieruchomość.

2020-06-30

Dom czy mieszkanie: co wybrać?

Poszukując własnych czterech kątów, często zastanawiamy się nad tym, czy korzystniejsza okaże się budowa lub zakup domu czy mieszkania. Warto przeanalizować argumenty i wybrać najlepszą opcję.

2020-06-29

Prolongata. Na czym polega prolongata kredytu?

Regularna spłata miesięcznych rat może w niektórych przypadkach okazać się zadaniem niemal niemożliwym do wykonania. Warto wówczas pomyśleć o prolongacie kredytu.

Doradca kredytowy i pośrednik kredytowy. Czym się różnią?

Zaciągnięcie kredytu to poważna decyzja, a sam rynek produktów tego typu jest bardzo zróżnicowany i skomplikowany. Z pomocą może przyjść doradca kredytowy lub pośrednik kredytowy. Choć często mylimy ich ze sobą, w rzeczywistości to dwa oddzielne zawody.

Flip nieruchomości. Na czym polega flip mieszkania?

Inwestycje w nieruchomości mogą okazać się nie tylko dobrym sposobem na długofalowe zabezpieczenie kapitału, ale również dochodowym przedsięwzięciem w krótszej perspektywie. Zwykle mówimy wówczas o flipie nieruchomości.

Książeczka mieszkaniowa: czy książeczki mieszkaniowe mają wartość?

Książeczki mieszkaniowe były kiedyś podstawowym sposobem oszczędzania na własne mieszkanie. Dziś są już reliktem przeszłości, jednak wciąż posiada je spore grono osób. Wbrew pozorom nie są pozbawione wartości.

Własne mieszkanie. Jak wygląda zakup mieszkania krok po kroku?

Zakup mieszkania to duże przedsięwzięcie i poważna życiowa decyzja. Należy więc dobrze się do niego przygotować, zwłaszcza jeżeli będzie finansowany przy pomocy kredytu.

Ikona informacji
poradniki