Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Regularna spłata miesięcznych rat może w niektórych przypadkach okazać się zadaniem niemal niemożliwym do wykonania. Warto wówczas pomyśleć o prolongacie kredytu.

Kredyty to często zobowiązania, które spłacamy przez dłuższy czas. W takim scenariuszu nie da się przewidzieć każdej sytuacji. Chwilowe problemy finansowe, większe wydatki czy utrata pracy mogą skutecznie uniemożliwić realizowanie obowiązków dłużnika. Wówczas należy jak najszybciej podjąć działania umożliwiające zachowanie płynności i niedopuszczenie do powstania opóźnień w spłacie. Jednym z nich jest prolongata. Ten termin – choć doskonale nam znany – może dotyczyć kilku różnych mechanizmów. Wybranie najlepszej opcji pozwoli na uzyskanie doraźnych oszczędności, a tym samym również znacznie ułatwi radzenie sobie ze zobowiązaniem i przejście przez kryzysowy moment.

Prolongata. Na czym polega prolongata kredytu? (fot. Thomas Andre Fure / Shutterstock)

Prolongata – co to jest?

Prolongata oznacza wydłużenie terminu płatności, ważności umowy czy zobowiązania oraz odroczenie jego realizacji. Słowo to można zresztą spotkać w wielu życiowych sytuacjach: prolongowane mogą być więc np. umowy, które ulegają przedłużeniu na określonych warunkach, prolongować można również zwrot książek w bibliotece – wówczas wydłużamy termin ich zwrotu. Podobnie działa to w przypadku kredytów. Podpisując umowę kredytową, zgadzamy się na ujęte w niej warunki. Jednym z najważniejszych z nich okazuje się harmonogram spłaty, regulujący terminy oraz wysokość kolejnych rat. Warto mieć jednak świadomość, że w niektórych sytuacjach możemy doprowadzić do jego zmiany: można go zarówno skrócić (dokonując nadpłaty kredytu i wybierając taką opcję), jak i wydłużyć: mamy wówczas do czynienia właśnie z prolongatą.

Co daje prolongata kredytu?

Prolongata pożyczki lub kredytu może oznaczać zasadniczo dwie sytuacje:

  • Wakacje kredytowe pozwalają na odroczenie płatności konkretnej raty lub jej wybranej części. W ten sposób możemy więc – na ustalonych przez bank zasadach – uzyskać krótką przerwę od regulowania zobowiązania. Zazwyczaj instytucje pozwalają na jedne wakacje kredytowe w ciągu roku. Warto przy tym mieć świadomość, że obowiązek płatności wcale nie znika, wręcz przeciwnie: niespłacony kapitał (wraz ze skapitalizowanymi odsetkami) zostanie rozłożony pomiędzy kolejne raty, co wpłynie na ich wysokość.
  • Wydłużenie okresu kredytowania pozwala natomiast na rozłożenie pozostałego do spłaty kapitału na większą liczbę rat. Taka restrukturyzacja kredytu ma jedną podstawową zaletę: dzięki temu zabiegowi miesięczna płatność ulegnie obniżeniu. Z drugiej strony: przełoży się to na całkowite koszty – te ulegną w naturalny sposób zwiększeniu.

Kiedy pomyśleć o prolongacie?

Prolongata może okazać się dobrym sposobem na odciążenie domowego budżetu w trudnym momencie. Przede wszystkim warto rozważyć ją w sytuacji, w której borykamy się z chwilowymi problemami finansowymi i regulowanie rat w dotychczasowej wysokości staje się trudne. Wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie jednej pełnej płatności, co pozwala zachować spore środki w krótkim okresie. Z drugiej strony nie będą długofalowym wsparciem: już w następnym miesiącu trzeba będzie uregulować ratę, a ta będzie wyższa za względu na konieczność spłaty nieuregulowanego kapitału i odsetek. Prolongata, czyli wydłużenie okresu kredytowania, pozwoli natomiast długofalowo obniżyć miesięczne koszty, dlatego też stanie się dobrym rozwiązaniem w przypadku np. obniżenia dochodów czy ponoszenia regularnych wysokich wydatków.

Wniosek o prolongatę kredytu

Aby wydłużyć okres spłaty lub skorzystać z wakacji kredytowych, należy złożyć wniosek o prolongatę kredytu. Odpowiedni wzór znajdziemy na stronie konkretnej instytucji, powinien jednak zawierać:

  • Miejscowość i datę sporządzenia wniosku o prolongatę,
  • Dane kredytobiorcy: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe.
  • Dane kredytodawcy, w tym nazwa i dokładny adres.
  • Numer umowy kredytowej, której dotyczy wniosek o prolongatę.
  • Informacje dotyczące prolongaty – wnioskowany termin wakacji kredytowych lub wydłużenia okresu spłaty.
  • Załączniki (np. potwierdzające sytuację materialną).
  • Własnoręczny podpis kredytobiorcy.

Warto mieć przy okazji świadomość, że prolongata kredytu może wiązać się z dodatkowymi kosztami z tytułu m.in. rozpatrzenia wniosku lub sporządzenia aneksu do umowy. Poza tym jego procedowanie może trwać nawet do kilku tygodni, warto więc złożyć go z pewnym wyprzedzeniem.

Liczy się data złożenia wniosku

Kredytobiorca powinien przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że z punktu widzenia banku najważniejsze będzie to, jak radziliśmy sobie ze spłatą zobowiązania do momentu złożenia wniosku o prolongatę. Przyznanie wakacji kredytowych w większości instytucji uzależnione jest od tego, czy w historii spłaty nie widnieją jakiekolwiek opóźnienia. Bank może również nie wyrazić zgody na zmianę warunków umowy, jeżeli do tej pory niewłaściwie wywiązywaliśmy się z obowiązków dłużnika. W przypadku problemów finansowych nie warto więc zwlekać: należy jak najszybciej podjąć aktywność i zwrócić się do banku z prośbą o prolongatę kredytu. Dzięki temu możliwe stanie się dalsze regulowanie zobowiązania, jednak na łatwiejszych do spełnienia warunkach.

Konsolidacja lub refinansowanie

Dobrą alternatywą dla prolongaty może stać się konsolidacja zadłużenia lub refinansowanie kredytu. W tym pierwszym przypadku możliwe stanie się połączenie wielu różnych zobowiązań, w tym kredytów hipotecznych, gotówkowych, a nawet pożyczek spoza sektora bankowego i zastąpienie ich jednym, nowym kredytem. W drugim dotychczasowy kredyt hipoteczny zostanie zastąpiony nowym, co da możliwość np. wydłużenia terminu spłaty i uzyskania dodatkowych oszczędności, wynikających z niższego oprocentowania. Oba scenariusze mogą być bardzo korzystne pod względem finansowym, dlatego warto się na nie zdecydować. Przedtem należy jednak dobrze przeanalizować swoją sytuację i dobrać narzędzie, które pozwoli w najlepszym stopniu zabezpieczyć domowy budżet oraz dostosować nowe zasady spłaty do jego aktualnych i przyszłych możliwości.

Ikona informacji Najnowsze poradniki finansowe:

2021-01-11

Formularz SD-Z2. Skuteczne zgłoszenie darowizny

Chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, darowizny w rzeczywistości otrzymujemy dosyć często. Warto dowiedzieć się, kiedy należy je zgłosić, aby uniknąć podatku od spadków i darowizn.

2021-01-11

PIT 39: sprzedaż mieszkania a podatek

Sprzedaż mieszkania to poważne wyzwanie. Znalezienie kupca i zamknięcie transakcji to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze uregulować podatek od sprzedaży nieruchomości.

2021-01-11

Progi podatkowe: co trzeba wiedzieć. Ile wynosi drugi próg podatkowy?

Rozliczenie PIT to podstawowy obowiązek podatników. Kluczowe znaczenie będzie miało dla nich poznanie wysokości progów podatkowych – to od nich w dużej mierze zależeć będzie wysokość środków, które powinny znaleźć się na koncie fiskusa.

Kredyt a cross-selling. Czy sprzedaż komplementarna się opłaca?

Podczas udzielania kredytu bank często oferuje klientom możliwość skorzystania z innych produktów. Cross-selling, czyli sprzedaż wiązana, może dać spore oszczędności, jednak w pewnych sytuacjach może wiązać się również z dodatkowymi kosztami.

Prowizja za udzielenie kredytu: czym jest i jak ją obniżyć?

Kredyty wiążą się z wieloma dodatkowymi kosztami. Jednym z podstawowych z nich jest prowizja za udzielenie kredytu. Ta, choć przybiera formę jednorazowej opłaty, może istotnie wpłynąć na wydatki związane z uzyskaniem środków.

Rekomendacja S. Jakie zmiany wprowadza rekomendacja S KNF?

Jednym z najważniejszych aspektów rynku bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i działającym na nim instytucjom. Znaczne zmiany w tym zakresie wprowadza sporządzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: czym jest?

Wysokie ceny nieruchomości to nie tylko duży problem dla osób chcących kupić mieszkanie lub dom za gotówkę, ale również dla kredytobiorców. Pierwszą przeszkodą może stać się obowiązek wniesienia wkładu własnego.