SMART > Poradniki > Pieniądze na dowolny cel > Wakacje kredytowe w przypadku pożyczek i kredytów gotówkowych

Wakacje kredytowe w przypadku pożyczek i kredytów gotówkowych

Czy banki są zobowiązane do udzielenia klientom wakacji kredytowych tylko w przypadku kredytów pożyczkowych? Czy przy pożyczce gotówkowej możemy liczyć na przedłużenie spłaty rat? Co się stanie, gdy spóźnimy się z ratą kredytu? 

Wakacje kredytowe w przypadku pożyczek i kredytów gotówkowych
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Pojęcie “wakacje kredytowe” stało się szczególnie głośne w roku 2022, gdy parlament  wprowadził w życie specjalną ustawę, która wymusza na bankach odroczenie do ośmiu rat kredytu dłużnikom, którzy zaciągnęli wcześniej kredyt hipoteczny. Jedni wykorzystują ten prezent do zaspokojenia innych potrzeb, a inni nadpłacają zaciągnięty kredyt, obniżając tym samym przyszłe raty. 

Nie jest to nowy pomysł ustawodawcy. Już wcześniej wprowadzano np. przejściowe przepisy umożliwiające zawieszenie spłat rat kredytu bez naliczania odsetek i innych opłat dla tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu. Czy jednak na podobne traktowanie mogą liczyć osoby korzystające z oferty kredytów gotówkowych, które także potrafią być obciążeniem na długie lata?

Co jeśli nie spłacę raty kredytowej w terminie? I jak długo można się spóźnić z ratą kredytu?

Nie ma większego znaczenia, z jakiego powodu spóźniliśmy się ze spłatą raty kredytu. W każdym przypadku opóźnienia terminowego opłacania rachunków jest to przekroczenie warunków umowy, jaką dobrowolnie podpisaliśmy. 

Opóźnienie w spłacie kredytu może się jednak zdarzyć każdemu i instytucje finansowe są tego świadome. Ma dla nich jednak znaczenie, czy opóźnienie wynosi jeden dzień, czy kilka tygodni. Jeśli kwestia dotyczy kredytu hipotecznego, o szczegółach możesz poczytać tutaj, Co jednak się dzieje, gdy sprawa dotyczy kredytu lub pożyczki gotówkowej? 

Po pierwsze należy zdać sobie sprawę z tego, że banki monitorują nawet jednodniowe opóźnienia. I nie wpływa to dobrze na przyszłą reputację, jako solidnego dłużnika. W razie dłuższych opóźnień to czego możemy się spodziewać to:

 • odsetki karne,

 • obciążenia dodatkowymi opłatami za wysyłanie przypomnień,

 • przekazanie długu do firmy windykatorskiej,

 • wejście na drogę sądową,

 • uruchomienie procesu egzekucji komorniczej,

 • i w końcu wypowiedzenie umowy kredytu/pożyczki. 

Czy można oszczędzić sobie tych nieprzyjemności w przypadku, gdy natrafimy na problemy finansowe? Tak, ale należy działać szybko i z wyprzedzeniem. 

Czy można zawiesić spłatę kredytu gotówkowego?

Czasem można, czasem nie.
Wszystko zależy od umowy, jaką zawrzesz z bankiem. Obecnie na rynku większość instytucji oferuje możliwość czasowego wstrzymania się z odprowadzaniem rat. Warunki jednak się cały czas zmieniają i warto spytać o ten aspekt przed podpisaniem umowy kredytowej. 

Należy jednak pamiętać przy tym o kilku niezbędnych elementach. Przede wszystkim nie można odroczyć raty, której termin zapłaty już zapadł. Wobec tego wszelkie możliwe zawieszenia spłat dotyczą jedynie tych rat, które dopiero musimy uregulować w przyszłości. Po drugie, banki patrzą łaskawym okiem na odroczenie płatności tylko u tych klientów, którzy dotąd nie mieli żadnych opóźnień w dotychczasowej współpracy. 

I po trzecie warto rozróżniać pojęcia karencji w spłacie części kapitałowej i odroczenia całości kredytu. Jeśli korzystasz z karencji w spłacie kapitału, spłacasz niższą ratę, niż wynika to z ustalonego harmonogramu kredytu, gdyż płacisz jedynie część odsetkową. Przy wyborze odroczenia kapitału oraz odsetek, przez okres odroczenia nie płaci się obu elementów kredytu. W przypadku wykupienia ubezpieczenia, ta składka zwykle nie ulega zmianom i należy odprowadzać ją także przez okres zawieszenia reszty opłat.

Sprawdź również: Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jak banki podchodzą do kwestii odraczania spłaty rat?

Instytucje bankowe na różne sposoby traktują klientów, którzy chcą odwlec moment ostatecznej spłaty kredytu. 

Santander Bank Polska informuje, że jest możliwość karencji części kapitałowej na okres:

 • 3 miesięcy - jeśli do końca okresu spłaty kredytu zostało więcej niż 4 miesiące.
 • 6 miesięcy - jeśli do końca okresu spłaty kredytu zostało więcej niż 6 miesięcy.

Trzeba przy tym spełniać trzy warunki:

 1. Na chwilę składania wniosku minęło co najmniej 12 miesięcy od momentu podpisania umowy kredytowej.
 2. Nie ma zaległości w spłacie, które przekraczają 30 dni na żadnym kredycie w tym banku.
 3. Nie ma zajęć egzekucyjnych.

Dobrze potraktować te elementy, jako punkty ramowe, które są wymagane przez inne instytucje kredytowe, które umożliwiają zawieszenia spłaty rat kredytu bądź pożyczki. 

Banku Millennium umożliwia wnioskowanie o odroczenie do trzech rat kredytu. 

Bank Pocztowy daje możliwość zawieszenia części kapitałowej kredytu do sześciu miesięcy. Na odpowiedź na wniosek o karencję daje sobie pięć dni. Po zakończeniu wakacji kredytowych należy liczyć się z rekalkulacją harmonogramu spłat i podniesieniem spłacanych rat. 

W Banku BPS musimy czekać aż 14 dni rozpatrzenie złożonego wniosku. Instytucja daje przy tym możliwość zawieszenia rat na 3 do 6 miesięcy. Warunkiem jest oczywiście upłynięcie 12 miesięcy trwania umowy kredytu. 

PKO BP także umożliwia zawieszenie raty pożyczki gotówkowej na okres trzech miesięcy. 

W BOŚ BANK możemy odroczyć spłatę części kapitałowej kredytu gotówkowego na okres do trzech miesięcy. Instytucja umożliwia także przedłużenie okresu finansowania zaciągniętej pożyczki lub kredytu. Jeżeli mamy zaciągniętych kilka zobowiązań wobec banku, zawiesić możemy spłatę jedynie jednego z nich. Wniosek należy złożyć najdalej cztery dni przed terminem kolejnej raty. 

Korzystając z mBanku możemy spotkać się z możliwością odłożenia spłaty raty kapitałowej kredytu do pół roku. Przykładowo w przypadku kredytu gotówkowego na 12 tys. zł zaciągniętego na 50 miesięcy w pierwszej racie 197 zł to część kapitałowa, a 95 zł odsetkowa. W 30. racie 247 zł to część kapitałowa a 44.5 zł odsetkowa.  Pozostała liczba rat nie zmienia się. Część kapitałowa, która została odroczona zostanie rozłożona równomiernie na pozostałe raty. Odpowiedź na złożony wniosek odbywa się automatycznie. A jeśli klient ma zaległości w spłacie kredytu, musi je spłacić zanim złoży wniosek o odroczenie spłaty.

Banki Pekao, Citi Handlowy, ING Bank Śląski, BNP Paribas oraz Credit Agricole nie informują o możliwości odroczenia spłat kredytów gotówkowych. 

Jak do zawieszania rat podchodzą firmy parabankowe?

Przy spłacie zobowiązania, szczególnie trwającego kilka lat, zawsze mogą się zdarzyć momenty kryzysów, gdy nie jesteśmy w stanie regulować na bieżąco zobowiązań. Firmom  parabankowym, podobnie jak bankom, zależy przede wszystkim na wywiązaniu się z warunków zawartej, przez obie strony, umowy. 

Wspólnym mianownikiem kontaktów z obiema instytucjami jest chęć jak najszybszej woli rozwiązania problemu. Nie warto czekać do momentu przekroczenia terminu opłacenia kolejnej raty, której nie będziemy mieli w kieszeni. W razie pojawiających się wątpliwości co do przyszłych spłat można i należy skontaktować się z firmą pożyczkową. 

Jednym ze stosowanych narzędzi jest wydłużenie okresu spłaty kredytu, czy też w tym przypadku pożyczki. Innym jest zawieszenie części, lub całości rat na określony okres. Warto przed zaciągnięciem zobowiązania postarać się o otrzymanie informacji, czy firma oferuje określone i zapisane w umowie bądź regulaminie, systemowe rozwiązania dotyczące tego rodzaju sytuacji. 

Firmy parabankowe w swoich ofertach zwykle ograniczają się do lakonicznego sformułowania, by w razie problemów skontaktować się ze swoim doradcą pożyczkowym w celu wypracowania najkorzystniejszego rozwiązania dla obu stron umowy. Są jednak chlubne wyjątki i istnieją przedsiębiorstwa, które w bardziej przejrzysty sposób podchodzą do tej ważkiej kwestii. 

Provident zapowiada, że:

 • “...masz możliwość skorzystania z Okresowej Przerwy w Spłacie polegającej na odroczeniu terminu spłaty raty wynikającej z pierwotnego harmonogramu w wymiarze od 1 do 4 rat (dla pożyczki z ratą tygodniową) lub 1 raty dla (pożyczki z ratą miesięczną) bez podania przyczyny. Z Okresowej Przerwy w Spłacie można skorzystać od 5 tygodnia po wzięciu pożyczki i po spłaceniu przynajmniej 4 rat (w przypadku pożyczki spłacanej w ratach tygodniowych) lub 2 rat (w przypadku pożyczki spłacanej w ratach miesięcznych)”.

Vivus daje możliwość prolongaty oferując dodatkowe 30 dni na spłatę pożyczki w cenie 1,085% od wartości pożyczonej kwoty. 

Wandoo, Pożyczka plus, Miloan, Bocian i wiele innych firm oferuje enigmatycznie zapowiedzi jakieś formy refinansowania pożyczki. 

W najbardziej zorganizowany sposób podchodzi do tematu Wonga. Ma ona do zaoferowania szereg, benefitów, którymi może zostać obdarowany klient, gdy poprawnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. 

 • Po pierwsze, przy pożyczkach 4-5 letnich istnieje możliwość nie płacenia jednej raty w ogóle. Warunkiem jest terminowe regulowanie zadłużenia przez co najmniej rok. Z tej opcji można skorzystać tylko raz w czasie trwania pożyczki. 

 • Po drugie istnieje możliwość opóźnienia się z zapłaceniem wskazanej wcześniej raty o siedem dni kalendarzowych. Z tej opcji można skorzystać raz na kwartał po dwóch miesiącach regularnych spłat. 

 • I w końcu po trzecie, istnieje tzw. “bezkosztowa przerwa w spłacaniu”, czyli możliwość przesunięcia jednej raty na koniec okresu, na jaki udzielono pożyczki. Można tej opcji skorzystać raz w roku, ale nie więcej niż trzy razy w całym okresie trwania umowy pożyczkowej. 

A co się stanie, gdy spóźnię się ze spłatą chwilówki?

Klasyczne chwilówki są specyficzną formą pożyczek. Zostały one stworzone dla celów, które możemy wywnioskować z ich potocznej nazwy. Są to pożyczki “na chwilę”, które powinny być brane w sytuacji, gdy oczekujemy na przypływ gotówki z naszych comiesięcznych źródeł, ale dopadły nas nagłe wydatki. Zaciąganie pożyczki “chwilówkowej” w innym celu jest, mówiąc eufemistycznie, nierozsądne. 

Rata spłaty najczęściej jest jedna i przypada na całość pożyczonej kwoty powiększonej o koszty. Dlatego w tym przypadku pojęcie wakacji kredytowych traci rację bytu. 

W ich przypadku jednodniowe opóźnienie skutkuje naliczeniem kary, która może wynosić kilkaset zł. Biorąc pod uwagę, że sama suma pożyczki rzadko wykracza ponad 1 tysiąc zł, odsetki mogą wynieść kilka tysięcy procent w skali roku. 


Warto się dogadać

Należy brać pod uwagę, że w razie przedłużających się problemów w spłacie rat pożyczek grozi nam wypowiedzenie umowy kredytowej, postępowanie komornicze oraz wpis do biura informacji kredytowej, co uniemożliwi nam dostęp do korzystnych pożyczek przez kilka następnych lat. A dodatkowo narazi na rosnące koszty kar umownych. Dlatego warto zapobiegać problemom, których się dopiero spodziewamy, zamiast naprawiać je post factum


Publikacja zawiera linki afiliacyjne.

Wsparcie dla kredytobiorców

Poradniki