Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Do 72 tys. zł dla kredytobiorcy z FWK. Jak Fundusz Wsparcia Kredytobiorców udziela pomocy?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców można określić mianem deski ratunku dla kredytobiorców przechodzących trudności finansowe. FWK to rządowe wsparcie realizowane przez bank państwowy BGK. De facto jest to pożyczka odroczona w czasie z opcją częściowego umorzenia. W konsekwencji FWK pomaga uporać się z kryzysową sytuacją, a jednocześnie może przynieść wielotysięczne oszczędności. Kiedy i jak można zatem skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Do 72 tys. zł dla kredytobiorcy z FWK. Jak Fundusz Wsparcia Kredytobiorców udziela pomocy?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zapisywany w skrócie jako FWK to pomoc finansowa dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. Z tego narzędzia korzysta się w przypadku kredytu mieszkaniowego, gdy bieżąca spłata rat jest awykonalna.

Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców. Od początku istnienia ten fundusz jest zarządzany przez BGK, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego. Z funduszu można skorzystać przy kredytach złotówkowych, jak i tych zaciągniętych w innych walutach.

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców są przyznawane na wniosek. Należy więc złożyć aplikację i odczekać na jej rozpatrzenie. Maksymalne wsparcie może opiewać na 2000 zł przez 36 miesięcy. Dokładna kwota zależy od wysokości miesięcznej raty. Oznacza to, że udzielone wsparcie może łącznie opiewać na 72000 zł.

Uzyskane środki nie trafiają na konto kredytobiorcy. Zamiast tego są one bezpośrednio przekazywane przez BGK na spłatę zadłużenia hipotecznego do banku. FWK przyjmuje formę swojego rodzaju dodatkowej pożyczki na spłatę zadłużenia hipotecznego i działa podobnie do wakacji kredytowych.

Zobowiązanie jest więc przesunięte w czasie, a przez konkretny okres nie trzeba spłacać żadnych rat. Pożyczka z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców bywa też traktowana jako alternatywa dla refinansowania kredytu mieszkaniowego i konsolidacji zadłużenia.

Warunki wsparcia z FWK

Zasadniczo na wypłatę świadczenia mogą liczyć osoby w trudnej sytuacji finansowej, które spłacają kredyt hipoteczny. Po nowelizacji ustawy w 2022 roku konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • Status osoby bezrobotnej. Wystarczy, by tylko jedna z osób składających wniosek była bezrobotna.
  • Wysoka rata za kredyt. Za wysoką ratę uważa się taką, która przekracza 50% dochodów gospodarstwa domowego.
  • Niski dochód na osobę. Do tego kryterium można się zaliczyć, gdy dochód po odliczeniu rat kredytu wynosi mniej niż 1522 zł w przypadku gospodarstwa  jednoosobowego. Z kolei w przypadku gospodarstwa wieloosobowego próg dochodowy to obecnie 1200 zł na jedną osobę. Te kwoty są wyliczane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Istotną kwestią jest więc to, jak obliczyć dochód względem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców BGK. Do tego celu należy uwzględnić wszelkie dochody netto osiągane przez całe gospodarstwo domowe. Jednakże do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocowych i wychowawczych, takich jak środki z programu 500+.

Na wsparcie można też liczyć po sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Taka opcja pojawia się, gdy na zbywaną nieruchomość zaciągnięto wcześniej kredyt, a uzyskana kwota ze sprzedaży nie pozwoli na spłatę kredytu w całości. W takim przypadku również można otrzymać do 72 tys. zł. Gdy chce się skorzystać z tej opcji, to powinno się działać bezzwłocznie. Do banku z wnioskiem o skorzystanie z FWK najlepiej udać się od razu po zbyciu nieruchomości.

Kto nie otrzyma wsparcia z FWK?

Pomoc z funduszu wsparcia kredytobiorców jest dedykowana do kredytu mieszkaniowego. Zasadniczo z FWK nie można zatem skorzystać, gdy ma się do spłacenia kredyt gotówkowy. Ponadto występuje też kilka wyjątków, przez które nie uzyska się wsparcia na spłatę kredytu.

Tak będzie, gdy z ostatniej pracy zostało się zwolnionym dyscyplinarnie. Wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie będzie też zasadne, gdy umowa kredytu została wypowiedziana, np. ze względu na nieterminowe spłaty.  Jeśli kredyt jest spłacany w ramach ubezpieczenia obowiązującego np. na wypadek utraty pracy, to wniosek do FWK także nie uzyska akceptacji.

Istotne jest to, że zasady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie przewidują pomocy dla osób posiadających inną nieruchomość. Dotyczy to choćby spółdzielczego prawa do mieszkania, czy własności lokalu mieszkalnego lub domu. Wsparcie nie jest też przyznana osobom, które obecnie nie są posiadaczami innej nieruchomości, ale były nimi w ostatnich 6 miesiącach.

Trzeba jeszcze pamiętać, że na FWK naniesiony jest limit 36 miesięcy. W ramach tego limitu ze wsparcia BGK można korzystać wielokrotnie. Jeśli jednak limit zostanie już osiągnięty, to żadna kolejna pomoc nie zostanie udzielona.

Jak uzyskać wsparcie z FWK?

Chcąc skorzystać ze wsparcia kredytobiorców w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, należy skontaktować się z bankiem, w którym ma się zaciągnięty kredyt hipoteczny. Można więc np. zadzwonić na infolinię konkretnego banku.

Obligatoryjnym dokumentem będzie też złożenie wniosku o wsparcie. Następnie należy go przekazać do banku. Trzeba więc udać się do oddziału bankowego lub też przesłać list polecony. Jeśli decyzja będzie pozytywna, to finalnie podpisuje się umowę o udzielenie wsparcia z BGK.

Część formalności może też zostać załatwiona online, w zależności od zasad panujących w konkretnym banku. Wtedy to wystarczy zalogować się na swoje bankowe konto internetowe i przejść do odpowiedniego wniosku.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców: wniosek

Stosowny wniosek o finansowanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można znaleźć na tej stronie BGK. Lepszym rozwiązaniem jest jednak skorzystać z formularza udostępnianego przez konkretny bank. Wzór o finansowanie FWK znaleźć można na portalach internetowych poszczególnych banków.

We wniosku FWK podaje się dane osobowe oraz informacje o zobowiązaniu hipotecznym.  Wnioski zawierają też krótką ankietę. To na jej podstawie określa się, czym w danym przypadku możliwe będzie uzyskanie pomocy od BGK. Każdy wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 14 dni. Zwykle jednak rozpatrzenie aplikacji zajmuje znacznie mniej czasu.

Do kiedy wsparcie z FWK?

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można korzystać do 36 miesięcy, o ile spełnione są kryteria ustawowe. Jeśli więc powodem jest np. bezrobocie, to wsparcie FWK będzie przyznawane do momentu znalezienia pracy.

Beneficjenci tego programu są zobligowani do bezzwłocznego przekazania informacji bankowi na temat aktualizacji swojej sytuacji. Przykładowo, jeśli przekroczymy próg dochodowy uprawniający do korzystania ze wsparcia, to powinniśmy od razu przekazać taką informację do banku. Wtedy to przestaniemy otrzymywać pomoc.

Bank trzeba też na bieżąco informować o wszelkich innych ważnych kwestiach dotyczących lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego objętego kredytem hipotecznym. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnej sprzedaży nieruchomości, czy wystąpienia czynności egzekucyjnych.

Brak przekazania takiej aktualizacji do banku może mieć poważne konsekwencje. Po pierwsze BGK ma wtedy prawo zażądać natychmiastowego zwrotu wszystkich środków pożyczonych w ramach BGK. Po drugie bank ma wtedy podstawę do wypowiedzenia umowy kredytowej.

Kiedy trzeba zwrócić środki z FWK?

W gruncie rzeczy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pożyczką z odroczonym terminem płatności. Z technicznego punktu widzenia odbiorcą spłaty jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Warunki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców Warunki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (Strona rządowa)

Środki do BGK zaczyna się zwracać dwa lata po tym zakończeniu otrzymywania wsparcia. Pożyczkę zwraca się w 144 równych miesięcznych ratach. Innymi słowy, ma się 12 lat na spłatę. Co istotne raty są nieoprocentowane. Możliwe jest też ubieganie się o umorzenie 31% pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Maksymalna kwota miesięcznej raty odprowadzanej do BGK to 500 zł.

Wniosek o anulowanie części zobowiązania można złożyć po spłacie 100 pierwszych rat, o ile spłaty wszystkich z nich dokonało się w terminie. Wtedy to możliwe jest uzyskanie zgodny na umorzenie pozostałych 44 rat.

Wakacje kredytowe i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

FWK to rozwiązanie praktykowane od 2015 lat. Ma ono pomóc kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej. Z początku było to rozwiązanie dedykowane głównie osobom mającym kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich.

Z perspektywy władz państwowych FWK to narzędzie pozwalające w pewnym zakresie kontrolować rynek. Przez lata ten program był parokrotnie aktualizowany pod kątem bieżącej sytuacji makroekonomicznej. Ostatnia duża zmiana miała miejsce w 2022 roku.

Z kolei wakacje kredytowe z zamierzenia były rozwiązaniem doraźnym wprowadzonym w kryzysowej sytuacji. Pierwotnie wakacje kredytowe były dostępne podczas kryzysu wywołanego pandemią. Aktualnym powodem ich wprowadzenia są podwyżki stóp procentowych oraz inflacja.

Wakacje kredytów i FWK są do siebie podobne. Wykorzystanie obu tych narzędzi przez jedną osobą nie jest wcale wykluczone. Główna różnica polega tu na grupie docelowej. Wakacje kredytowe są przeznaczone dla ludzi mających kredyt hipoteczny w złotówkach. Ich sytuacja zawodowa i finansową ma drugorzędne znaczenie. Tymczasem z Funduszu Wsparcie Kredytobiorców mogą skorzystać wyłącznie osoby przechodzące poważne trudności finansowe.

FWK a konsolidacja i refinansowanie kredytu

Poniekąd FWK można określić mianem rządowego odpowiednika dla refinansowania kredytu hipotecznego i konsolidacji zadłużenia. Odbiorcą tych wszystkich rozwiązań są kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej.

Wsparcie FWK działa jako pożyczka z odroczonym terminem płatności i opcją umorzenia około 30% zobowiązania. Kredyt refinansowy polega na zmianie kredytodawcy i uzyskaniu niższego RRSO oraz niższej raty. Tymczasem kredyt konsolidacyjny łączy wszystkie zobowiązania kredytowe w jedność i wydłuża termin spłaty. Jego konsekwencją również jest mniejsza miesięczna rata.

Z czysto ekonomicznego punktu widzenia polecić można skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Spłata jest odroczona o parę lat, a spora część zobowiązania może zostać umorzona. To zatem rozwiązanie mogące okazać się wysoce opłacalne pod względem finansowym.

Przewagą kredytów refinansowych i konsolidacyjnych jest elastyczność. Gdy raz zawrzemy umowę o taki produkt bankowy, to możemy z niego korzystać do końca spłaty zobowiązania. Tymczasem FWK będzie dostępny wyłącznie przez okres, w którym spełniamy określone kryteria i np. mamy status osoby bezrobotnej.

Czasem preferencyjna pożyczka z BGK w ramach FWK będzie dla nas po prostu nieosiągalna. Tak będzie, gdy przykładowo mamy prawa własności lokalu mieszkalnego innego niż ten objęty kredytem hipotecznym. W przypadku kredytów konsolidacyjnych i refinansowych takie ograniczenia nie mają zastosowania.

Sprawdź również: Na czym polega scoring kredytowy?

Wsparcie FWK w 2023 roku

Skorzystać z funduszu wsparcia można na podstawie środków BGK. Jednakże za funkcjonowanie całego programu pożyczek tego typu odpowiada też Ministerstwo Finansów. MF co jakiś czas publikuje statystyki na temat FWK.

Ostatni komunikat miał miejsce w lutym 2023 i podano w nim dane dotyczące funkcjonowania FWK do końca 2022 roku. Łącznie BGK wypłaciło już 96,7 mln zł wsparcia w blisko 60 tys. rat. W samym tylko 2022 roku złożono ponad 9 tys. wniosków o wsparcie w ramach mechanizmu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Zaakceptowano 7,7 tys., a odrzucono  1,4 tys. wniosków. Odrzucone zostały po prostu te aplikacje, które nie spełniały ustawowych kryteriów wymaganych do otrzymania wsparcia.

Powodem odrzucenia wniosku jest często posiadanie innej nieruchomości, np. w spółdzielni mieszkaniowej. Jest całkiem prawdopodobne, że w 2023 i kolejnych latach statystyki wniosków o FWK będą kształtować się na poziomie podobnym do 2022 roku.

Skąd pochodzą środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

BGK otrzymuje zwrot pożyczek od klientów. Jednakże ten zwrot jest opóźniony w czasie o długi czas. Stąd budżet BGK traci z powodu inflacji. Dodatkowo nawet około 30% pożyczki w ramach FWK może zostać umorzonych. Prowadzenie funduszu naturalnie generuje zaś koszty. W konsekwencji z perspektywy BGK mechanizm FWK jest nierentowny. Suma wydatków zawsze istotnie przekracza łączne wpływy.

Dlatego też kredytodawcy są zobligowani do odprowadzania składek na rzecz FWK do BGK. Banki regularnie odprowadzają więc określone kwoty do tego funduszu. Naturalnie same banki przynajmniej część tego kosztu przerzucają na swoich klientów, choćby przy ustalaniu marży bankowej na kredyty hipoteczne.

Koniec końców, na FWK zrzucają się więc klienci banków. Można powiedzieć, że opłacają oni swego rodzaju ubezpieczenie. Ubezpieczenie, z którego można skorzystać, gdy przechodzi się spore trudności finansowe, a ma się do spłaty kredyt mieszkaniowy.

Kontakt z FWK

Kontakt w kwestii Funduszu Wsparcia Kredytobiorców powinien odbywać się na linii kredytobiorca — bank. Jeśli więc chcemy złożyć wniosek o pożyczkę z FWK lub tez mamy jakieś pytanie dotyczące tej kwestii, to powinniśmy wybrać infolinię banku, w którym mamy kredyt mieszkaniowy. Gdy umowa o FWK zostanie zawarta, to środki zostaną przelane z BGK do banku bez udziału kredytobiorcy.

BGK jest bankiem państwowym BGK jest bankiem państwowym (Strona internetowa BGK)

Sam BGK to bank państwowy. Ten podmiot w całości należy do Skarbu Państwowego. Stąd BGK działa zupełnie inaczej niż mBank, Santander Bank, PKO BP i inne banki komercyjne. Jego podstawowym celem nie jest generowanie zysku, a szeroko pojęte wspieranie przedsiębiorczości i krajowej gospodarki. Właśnie dlatego tego BGK odpowiada za takie mechanizmy jak Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców: opinie

Jeśli tylko spełnia się kryteria, to warto rozważyć skorzystanie z FWK. Warunki finansowe są nadzwyczaj korzystne. Spłata rozpoczyna się dopiero po latach, a żadne dodatkowe oprocentowanie nie jest naliczane.

Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców nakłada na nas pewne obowiązki. Przede wszystkim jesteśmy zobligowani do poinformowania banku o zmianach naszej sytuacji życiowej. W każdym miesiącu powinniśmy się upewnić, czy nadal możemy wykorzystać wsparcie z BGK. Jeśli nie, to natychmiastowo powinniśmy o tym poinformować bank.

Gdy już zdecydujemy się na skorzystanie z funduszu wsparcia, to koniecznie pamiętajmy o terminowej spłacie. Wtedy to, po zwrocie 100 rat, będziemy mogli złożyć wniosek o umorzenie ponad 30% pozostałego zadłużenia. W konsekwencji Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może nam pozwolić na zaoszczędzenie nawet 22 tys. zł. W opinii wielu ludzi szansa na umorzenie tak dużej kwoty pożyczki to największa zaleta tego programu.

Trzeba też zwrócić uwagę na to, że w przypadku FWK maksymalna miesięczna rata to 500 zł. Jest to raczej relatywnie niewysoka kwota. Z drugiej jednak strony często zwrot do BGK może nałożyć się ze standardową spłatą kolejnych rat za kredyt hipoteczny do banku. Przez pewien okres wysokość łącznego zobowiązania do spłaty może okazać się zatem dość wysoka.

Z FWK powinno się korzystać wyłącznie do celu, w jakim powstał ten fundusz. Nie jest to żaden sposób na ograniczenie kosztów kredytu. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to narzędzie celowe, z którego korzysta się wyłącznie w przypadku przechodzenia przejściowych kłopotów finansowych, wynikających np. z powodu utraty pracy i konieczności spłacania kredytu mieszkaniowego.

Poradniki