SMART > Poradniki > Pieniądze na dowolny cel > Umowa kredytowa - do czego nas zobowiązuje?

Umowa kredytowa - do czego nas zobowiązuje?

Zaciągnięcie kredytu jest poważnym zobowiązaniem, które udokumentowane jest przez podpisanie umowy między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Jedna strona udziela drugiej pożyczki, jednak na pewnych z góry ustalonych zasadach. To właśnie one znajdują się w umowie kredytowej, która jest najważniejszym dokumentem w przypadku zaciągania zadłużenia.

Umowa kredytowa - do czego nas zobowiązuje?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Umowę należy dokładnie ją czytać przed podpisaniem - będzie ona obowiązywać przez cały czas trwania kredytowania, a wszelkie ewentualne aneksy czy modyfikacje będą odnosiły się właśnie do tego dokumentu. Do czego zobowiązuje każdą ze stron umowa kredytowa? Co należy wiedzieć na ten temat?

Umowa kredytowa - co się w niej znajduje?

Umowa kredytowa to dokument, podpisywany przez dwie strony transakcji - jedna (bank) udziela kredytu, a druga (pożyczkobiorca) otrzymuje pieniądze. Wszystko musi jednak zostać dokładnie określone - a zatem kto zaciąga pożyczkę i u kogo, kiedy do tego dochodzi, jaka jest kwota tej pożyczki, w jakiej walucie jest udzielona pożyczka, jak będzie wyglądała dokładnie jej spłata, jakie jest oprocentowanie kredytu i jakie dodatkowe warunki się z tym wiążą.

W umowie znajdują się wszelkie zapisy dotyczące wysokości kolejnych rat, a także terminu ich uiszczania. Muszą się tam znaleźć również dane dotyczące między innymi prowizji pobieranej przez bank, czy też dodatkowego ubezpieczenia - mającego charakter obowiązkowy lub dobrowolny. Umowa kredytowa jest tak ważnym dokumentem, ponieważ to właśnie w niej znajdują się wszystkie warunki na jakich udzielona została pożyczka. Obydwie strony od momentu podpisania umowy (w dwóch kopiach, by każda ze stron dostała swoją) muszą się stosować do zapisów, które się w niej znajdują. Inaczej będzie to skutkować konsekwencjami, które również zostały w niej zapisane. 

Do czego zobowiązuje umowa kredytowa?

Umowa kredytowa zobowiązuje bank do udzielenia pożyczkobiorcy kredytu w określonej wysokości. Zostaje on przekazany w taki sposób, który będzie najwygodniejszy dla klienta. Może to być przelew na jego konto lub np. odbiór osobisty. Pożyczkobiorcę umowa kredytowa zobowiązuje zaś do terminowej spłaty rat powiększonych o naliczane odsetki. W konsekwencji osoba ta zobowiązuje się do całkowitej spłaty pożyczonej sumy, powiększonej o odsetki, a także dodatkowe obciążenia jak prowizja czy ubezpieczenie. W umowie znajdują się zapisy dotyczące ewentualnego odstąpienia od niej. Warto więc przeczytać wszystko dokładnie przed jej podpisaniem, ponieważ podpisanie jej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie zawarte w niej zapisy. Nim się tego dokona, można jeszcze starać się renegocjować pewne warunki oraz dopytać o szczegóły, by później nie mieć wątpliwości. Po podpisaniu umowy trzeba już stosować się do zawartych w niej ustaleń. 

Pożyczka online - co z umową kredytową?

W tej chwili istnieje również możliwość zaciągnięcia pożyczki online. Nie wszyscy uważają podobną formę zaciągania długu za rozsądną i bezpieczną, jednak jest ona wyjątkowo wygodna i raczej szybka - stąd znajduje wielu zainteresowanych. Wysłanie wniosku odbywa się przez internet, a decyzja kredytowa również może zostać przyznana online. Jednak nie oznacza to wcale, że nie zawierana jest żadna umowa kredytowa - przeciwnie. Dostarczana jest zwykle przez kuriera, który po potwierdzeniu tożsamości osoby wnioskującej o kredyt staje się świadkiem złożenia podpisu. Podpis na dokumencie można również złożyć w stacjonarnym oddziale banku - tradycyjne banki też bowiem oferują w tej chwili klientom możliwość zaciągania pożyczek online.

Jeszcze do niedawna była to domena chwilówek udzielanych przez firmy pożyczkowe, ale tradycyjne banki także dostosowały się do nowoczesnych czasów i w tej chwili obficie korzystają z możliwości, jakie dają nowe technologie. Jeśli chodzi o kredyty online, w niektórych przypadkach formalności są minimalne i wszystko można załatwić przez internet. Umowę zatwierdza się w sieci, logując się do serwisu internetowego konkretnego banku i podpisując ją kodem z aktywnego narzędzia autoryzacji. Umowa kredytowa ze wszystkimi zobowiązaniami, które są w niej zawarte jest tak samo wiążąca, bez względu na to, czy zawarto ją osobiście, czy nie. 

Co można zmienić w umowie kredytowej? 

Istnieje możliwość zmiany pewnych zapisów w umowie kredytowej - i to już po jej podpisaniu. Niektóre dane należy zaktualizować, jeśli uległy one zmianie - na przykład kredytobiorca się przeprowadził, albo zmienił miejsce pracy. Możliwe jest też zmienienie harmonogramu płatności, jeśli pojawiły się jakieś problemy - na przykład ktoś stracił pracę, będącą źródłem utrzymania albo ciężko zachorował i nie może w tej chwili spłacać rat. W takiej sytuacji może pomóc dodatkowe ubezpieczenie, które będzie stanowiło gwarancję pomocy. W obliczu czy to ciężkiej choroby, czy śmierci, czy właśnie utraty pracy firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest pokryć koszty kredytu do pewnej wysokości, ustalonej również w konkretnej umowie. Jeśli jednak ktoś nie wykupił takiego ubezpieczenia, może wnioskować o renegocjację umowy np. odroczyć płatność jakiejś raty, zawiesić spłatę na jakiś czas (wakacje kredytowe) lub wydłużyć okres kredytowania. Można też postarać się o konsolidację kredytów, jeśli ma się ich kilka. 

Formalności kredytowe

Poradniki