Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Minimalne wynagrodzenie 2022 - najniższa krajowa netto i brutto

Minimalne wynagrodzenie 2022 - najniższa krajowa netto i brutto
Spis treści

Wysokość dochodu to jeden z najważniejszych bodźców skłaniających do podjęcia zatrudnienia. Jednocześnie wynagrodzenie za pracę nie może być niższe od pensji minimalnej. Warto dowiedzieć się, ile wynosi minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2022 roku i jak prezentuje się na tle innych krajów.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to kwota, którą musi otrzymywać pracownik, wykonujący swoje obowiązki w pełnym wymiarze godzinowym. Kwota ta ma też przełożenie m.in. na stawkę godzinową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2020 roku około 1,6 mln osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymywało wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. To o 5,2% więcej w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.

Udział osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie w badanym okresie wynosił 13,6% i utrzymuje się na zbliżonym poziomie od 2012 roku. Od 1 stycznia 2022 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w Polsce wzrośnie do poziomu 3.010 zł. Sprawdzamy, jaką część tej kwoty pracownik dostanie na konto, jak zmieni się minimalna stawka godzinowa i co wzrost „najniższej krajowej” oznacza dla pracodawców?

Minimalne wynagrodzenie i wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku

Od dłuższego czasu obserwujemy postępujący wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia, którego dynamika zwiększyła się w ostatnich latach. Warto przeanalizować, ile wynosi najniższa krajowa obecnie, oraz jak zmieniała się w ostatnich latach:

 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku to 3.010 zł brutto, co spowodowało wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej do 19,70 zł brutto i 13,91 zł netto (na rękę dla umowy zlecenie).
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku ustalona została na poziomie 2800 zł brutto, co przełożyło się na wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej do 18,30 zł brutto i 13,37 zł netto.
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku to 2.600 zł brutto, co przełożyło się wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej do 17 zł brutto i 12,34 zł netto.
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku ustalona została na poziomie 2.250 zł brutto co przełożyło się wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej do 14,70 zł brutto i 10,54 zł netto.
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku ustalona została na poziomie 2100 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniosła 13,70 zł brutto i 9,74 zł netto.
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku ustalona została na poziomie 2000 zł, a minimalna stawka godzinowa 13,00 zł brutto i 9,49 zł netto.

Warto wspomnieć, że w 2000 roku minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosiło 700 zł. Bariera jednego tysiąca złotych przekroczona została 1 stycznia 2008 roku, kiedy minimalne wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie 1.126 zł. Cel na poziomie 2.000 zł brutto osiągnięty został dopiero na początku 2017 roku. W analizowanym okresie jeden raz nie podniesiono kwoty minimalnego wynagrodzenia - w 2001 i 2002 roku wynosiło ono 760 zł brutto.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 10 000zł

Ile wynosi wysokość minimalnego wynagrodzenia netto?

Każdy pracownik doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zarobki brutto nie odzwierciedlają kwoty, która trafia każdego miesiąca na konto osobiste z tytułu wykonywanych obowiązków służbowych. Od kwoty brutto należy odliczyć m.in. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

 • W 2022 roku przy minimalnym wynagrodzeniu na poziomie 3.010 zł brutto, kwota netto równa jest 2.363,56 zł.
 • W 2021 roku przy minimalnym wynagrodzeniu na poziomie 2.800 zł brutto, kwota netto wynosiła 2.061,67 zł.
 • W 2020 roku przy minimalnym wynagrodzeniu na poziomie 2.600 zł brutto, najniższa krajowa netto wynosiła 1.920,62 zł.
 • W 2019 roku przy minimalnym wynagrodzeniu na poziomie 2.250 zł, co przełożyło się na płacę netto w wysokości 1.633,78 zł.
 • W 2018 roku przy minimalnym wynagrodzeniu na poziomie 2.100 zł, najniższa krajowa netto wynosiła 1.530,00 zł.

Nie należy również zapomnieć o specjalnej uldze podatkowej „zerowy PIT dla młodych”, dzięki której osoby poniżej 26 roku życia nie muszą odprowadzać podatku dochodowego od przychodów niższych niż drugi próg podatkowy. Skorzystanie z niej pozwoli na osiągnięcie wymiernych oszczędności. Minimalne wynagrodzenie netto pracowników uwzględniające ulgę dla młodych, brak uczestnictwa w Pracowniczych Planach kapitałowych (PPK) i pracę w miejscu zamieszkania:

 • W 2022 roku wynosi 2.363,56 zł.
 • W 2021 roku wynosiło 2.198,67 zł.
 • W 2020 roku wynosiło 2.041,62 zł.

Jak zmiana wysokości płacy minimalnej wpływa na wymiar etatu?

Istnieje szereg przesłanek skłaniających pracowników do podejmowania pracy w niepełnym wymiarze godzin, tj. opieka nad dzieckiem czy równoległe zdobywanie wykształcenia. Wzrost płacy minimalnej przekłada się także na zmianę stawek przy pracy na część etatu. I tak przy płacy minimalnej na poziomie 3.010 zł brutto częściowe wynagrodzenie będzie prezentować się następująco:

 • 3/4 etatu: 2 257,50 zł;
 • 2/3 etatu: 2 006,66 zł;
 • 1/2 etatu: 1 505,00 zł;
 • 1/3 etatu: 1 003,33 zł;
 • 1/4 etatu: 752,50 zł.

Najniższa krajowa netto/brutto: co oznacza dla pracodawcy?

Płaca minimalna brutto nie uwzględnia wszystkich kosztów, jakie w związku z zatrudnieniem pracownika ponosi pracodawca. Podwyżki najniższej krajowej z jednej strony oznaczają wyższe przychody dla pracowników, z drugiej są również sporym obciążeniem dla przedsiębiorców. Przy płacy minimalnej brutto na poziomie 2800 zł całkowite koszty pracodawcy wynoszą 3 373,44 zł.

Kiedy minimalne wynagrodzenie za pracę zwiększymy do 3.010 zł brutto, to koszty pracodawcy wzrosną do 3.626,46 zł - to o 253,02 zł więcej niż w 2021 roku. Należy mieć więc świadomość, że jednym z ważniejszych czynników, wpływających na wysokość wynagrodzeń, jest duże obłożenie stosunku pracy różnego typu podatkami i daninami, które solidarnie muszą ponosić pracownicy i pracodawcy.

I tak w sytuacji zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, zakładając wynagrodzenie minimalne na poziomie 3.010 zł, pracodawca musi w 2022 roku opłacić składki w następującej wysokości:

 • Składka emerytalna (9,76%) - 293,78 zł
 • Składka rentowa (6,50%) - 195,65 zł
 • Składka wypadkowa (1,67%) - 50,27 zł
 • Fundusz Pracy (2,45%) - 73,75 zł
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10%) - 3,01 zł

Suma wszystkich składek to 616,46 zł. Zwiększając ją o minimalne wynagrodzenie brutto otrzymujemy łączny koszt pracodawcy na poziomie 3.626,46 zł. Warto przy okazji wspomnieć, że wyższa wysokość minimalnego wynagrodzenia pociąga za sobą wzrost składek po stronie pracownika. W 2022 roku jego koszty prezentują się następująco:

 • Składa emerytalna (9,76%) - 293,78 zł
 • Składka rentowa (1,5%) - 45,15 zł
 • Składka chorobowa (2,45%) - 73,75 zł
 • Składka zdrowotna (9,00%) - 233,76 zł

Łączne koszty pracownika, uwzględniające składki na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną wynoszą 646,44 zł, czyli o 45,11 zł więcej niż rok wcześniej. Warto zatem pamiętać, że wyższe minimalne wynagrodzenie oznacza także wzrost obciążeń po stronie pracownika.

Sprawdź który bank oferuje najtańszy kredyt
Dalej

Kto ustala pensję minimalną?

Pensja minimalna ustalana jest każdego roku na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 roku. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej musi zostać opublikowane do 15 września każdego roku: z tego powodu to właśnie w tym okresie pojawiają się zwykle w mediach informacje dotyczące wysokości najniższej krajowej netto i brutto.

Wysokość minimlanego wynagrodzenia jest natomiast efektem negocjacji podejmowanych przez Radę Dialogu Społecznego. Pod uwagę brany jest przy tym m.in. wskaźnik cen w roku poprzednim, wysokość przeciętnego wynagrodzenia, informacje o wydatkach gospodarstw domowych czy o poziomie życia różnych grup społecznych. Przywołana ustawa w szczegółowy sposób omawia również ramy ustalania minimalnego wynagrodzenia.

Ile ma wynieść minimalne wynagrodzenie w 2023 i 2024 roku?

Jak widać, płaca minimalna ulega z roku na rok podwyższeniu. Według zapowiedzi rządu ten trend zostanie utrzymany, a pensja minimalna będzie rosła z każdym rokiem, w 2023 roku ma wynieść 3.670 zł, a rok później 4.000 zł brutto.

Pierwotne plany mogą jednak ulec zmianie ze względu na pandemię koronawirusa, która w widoczny sposób osłabiła gospodarkę. Według poprzednich deklaracji minimalne wynagrodzenie brutto w 2022 roku miało wynosić około 3.330 zł brutto. Ostatecznie skończyliśmy na poziomie niższym o 320 zł brutto.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w innych krajach?

Minimalne wynagrodzenie nie jest stosowane wyłącznie w Polsce. Najniższe wynagrodzenie za pracę obowiązuje w wielu krajach, ale nie we wszystkich. Minimalne wynagrodzenie nie jest uregulowane w 6 spośród 27 państw Unii Europejskiej. Zaliczamy do nich Austrię, Cypr, Danię, Finlandię, Szwcję i Włochy.

Według danych Eurostatu w drugim półroczu 2021 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia, wyrażona w euro, w pozostałych krajach członkowskich prezentowała się następująco:

 • Luksemburg - 2.201,93 EUR
 • Irlandia - 1.723,80 EUR
 • Holandia - 1.701,00 EUR
 • Belgia - 1.625,72 EUR
 • Niemcy - 1.585,00 EUR
 • Francja - 1.554,58 EUR
 • Hiszpania - 1.108,33 EUR
 • Słowenia - 1.024,24 EUR
 • Malta - 784,68 EUR
 • Portugalia - 775,83 EUR
 • Grecja - 758,33 EUR
 • Litwa - 642,00 EUR
 • Słowacja - 623,00 EUR
 • Polska - 619,46 EUR
 • Czechy - 596,36 EUR
 • Estonia - 584,00 EUR
 • Chorwacja - 567,32 EUR
 • Łotwa - 500,00 EUR
 • Węgry - 476,00 EUR
 • Rumunia - 466,72 EUR
 • Bułgaria - 332,34 EUR

Wychodząc poza Unię Europejską, minimalne wynagrodzenie obowiązuje m.in. w Serbii (366,13 EUR), Północnej Macedonii (358,97 EUR), Turcji (346,62 EUR), Czarnogórze (331,33 EUR) i Albanii (244,56 EUR). Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę nie została ustalona i nie obowiązuje np. na Islandii, w Norwegii i Szwajcarii. Pozycja Polski w rankingu na pierwszy rzut oka nie zachwyca, ale należy pamiętać, że kwestie zarobków należy rozpatrywać w szerszym ujęciu, uwzględniającym m.in. ceny i koszty życia w danym kraju.

Sprawdź też: Przychód a dochód: czym różni się przychód od dochodu?

Sprawdź też: Pożyczka dla zadłużonych z komornikiem - czym jest i kto może skorzystać?

Znajdź najlepszy kredyt gotówkowy

miesięcy

Poradniki