Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Wysokość dochodów to jeden z najważniejszych bodźców skłaniających do podjęcia zatrudnienia. Jednocześnie te nie mogą być niższe od pensji minimalnej. Warto dowiedzieć się, ile wynosi najniższa krajowa netto i brutto.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to minimum, jakie musi otrzymywać pracownik, wykonujący swoje obowiązki w pełnym wymiarze godzinowym, znajduje jednak również przełożenie m.in. na stawkę godzinową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2018 roku takie lub niższe zarobki otrzymywało 1,5 mln osób, czyli ok. 14% spośród wszystkich pracujących. Czy to dużo? Zdecydowanie tak, biorąc pod uwagę sytuację w innych państwach Wspólnoty Europejskiej. Według Eurofound, w 2017 roku ok. 10% pracowników w Unii Europejskiej otrzymywało minimalne wynagrodzenie za pracę, jednak na wielu rynkach wartość ta jest zdecydowanie niższa. Z drugiej strony obserwujemy również silny trend podnoszenia pensji minimalnej: według danych z 2020 roku na największy ruch zdecydowała się Polska, podnosząc najniższą krajową o 17%, drugie miejsce zajęła Słowacja (12%), a trzecie Czechy (11%). Jak widać, wysokość płacy minimalnej jest ważna dla sporej liczby pracowników. Z drugiej strony ma również wpływ na całą gospodarkę, sytuację osób zarabiających lepiej oraz przedsiębiorców. Należy wiedzieć więc, ile wynosi najniższa krajowa netto oraz w jaki sposób jest ustalana.

Minimalne wynagrodzenie 2020. Najniższa krajowa netto i brutto (fot. rsooll / Shutterstock)

Płaca minimalna 2020

Od kilku lat obserwujemy postępujący wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia. Warto przeanalizować, ile wynosi obecnie, oraz jak ta sytuacja prezentowała się w ostatnich latach:

  • Płaca minimalna brutto w 2020 roku wynosi 2600 zł, co przekłada się na minimalną stawkę godzinową wynoszącą 17 zł brutto.
  • W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł brutto, stawka godzinowa była natomiast ustalona na poziomie 14,70 zł.
  • W 2018 roku pensja minimalna wynosiła 2100 zł brutto, a stawka godzinowa wyniosła 13,70 zł.
  • W 2017 roku minimalne wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie 2000 zł, co przekładało się na stawkę godzinową wynoszącą 13 zł.

Szukasz dodatkowych środków? Sprawdź ofertę najlepszych kredytów gotówkowych na 5000 zł

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku: ile wyniesie?

Jak widać, płaca minimalna ulega z roku na rok podwyższeniu. Nie inaczej będzie również w 2021 roku. Minimalne wynagrodzenie wyniesie 2800 zł brutto, a stawka godzinowa 18,30 zł. Osoba, otrzymująca najniższą krajową, netto otrzyma więc o 140 zł więcej. Po raz kolejny wzrost najniższego możliwego uposażenia będzie więc znaczny i wyniesie 7,7 proc., jednocześnie będzie ono wynosiło nieco ponad połowę średniego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce na 2021 rok.

Najniższa krajowa netto: ile wynosi?

Każdy pracownik oczywiście doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zarobki brutto nie odzwierciedlają kwoty, która trafia każdego miesiąca na konto z tytułu wykonywanych obowiązków służbowych. Od kwoty brutto należy odliczyć m.in. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

  • W 2020 roku przy pensji minimalnej wynoszącej 2600 zł brutto najniższa krajowa netto wynosi 1920,62 zł.
  • W 2021 roku przy pensji minimalnej na poziomie 2800 zł brutto kwota netto wyniesie 2 017,67 zł.

Nie należy również zapomnieć o specjalnej uldze podatkowej „zerowy PIT dla młodych”, dzięki której osoby poniżej 26 roku życia nie muszą odprowadzać podatku dochodowego od przychodów niższych niż drugi próg podatkowy. Skorzystanie z niej pozwoli na osiągnięcie wymiernych oszczędności. Najniższa krajowa netto wyniesie:

  • W 2020 roku 2041,62 zł.
  • W 2021 roku wyniesie 2 198,67 zł.

Najniższa krajowa netto/brutto: co oznacza dla pracodawcy?

Warto mieć świadomość, że płaca minimalna brutto nie uwzględnia wszystkich kosztów, jakie w związku z zatrudnieniem pracownika ponosi pracodawca. Podwyżki najniższej krajowej z jednej strony oznaczają wyższe przychody dla pracowników, z drugiej są również sporym obciążeniem dla przedsiębiorców. Przy płacy minimalnej brutto na poziomie 2600 zł całkowite koszty pracodawcy wynoszą 3132,48 zł. Kiedy pensja minimalna zostanie podniesiona do 2800 zł brutto, pracodawca będzie musiał natomiast wydać 3 373,44 zł. Należy mieć więc świadomość, że jednym z ważniejszych czynników, wpływających na wysokość wynagrodzeń, jest duże obłożenie stosunku pracy różnego typu podatkami i daninami, które solidarnie muszą ponosić pracownicy i pracodawcy.

Kto ustala pensję minimalną?

Pensja minimalna ustalana jest każdego roku na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 roku. Stosowne rozporządzenie Rady Ministrów musi natomiast zostać opublikowane do 15 września każdego roku: z tego powodu to właśnie w tym okresie pojawiają się zwykle w mediach informacje dotyczące wysokości najniższej krajowej netto i brutto. Sama jej wysokość jest natomiast efektem negocjacji podejmowanych przez Radę Dialogu Społecznego. Pod uwagę brany jest przy tym m.in. wskaźnik cen w roku poprzednim, wysokość przeciętnego wynagrodzenia, informacje o wydatkach gospodarstw domowych czy o poziomie życia różnych warstw społecznych. Przywołana ustawa w szczegółowy sposób omawia również ramy ustalania minimalnego wynagrodzenia.

Skorzystaj z pomocy eksperta

2020-10-07

Minimalne wynagrodzenie 2020. Najniższa krajowa netto i brutto

Wysokość dochodów to jeden z najważniejszych bodźców skłaniających do podjęcia zatrudnienia. Jednocześnie te nie mogą być niższe od pensji minimalnej. Warto dowiedzieć się, ile wynosi najniższa krajowa netto i brutto.

2020-10-07

Średnia krajowa: ile wynoszą średnie zarobki w Polsce?

Jednym ze wskaźników, pozwalających na ocenę zarobków i ich poziom na przestrzeni lat, jest przeciętne wynagrodzenie, czyli popularna średnia krajowa. Warto dowiedzieć się, jak jest ustalana oraz na co ma wpływ.

2020-09-29

Kredyt dla nowych firm na start - jak dostać? Warunki

Własna działalność gospodarcza to marzenie bardzo wielu osób. Poważnym problemem może stać się jednak brak funduszy na start. Warto wówczas pomyśleć o kredycie dla nowych firm.

Koszty utrzymania dziecka. Ile kosztuje utrzymanie dziecka?

Rodzicielstwo to nie tylko olbrzymia odpowiedzialność, ale również spore wydatki. Aby dobrze przygotować się do tego zadania, warto więc przeanalizować, ile kosztuje wychowanie dziecka.

Ekstraklasa w tv na żywo: gdzie oglądać mecze Ekstraklasy w tv?

Rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy przyciągają na stadiony i przed telewizory fanów futbolu z całego kraju. Zanim sezon rozpocznie się na dobre, warto dowiedzieć się, gdzie można zobaczyć mecze ekstraklasy w TV.

Liga Mistrzów: gdzie oglądać? Liga mistrzów w TV i internecie

Piłka nożna to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych sportów na świecie. Uwagę milionów kibiców przykuwa przede wszystkim Liga Mistrzów. Gdzie oglądać mecze? Istnieje kilka sprawdzonych, legalnych sposobów.

Kredyt konsumencki - kredyt konsumpcyjny a konsumencki. Różnice

Określenia kredyt konsumencki oraz kredyt konsumpcyjny brzmią bardzo podobnie. Jednak nie jest to to samo. Kto może zawrzeć umowę kredytu konsumenckiego oraz konsumpcyjnego, czego dotyczą oraz jakie są różnice?