Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ile pracodawca płaci za pracownika? Koszt pracownika

Ile pracodawca płaci za pracownika? Koszt pracownika
Spis treści

Zatrudnienie pracowników to duża szansa na rozwój działalności. Jednocześnie jednak wiąże się z koniecznością ponoszenia niemałych kosztów, nieograniczających się wyłącznie do pensji.

Koszty pracy to jeden z podstawowych czynników, na który narzekają polscy przedsiębiorcy. Niestety, jak pokazują badania, należą one do jednych z najpoważniejszych obciążeń, z którymi muszą się mierzyć. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że koszty zatrudnienia nie przestają rosnąć. Według danych Eurostatu tylko w drugim kwartale 2019 roku wzrosły one aż o 7,8 proc., znacząco przekraczając średnie wskaźniki dla Europy (3,1 proc.) i strefy euro (2,6 proc.). Z rosnącymi wydatkami z tego tytułu radzić muszą sobie przede wszystkim przedsiębiorcy. Całkowity koszt pracodawcy znacząco przewyższa kwotę otrzymywanej przez pracownika pensji, co jest dodatkowym czynnikiem doprowadzającym do frustracji obu stron podpisujących umowę o pracę. Przed podjęciem decyzji o rozwoju firmy warto więc poznać dokładne koszty zatrudnienia pracownika i dowiedzieć się, jakie alternatywne metody proponuje obowiązujący system prawny.

Wysoki koszt zatrudnienia pracownika

Wszyscy przyzwyczailiśmy się już do scenariusza, w którym pracownicy narzekają na niskie zarobki, a pracodawcy na wysokie koszty. Niestety bardzo często obie strony mają rację, jednak równocześnie zdarza im się przy tym zapominać, że z jednej strony koszty pracownika, które musi pokryć pracodawca, a z drugiej przelew, który wędruje na konto pracownika, nie odzwierciedlają wcale realnych kosztów ponoszonych przez obie strony. Pensja netto – a więc suma „do ręki” jest znacznie niższa od pensji brutto, czyli zasadniczego wynagrodzenia, od którego potrącane są daniny publiczne, w tym zaliczka na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nawet ona nie oddaje jednak całkowitych kosztów pracodawcy – ten musi zapłacić za pracownika zdecydowanie więcej.

Ile zarabiamy i ile komu płacimy?

Za podanym wzrostem średnich kosztów zatrudnienia pracownika niestety wzrost wynagrodzeń niestety nie zawsze idzie w parze: średnia pensja według danych GUS z lutego 2020 roku wzrosła o 7,7%. W tym miejscu pojawia się spory problem: oprócz zasadniczych kosztów pracownika, czyli jego pensji, pracodawcy są obciążeni dodatkowymi daninami, które nie tylko obciążają ich budżet, ale przekładają się również bezpośrednio na wysokość wypłat. To rodzi z kolei problem nie tylko natury finansowej, ale również managerskiej: pensja pozostaje w końcu jednym z podstawowych czynników motywacyjnych, a całkowite koszty zatrudnienia pracownika sprawiają, że wiele firm nie stać na jej zwiększenie, które samo w sobie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Pensja minimalna i jej wpływ na rynek

Jednym z podstawowych czynników, kształtujących wydatki związane z zatrudnianiem pracowników, jest pensja minimalna. Chociaż, jak pokazuje raport Eurofund, takie zarobki dotyczą 14% aktywnych na rynku pracy Polaków, najniższa legalna pensja oddziałuje bardzo na cały rynek i w oczywisty sposób podnosi oczekiwania osób, które są lepiej wykwalifikowane i bardziej doświadczone. Od 2020 roku pensja minimalna wynosi 2 600 zł brutto. W stosunku do roku poprzedniego, kiedy wynosiła 2 250 zł, podwyższono ją więc bardzo znacznie, aż o 15%. Jednocześnie deklaracje rządu o kolejnych skokowych zmianach, mrożą krew w żyłach wielu przedsiębiorców. Nic w tym dziwnego. Warto przyjrzeć się bliżej temu, dokąd wędrują środki, jakie są faktyczne koszty pracownika, i ile ten koniec końców otrzymuje „na rękę”.

Ile pracodawca płaci za pracownika?

Choć ten akapit jest przede wszystkim cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców, powinni zapoznać się z nim również pracownicy. To, ile pracodawca płaci za pracownika, nie odzwierciedla bowiem tego, jakie pieniądze trafiają koniec końców na jego konto. Dodatkowe koszty zatrudnienia pracownika to:

  • Składka emerytalna: 9,76 proc.
  • Składka chorobowa 2,45 proc.
  • Składka rentowa: 1,50 proc.
  • Składka zdrowotna: 9 proc.
  • Podatek dochodowy: 17 proc.

Powyższe daniny opłaca się od kwoty brutto. Wyjątkiem jest składka zdrowotna, której podstawą jest kwota brutto pomniejszona o ubezpieczenia społeczne, oraz podatek dochodowy, naliczany od kwoty brutto po uprzednim potrąceniu kwoty wolnej od podatku, kosztów uzyskania przychodu oraz ubezpieczeń społecznych. Dopiero po uwzględnieniu wszystkich tych czynników otrzymujemy kwotę brutto pensji. Na tym jednak nie kończą się całkowite koszty pracodawcy. Ten musi jeszcze dopłacić:

  • Składka emerytalna: 9,76 proc.
  • Składka rentowa: 6,50 proc.
  • Składka na fundusz pracy: 2,45 proc.
  • Składka wypadkowa: 1,67 proc.
  • Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10 proc.

Koszt zatrudnienia pracownika: przykłady

Najłatwiej to, ile pracodawca płaci za pracownika, przedstawić na przykładach. W przypadku przywołanej pensji minimalnej, wynoszącej 2 600 zł brutto, pracownik może liczyć na zdecydowanie niższą wypłatę, czyli 1 920, 62 zł netto. Pracodawca poniesie jednak wyższe koszty zatrudnienia pracownika, a więc 3 132,48 zł. Nieco inaczej sytuacja będzie się przedstawiała w przypadku osób korzystających z ulgi dla młodych – otrzymają 2 041,62 zł.

Ile pracodawca płaci za pracownika otrzymującego średnią pensję, wynoszącą według GUS 5330,48 zł brutto? Będzie musiał dopłacić do tej kwoty ponad tysiąc złotych: jego łączne zobowiązanie względem pracownika i państwa to aż 6 429 zł. Sam pracownik otrzyma natomiast z tej sumy zaledwie 3847 zł netto.

Koszty pracodawcy: umowa zlecenie

W związku z tak wysokimi kosztami zatrudnienia pracownika nie może dziwić poszukiwanie sposobów na obniżenie wydatków. Jednym z najpopularniejszych jest korzystanie z umów cywilnoprawnych. Te są wyjątkowo korzystne zwłaszcza, jeżeli zatrudniamy studenta, który nie ukończył 26 roku życia. Wówczas możliwe będzie nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. Podobna zależność jest możliwa, jeżeli zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia, w wysokości przynajmniej minimalnej krajowej. W innych przypadkach koszty pracownika będą takie same jak w przypadku umowy o pracę. Warto jednak mieć świadomość, że pozwoli to zarobić nieco więcej zleceniobiorcy: w przypadku średniej krajowej w jego kieszeni pozostanie 4028 zł, natomiast pensji minimalnej 1965 zł.

Jeszcze korzystniejszym rozwiązaniem jest umowa o dzieło (oczywiście tylko w tych przypadkach, w których możemy skorzystać z takiej opcji). Wypłacając pracownikowi równowartość pensji minimalnej brutto, bezpośrednio na jego konto trafi 2246 zł, natomiast całkowity koszt pracodawcy wyniesie 2600 zł.

Popularność samozatrudnienia

Bez wątpienia wysokie koszty pracownika sprawiają, że coraz więcej pracodawców szukając oszczędności w tym zakresie preferuje współpracę na zasadach B2B. Samozatrudnienie daje spore zyski obu stronom: wykonujący usługę przedsiębiorstwa zyskuje możliwość rozwijania swojego biznesu i pracy na własne nazwisko. Zatrudniająca go firma nie ponosi natomiast kosztów ponad te wskazane na fakturze. Jednocześnie nie ma w tym przypadku również stosunku pracy, wobec czego nie trzeba spełniać restrykcyjnych norm dotyczących zatrudnienia i utrzymania pracowników. Przemawiają jednak przede wszystkim finanse, pozwalające na znaczne obniżenie całkowitych kosztów pracodawcy: jeżeli usługa zostanie opłacona w wysokości całkowitych kosztów przy średniej krajowej (6429 zł), w kieszeni pracownika korzystającego z ulgi na start pozostanie 5330 zł.

Poradniki