Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Dodatek aktywizacyjny: kiedy urząd pracy dopłaci do twojej pensji?

Większość słyszała o zasiłku dla bezrobotnych przysługującym osobom, które przepracowały przynajmniej rok w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Mniej osób zdaje sobie sprawę z istnienia dodatku aktywizacyjnego, czyli dodatkowego świadczenia, na który mogą liczyć ci bezrobotni, którzy samodzielnie znajdą sobie pracę.

Dodatek aktywizacyjny: kiedy urząd pracy dopłaci do twojej pensji?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Mimo stosunkowo niewysokiego poziomu bezrobocia w Polsce wciąż ten problem dotyka ok. 5-6 proc. osób. Wiele osób ponadto pamięta lata po roku 2000, kiedy wskaźnik ten wzrósł do około 20%. Warto wobec tego wiedzieć, na jaką pomoc państwa możemy liczyć w razie konieczności rezygnacji z miejsca zatrudnienia. Lekturę warto zacząć od artykułu, którym szczegółowo opisaliśmy, komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych i ile wynosi dokładnie jego wysokość. 

W najlepszym scenariuszu, jako osoby bezrobotne, możemy liczyć na nieco ponad 1000 zł miesięcznie. Jak widać, suma ta jest raczej symboliczna, warto wobec tego skupić się na aktywnym poszukiwaniu nowej pracy. Motywować nas do tego ma także możliwość otrzymania opisywanego tutaj dodatku aktywizacyjnego. Podjęcie z własnej inicjatywy zatrudnienia jest bowiem premiowane właśnie tym dodatkowym świadczeniem ze strony państwa. Nie warto rezygnować z tego przywileju i warto złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny. 

Dodatek aktywizacyjny - dla kogo i na jakich zasadach?

Mówiąc najprościej, jest to świadczenie przeznaczone dla bezrobotnej osoby, która jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy oraz ma prawo do pobierania zasiłku. Dodatkowo musi ona rozpocząć pracę znalezioną na własną rękę. Jest także opcja, by otrzymać to świadczenie po skierowaniu nas do pracy przez urząd. 

W tym drugim przypadku przysługuje ono jednak tylko wtedy, gdy osoba podejmuje pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w zawodzie lub służbie i będzie otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego. Wartość dodatku będzie stanowić różnicę między minimalnym wynagrodzeniem a faktycznym, ale nie więcej niż 50% zasiłku, na który przysługiwałby bezrobotnemu. 

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2023 roku?

Wysokość dodatku za samodzielne znalezienie zatrudnienia jest ustalana na stałym poziomie i głównie zależy od wysokości zasiłku dla bezrobotnych w danym roku, stanowiąc dokładnie 50% jego wartości.

W przypadku roku 2023 zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1304,10 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące, a następnie 1024,10 zł brutto (zależnie od stażu pracy). W rezultacie maksymalna kwota dodatku aktywizacyjnego może wynosić 652,10 zł netto.

Rozporządzenie jednak pozostawia ostateczną decyzję co do jego wysokości w rękach starosty, wobec tego może on w twoim przypadku wynieść mniej. 

Kiedy dodatek aktywizacyjny nie przysługuje?

Świadczenie to obejmuje szereg dodatkowych wykluczeń. Przede wszystkim nie jest przyznawane wstecznie, na przykład od momentu podpisania pierwszej umowy o pracę po jej zakończeniu.

Dodatku nie otrzymają także osoby, które:

  • Podjęły zatrudnienie na skutek skierowania przez urząd pracy do wykonywania robót publicznych lub prac interwencyjnych.

  • Zostały skierowane przez urząd na stanowisko pracy, na którym koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zwrócone.

  • Przebywają na urlopie bezpłatnym.

  • Podjęły zatrudnienie u pracodawcy, u którego posiadały stanowisko pracy, lub wykonywały inną pracę zarobkową bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy.

  • Podjęły zatrudnienie u pracodawcy zagranicznego. 

Dodatku nie dostaną go także osoby w przypadku, kiedy między kolejnymi umowami o pracę występuje przerwa obejmująca dzień roboczy, a w trakcie tej przerwy osoba nie zarejestrowała się w PUP. Wygasa bowiem ciągłość zatrudnienia. 

Czy dodatek aktywizacyjny jest jednorazowy? 

Pojawia się pytanie, jak długo będę otrzymywać dodatek aktywizacyjny? Świadczenie to można otrzymać:

  1. Przez połowę okresu, na jaki przysługiwałby jeszcze zasiłek dla bezrobotnych w wysokości do 50% tego świadczenia, jeżeli jako osoba samodzielnie podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. 

  2. Przez cały okres, na jaki przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości będącej różnicą między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli zatrudnienie zostanie podjęte w rezultacie skierowania przez powiatowy urząd pracy.

Kiedy następuje wypłata dodatku aktywizacyjnego?

Dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez urząd pracy. Nie później jednak niż w ciągu 14 dni od końca miesiąca. Dotyczy do okresu po wyrejestrowaniu się jako osoba bezrobotna i wystąpi nie wcześniej niż w momencie rozpoczęcia pracy. 

Szybkie pytania i odpowiedzi

Gdzie należy zgłosić się po dodatek aktywizacyjny?

Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego można złożyć we właściwym urzędzie pracy. Na stronach internetowych poszczególnych jednostek powinniśmy znaleźć odpowiedni wzór wniosku. 

Po jakim czasie należy się dodatek aktywizacyjny?

Przysługuje on od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż w chwili podjęcia zatrudnienia. Urzędy pracy zwykle zastrzegają sobie 14 dni pomiędzy złożeniem wniosku a możliwością wypłaty świadczenia. 

Czy bezrobotny bez zasiłku także dostanie dodatek aktywizacyjny?

Jak możemy wyczytać w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2014 poz. 1189), starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych. Z czego wynika, że prawo do dodatku ma jedynie osoba, która wciąż może pobierać zasiłek. 

Czy z dodatku  aktywizacyjnego trzeba się rozliczyć?

Osoby bezrobotne, które w ubiegłym roku otrzymały zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny, muszą je uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym. Świadczenia uzyskane w 2023 roku z powiatowego urzędu pracy powinny być rozliczone w części D formularza PIT-37, który zostanie złożony w 2024 roku. Znajdź najlepszy kredyt gotówkowy

miesięcy

Poradniki