Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kredyt kupiecki: czym jest? Kto może z niego skorzystać?

Kredyt kupiecki: czym jest? Kto może z niego skorzystać?
Spis treści

Choć kredyty kojarzą się głównie z działalnością banków, do dyspozycji przedsiębiorców pozostają również inne rozwiązania. Jednym z nich jest kredyt kupiecki.

Zakup towarów i usług to istotne obciążenie w niemal każdej działalności gospodarczej. Realizacja płatności może przy tym zaważyć na płynności firmy. Oczywiście do sektora biznesowego adresowanych jest wiele form kredytowania płatności, w tym przede wszystkim kredyty obrotowe i inwestycyjne, atrakcyjne warunki może również oferować leasing. Z drugiej strony istnieją jednak alternatywne rozwiązania, pozwalające na kredytowanie zakupów bez konieczności zaciągania zobowiązań w instytucjach finansowych. Jedną z alternatyw jest kredyt kupiecki, który cieszy się na rynku dużą popularnością, a jego podstawą jest umowa pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi biorącymi udział w transakcji.

Kredyt kupiecki: czym jest?

Mechanizm działania kredytu kupieckiego jest stosunkowo prosty: podczas zakupu towarów lub usług sprzedający i kupujący ustalają, że termin płatności zostanie odroczony na wskazany w umowie czas. W związku z tym przedsiębiorca, który dokonuje zakupu, może zrealizować płatność po dłuższym okresie, pozwalającym np. na uzyskanie funduszy z innych źródeł i zachowanie płynności finansowej. Kredyt kupiecki nie ma przy tym ujednoliconej formy, dlatego strony mają dosyć dużą swobodę w zakresie ustalania jego parametrów, w tym także interesów przedsiębiorcy występującego w roli sprzedawcy.

Ile wynosi termin płatności?

O ile w przypadku standardowego kredytu ustalany jest precyzyjny okres kredytowania, w tym harmonogram spłaty, który ma rzecz jasna przełożenie na ocenę zdolności kredytowej i wydanie decyzji dotyczącej udzielenia środków, w przypadku kredytu kupieckiego zależy to od porozumienia pomiędzy stronami. Najczęściej wybierany okres odroczenia płatności wynosi 30 dni, jednak sprzedawca może zgodzić się również na dłuższy termin spłaty, oddalony w czasie np. o 90 dni w stosunku do dnia odbioru towaru lub usługi.

Czy kredyt kupiecki jest oprocentowany?

Standardowy kredyt bankowy wiąże się z koniecznością uregulowania – obok rat kapitałowych – również części odsetkowej. W związku z tym zobowiązanie wobec instytucji jest wyższe, często znacząco, od samych uzyskanych środków. Kredyt kupiecki może, ale nie musi być oprocentowany. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób porozumieją się strony. Zazwyczaj jednak kredyt kupiecki nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów odsetkowych, w związku z czym to najtańszy sposób uzyskania towarów i usług.

Kto może skorzystać z kredytu kupieckiego?

Jak widać, kredyt kupiecki to przede wszystkim bardzo opłacalne rozwiązanie dla przedsiębiorstwa, które jest nabywcą towarów czy usług. Z perspektywy sprzedawcy wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. Dlatego też zazwyczaj kredyt kupiecki jest udzielany zaufanym podmiotom, które od dłuższego czasu współpracują ze sprzedawcą i cieszą się jego zaufaniem. Często trzeba również wyróżniać się odpowiednią płynnością finansową i móc przedstawić dokumentu potwierdzające wypłacalność podmiotu. Jak w innych przypadkach: również w tym zakresie niemal wszystko zależy od porozumienia pomiędzy sprzedającym a kupującym.

Dlaczego warto wybrać ten model finansowania?

Kredyt kupiecki posiada wiele zalet, dzięki którym stanie się bardzo opłacalnym sposobem zakupu towarów i usług w przypadku wielu przedsiębiorców:

  • Brak kosztów lub niskie koszty dodatkowe: zazwyczaj kredyt kupiecki jest udzielany bez oprocentowania, w związku z czym jest najczęściej najtańszym sposobem finansowania zakupów,
  • Bez dodatkowych procedur: tradycyjny kredyt dla firm wiąże się z koniecznością przejścia przez skomplikowane procedury, w tym również badanie kondycji finansowej firmy, kredyt kupiecki jest zazwyczaj udzielany błyskawicznie, bez dodatkowych formalności,
  • Elastyczność: zasady kredytu konsumenckiego są ustalane pomiędzy stronami, dotyczy to m.in. terminu spłaty, potencjalnego oprocentowania czy innych warunków,

Skonto: czym jest?

W kontekście kredytu kupieckiego często stosuje się również skonto, będące pewnego rodzaju zachętą do jak najszybszego uregulowania płatności. Skonto to inaczej rabat warunkowy, w jego ramach sprzedający i kupujący ustalają – obok finalnego terminu płatności zobowiązania – również okres, w którym uregulowanie zobowiązania będzie wiązało się z uzyskaniem rabatu. Wobec tego możliwe jest np. udzielenie kredytu kupieckiego na 30 dni, jednak wskazanie, że w przypadku dokonania płatności w ciągu 7 dni kupujący uzyska rabat w wysokości 3% wartości zamówienia.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Inną formą zabezpieczenia spłaty zadłużenia z tytułu kredytu kupieckiego jest ubezpieczenie kredytu. Polisa może chronić sprzedającego przede wszystkim przed niewywiązaniem się dłużnika, a więc kupującego, ze swoich obowiązków, czyli nieuregulowania kwoty wynikającej z kredytu kupieckiego w terminie. Co oczywiste: wiąże się to jednak z dodatkowym kosztem, może również wiązać się z obowiązkiem wniesienia przez odbiorcę, np. kilkudziesięcioprocentowego wkładu własnego.

Wielu sprzedających udzielających kredyty kupieckie współpracuje również z firmami zajmującymi się zdobywaniem informacji o kontrahentach. Ich zadaniem jest ustalenie, czy podmiot, który chce skorzystać z takiego modelu finansowania zakupu, posiada środki niezbędne do pokrycia zadłużenia i czy do tej pory właściwie wywiązywał się ze swoich zobowiązań finansowych. Przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z kredytu kupieckiego, powinni więc szczególnie dbać o kondycję finansów firmy i reputację przedsiębiorstwa.

Nowe projekty rządu w sprawie kredytu kupieckiego

Globalna pandemia oraz kryzys gospodarczy sprawiają, że coraz więcej firm ma problemy z zachowaniem płynności finansowej, a trudniejsze staje się pozyskiwanie środków z banków. Kredyt kupiecki staje się wobec tego dla kupujących coraz chętniej wykorzystywanym modelem finansowania zakupów, jednak jego udzielanie wiąże się również z rosnącym ryzykiem. Rząd podjął pracę nad ustawą dotyczącą bardziej wydajnego modelu zabezpieczenia kredytów kupieckich. Przede wszystkim ma ona pozwolić zakładom ubezpieczeń na scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa. Ten ma pokryć 80% wypłacanych szkód w zamian za 80% składki brutto. Ustawa, która została już przyjęta przez Senat, ma znacząco ograniczyć ryzyko udzielania kredytów kupieckich, wpływając przy tym pozytywnie na płynność wielu przedsiębiorstw.

Poradniki