Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kredyt bez zgody współmałżonka – czy to w ogóle możliwe?

Zaciągnięcie kredytu bez zgody współmałżonka jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim należy mieć odpowiednią zdolność kredytową oraz wnioskować o kwotę nieprzekraczającą ustalonych przez banki limitów. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? Zapraszam do lektury!

Kredyt bez zgody współmałżonka – czy to w ogóle możliwe?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Wstąpienie w związek małżeński wiąże się z wieloma przywilejami, ale również z pewnymi ograniczeniami. O ile nie zdecydujecie się na zawarcie ustroju rozdzielności finansowej, to z chwilą podpisania aktu ślubu, staniecie się wspólnotą. Od tego momentu będziecie zobowiązani do wspólnego gospodarowania zarobionymi środkami finansowymi oraz solidarnej odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania. Majątkiem wspólnym nie można dowolnie dysponować w pojedynkę, chyba że mowa tutaj o przedmiotach nabytych przed ślubem. Czy oznacza to całkowity brak swobody w podejmowaniu samodzielnych decyzji? Czy po ślubie nawet sprzętu AGD lub RTV nie można nabyć bez zgody współmałżonka? Oczywiście, że nie! Gdzie położona jest granica? Kiedy po ślubie wolno wziąć kredyt bez zgody współmałżonka, a kiedy będzie to zupełnie niemożliwe? Odpowiedź w poniższym tekście!

Kredyt bez zgody współmałżonka a prawo

Na wstępie warto zaznaczyć, że 20 stycznia 2005 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, na mocy której zniesiona została zasada pełnej odpowiedzialności majątkiem wspólnym małżonków. O fakcie tym mówi artykuł 41 przytoczonego powyżej aktu prawa. Od tego kredyt bez zgody współmałżonka stał się możliwy. Ba! Nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, aby nie informować współmałżonka o swoich planach w kwestii zadłużania się. Prawo nie narzuca żadnego limitu kwotowego, gdzie taka zgoda i wiedza miałyby być wymagane Wszelkie limity, które pojawiają się w regulaminach bankowych, stanowią wyraz wewnętrznej polityki banku.

A jak było przed nowelizacją ustawy?

Przed 20 stycznia 2005 roku banki mogły udzielać kredytów jednemu z małżonków bez zgody drugiego jedynie wówczas, gdy umowa kredytowa mieściła się w ramach zwykłego zarządu majątkiem małżeńskim. Oznacza to, że małżonkowie mogli brać jedynie niewielkie kwoty zobowiązań, aby za ich pomocą utrzymać posiadane rzeczy w dotychczasowym stanie, umożliwiającym korzystanie z nich i pobieranie z nich pożytków.

Czy możliwe jest wzięcie kredytu bez zgody współmałżonka?

Obecnie możliwe jest zaciągnięcie kredytu bez zgody współmałżonka, nawet jeśli w małżeństwie panuje ustrój wspólnoty majątkowej. Warto jednak podkreślić, że aby taki kredyt otrzymać, konieczne jest spełnienie szeregu warunków:

  • wybór odpowiedniego rodzaju zobowiązania – wszystkie zobowiązania zabezpieczone hipoteką będą wymagały zgody współmałżonka na ich zaciągnięcie;

  • wybór odpowiedniej kwoty kredytu – banki określają, do jakiej kwoty decydują się udzielać kredytów bez zgody współmałżonka;

  • wybór optymalnego czasu spłaty zobowiązania – decyzje o zaciągnięciu kredytu długoterminowego małżonkowie powinni podjąć wspólnie;

  • posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej.

Sytuacją wyjątkową jest, kiedy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową. Wówczas mogą oni dowolnie rozporządzać swoim majątkiem i zadłużać się na dowolne kwoty bez zgody, nawet wiedzy współmałżonka. 

Kredyt bez zgody współmałżonka, a wspólna odpowiedzialność za długi w małżeństwie

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego z chwilą zawarcia małżeństwa, powstaje wspólność majątkowa. Od dnia podpisania aktu ślubu obydwoje z małżonków budują wspólny majątek. Zaliczają się do niego przedmioty nabyte przez żonę, męża lub obydwojga wspólnie, wynagrodzenia za pracę, dochody z prowadzonej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego oraz majątku osobistego każdej ze stron w małżeństwie.

Należy podkreślić, że w momencie zawarcia małżeństwa pojawia się wspólna odpowiedzialność małżonków za długi każdego z nich. Oznacza to, że obydwoje z małżonków odpowiadają solidarnie za zaciągane przez siebie zobowiązania. Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, kiedy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową. Wówczas wspólnota nie powstaje.

A co w sytuacji rozdzielności finansowej?

Jeśli małżonkowie w chwili zawierania małżeństwa zdecydują się na ustrój rozdzielności finansowej, nie powstanie wspólność majątkowa, ani też wspólna odpowiedzialność małżonków za długi. Posiadanie rozdzielności majątkowej lub jej brak staje się więc kwestią kluczową. Przy rozdzielności żaden bank nie zapyta nas o zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania, niezależnie od jego rodzaju i wysokości.

Czy zaciągnięcie kredytu gotówkowego bez zgody współmałżonka jest możliwe?

Na rynku bez problemu można znaleźć instytucje bankowe, które są skłonne udzielić kredytu gotówkowego bez zgody współmałżonka. Oczywiście nie wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku posiadają takie produkty w swojej ofercie. To, czy konkretny bank oferuje kredyt bez zgody współmałżonka, będzie zależało od zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz polityki wewnętrznej banku.

Zastanawiasz się, do jakiej kwoty udzielenie kredytu gotówkowego bez zgody małżonka będzie możliwe? Obecnie najwyższą kwotą zobowiązania gotówkowego, jaką można uzyskać bez zgody współmałżonka, jest 200 tysięcy złotych. Produkt oferowany jest przez ING Bank Śląski. Bank IKANO proponuje 150 tysięcy złotych. A jak wygląda sytuacja w innych bankach?

Nazwa banku

Maksymalna kwota kredytu udzielanego bez zgody współmałżonka

ING Bank Śląski

200 000 zł

IKANO Bank

150 000 zł netto

PKO BP

120 000 zł

Pekao S.A.

Do kwoty 70 000 zł łącznego zaangażowania w Pekao S.A. 

mBank

Dla klienta banku 70 000 zł brutto, pozostali klienci – 50 000 zł brutto

Bank Millennium

50 000 zł

Credit Agricole

50 000 zł

BOŚ Bank

50 000 zł

Bank Pocztowy

50 000 zł brutto

BNP Paribas

Zgoda wymagana powyżej 30 000 zł netto lub 50 000 zł w przypadku klientów mających wpływy na ROR od 6 mcy / 6 mcy historię kredytową w BNP.

Alior Bank

20 000 zł brutto

Citi Handlowy

Ustalana indywidualnie na podstawie profilu

ryzyka klienta.

Santander Bank Polska

Ustalana automatycznie i indywidualnie na podstawie profilu ryzyka klienta.

*Dane znajdujące się w tabeli są aktualnymi na dzień pisania artykułu (11.05.2023 r.) i pochodzą z regulaminów banków. Jeśli planujesz wziąć kredyt bez zgody współmałżonka, przed złożeniem wniosku dokładnie sprawdź, czy sytuacja w banku nie uległa zmianie, ponieważ oferty banków podlegają dynamicznym zmianom.

Kredyt konsolidacyjny bez zgody współmałżonka kredytobiorcy

Skonsolidowanie posiadanych zobowiązań będzie możliwe, jeśli kredyt konsolidacyjny przybierze formę zobowiązania gotówkowego o kwocie mieszczącej się w limitach podyktowanych przez wewnętrzne regulacje instytucji. Nie ma natomiast możliwości samodzielnego zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego w formie kredytu hipotecznego, chyba że spełnione zostaną łącznie trzy warunki, o których wspominam w poniższym akapicie dotyczącym kredytów hipotecznych.

Czy bez zgody współmałżonka można wziąć kredyt hipoteczny?

Nie ma możliwości, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny w pojedynkę przez jednego z małżonków, kiedy mąż z żoną pozostają we wspólnocie majątkowej. Każdy z banków będzie wymagał, aby drugi z małżonków był jednym ze współwnioskodawców, co oznacza, że małżonkowie spotkają się na wspólnym podpisywaniu umowy kredytowej.

Aby kredyt hipoteczny bez zgody małżonka był możliwy do zaciągnięcia, konieczne jest:

  • ustrój majątkowy małżeństwa w postaci rozdzielności finansowej;

  • posiadanie prawa do indywidualnego rozporządzania nieruchomością stanowiącą zabezpieczenie kredytu – w praktyce oznacza to, że nieruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, musi pozostawać w całości w majątku osobistym wnioskodawcy, a więc musiała zostać nabyta przez niego indywidualnie przed ślubem lub w czasie trwania ustroju rozdzielności;

  • posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej – przy liczeniu zdolności kredytowej jednego z małżonków uwzględnione zostaną wyłącznie jego dochody, ale koszty prowadzenia gospodarstwa domowego nie zostaną podzielone na pół (przykładowo bank przyjmie, że wszystkie dzieci w małżeństwie pozostają na utrzymaniu wnioskodawcy, ponoszenie całości opłat za rachunki jest jego obowiązkiem i że płaci on całą wysokość rat wspólnie z jakimkolwiek innym współwnioskodawcą zaciągniętych kredytów).

Czy zgoda współmałżonka jest konieczna przy zaciąganiu pożyczek w parabankach?

Pożyczki parabankowe są udzielane niezależnie od sektora bankowego. Oznacza to, że opierają się one na innych zasadach. W większości instytucji pozabankowych nie będzie żadnych przeciwwskazań, aby zaciągnąć zobowiązanie bez zgody i wiedzy współmałżonka. Najprawdopodobniej we wniosku nawet nie padnie pytanie o nasz stan cywilny, a nawet jeśli się pojawi, to odpowiedź będzie miała niewielkie znaczenie. Dzieje się tak, ponieważ zobowiązania zaciągnięte w instytucjach pozabankowych są krótkoterminowymi i opiewającymi na niskie kwoty.

Kiedy kredyt bez zgody współmałżonka nie będzie możliwy?

Banki wymagają zgody współmałżonka każdorazowo, kiedy wnioskuje się o kredyt hipoteczny, a małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej. W tym przypadku nie funkcjonują żadne limity kwotowe.

Jeśli planujesz wziąć kredyt gotówkowy bez zgody małżonka, a posiadacie wspólność majątkową, to bank udzieli Ci zobowiązania nieprzekraczającego górnego limitu kwotowego. Warunkiem będzie oczywiście posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej.

Kredyt bez zgody współmałżonka – najczęstsze problemy

Co zrobić, kiedy chcesz wziąć kredyt, ale Twój współmałżonek nie wyraża na niego zgody?

Jeśli chciałbyś wziąć kredyt gotówkowy, to nie zawsze będziesz potrzebował zgody małżonka. Maksymalna kwota kredytu gotówkowego dostępna bez zgody współmałżonka to 200 tysięcy złotych. Takie zobowiązania finansowe posiada w swojej ofercie ING Bank Śląski.

Co zrobić, kiedy Twój współmałżonek wziął kredyt bez Twojej zgody, a teraz nie płaci rat?

Jeśli w ustroju małżeńskiej wspólnoty majątkowej jeden z małżonków zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego z małżonków i zaprzestał płacenia rat, to może dojść do sytuacji, kiedy wierzyciel sięgnie po spłatę zobowiązania do wspólnego majątku. Stanie się tak, gdy udowodnione zostanie, że pożyczone środki spożytkowane zostały na zaspokojenie naturalnych potrzeb rodziny.

Masz problemy ze spłatą rat swojego kredytu? Sprawdź, czym są wakacje kredytowe!

Kto odpowiada za spłatę rat kredytu zaciągniętego bez zgody współmałżonka w ustroju wspólnoty majątkowej?

Co do zasady, za spłatę kredytu zaciągniętego bez zgody współmałżonka odpowiada osoba, która podpisała umowę. Ewentualne zaległości w spłacie zobowiązania są ściągane z majątku osobistego tej osoby.

Jeśli pozostajesz ze swoim współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, a niespłacane zobowiązania zaciągnięte przez Twojego małżonka zostały wzięte bez Twojej wiedzy, to nie będziesz odpowiadał za nie swoje długi. Jeśli jednak nie wyraziłeś zgody na kredyt, ale wiedziałeś, że małżonek go bierze, to możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za powstałe długi solidarnie ze swoim współmałżonkiem.

Czy przy rozdzielności majątkowej konieczna jest zgoda współmałżonka na kredyt?

Przy rozdzielności majątkowej nie ma konieczności wyrażania zgody na zaciągnięcie żadnego rodzaju zobowiązania przez współmałżonka.

A co w sytuacji, kiedy współmałżonek chce wziąć kredyt przy naszej wiedzy,  bez naszej zgody? Czy pisemne oświadczenie o braku zgody będzie wystarczające, aby zobowiązanie nie zostało zaciągnięte?

Niestety pismo wystosowane do banku, w którym wyraźnie podkreślisz, że nie udzielasz zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Twojego współmałżonka, nie posiada mocy prawnej. Oznacza to, że bank nie uzna takiego pisma za wystarczający powód dla odmowy udzielenia zobowiązania. Może się jednak zdarzyć, że dokument spowoduje, że instytucja dokładniej przyjrzy się sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Czy jeśli biorę kredyt bez zgody współmałżonka, bank sprawdzi jego sytuację finansową?

Przy zaciąganiu kredytu bez zgody współmałżonka praktycznie nie zdarza się, aby bank sprawdzał sytuację majątkową tegoż współmałżonka.

Poradniki