Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

2012-02-08 06:00 Źródło: Zuzanna Brud - Bankier.pl

Zuzanna Brud - Bankier.pl

Notariuszy pomysł na biznes – sprawdzą, gdzie jest testament


Od ubiegłego roku łatwiej w Polsce sprawdzić, czy zmarły członek rodziny pozostawił po sobie testament i gdzie ten dokument znaleźć. Notariusze stworzyli elektroniczny system informacji o ostatniej woli swoich klientów.

szukanie testamentu

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) ma zmniejszać ryzyko, że jakikolwiek testament zostanie ukryty, schowany, zniszczony, nikt się o nim nie dowie lub że zostanie ujawniony z opóźnieniem. Ma również ułatwiać dotarcie do testamentu testatora potencjalnym spadkobiercom.

NORT został utworzony przez Krajową Radę Notarialną na podstawie wewnętrznych regulacji notariatu oraz postanowień Konwencji z Bazylei z 1972 roku o stworzeniu systemu rejestracji testamentów i funkcjonuje w Polsce od 5 października 2011 roku.

Jakich informacji dostarcza NORT?


NOTR zawiera wyłącznie potwierdzenie, że dana osoba sporządziła lub zdeponowała testament w konkretnej kancelarii notarialnej, u notariusza X, nie ujawnia natomiast treści poszczególnych testamentów.

Za życia testatora testament pozostaje całkowicie niejawny – o jego istnieniu spadkodawcy dowiedzą się dopiero po śmierci testatora, po okazaniu aktu zgonu. NORT jest rejestrem o charakterze poszukiwawczym – ma umożliwić uzyskanie informacji, że osoba zmarła testament sporządziła oraz gdzie ten testament można odnaleźć.

Jaki testament można zarejestrować w NORT i ile to kosztuje?


W NORT można zarejestrować zarówno testament notarialny, jak i własnoręczny, pod warunkiem złożenia tego drugiego w notarialnym depozycie (do rejestru można wpisać tylko testamenty, za które notariat jest w stanie przyjąć odpowiedzialność, który jest w posiadaniu notariatu). Rejestr prowadzony jest elektronicznie, a dostęp do niego wymaga pośrednictwa notariusza. Tylko notariusze mogą rejestrować testamenty i wyłącznie za ich pośrednictwem można uzyskać, po przedstawieniu dowodu śmierci testatora, informację na temat dotychczas sporządzonych przez zmarłego testamentów albo stwierdzenie, że żaden jego testament nie został zarejestrowany.

Rejestracja testamentu w NORT przez testatora jest całkowicie bezpłatna. Odpłatne będzie wyszukiwanie informacji o zarejestrowanym testamencie. Opłatę poniesie osoba, która poszukuje testamentu. Za wypis (protokół z poszukiwań w formie aktu notarialnego) informujący o tym, czy testament został lub nie zarejestrowany, poszukujący zapłaci ok. 100-150 zł.

Kiedy zarejestrować testament?


Rejestracja testamentu w NOTR nie jest obowiązkowa i następuje na wniosek testatora złożony u dowolnego notariusza. Poprawnie sporządzony testament jest ważny niezależnie od tego czy został zarejestrowany, czy też nie. Ponadto jeżeli testator zarejestrował testament, może za swojego życia aktualizować jego treść (ponownie rejestrować nowy testament), jak też zażądać jego usunięcia z rejestru bez podawania przyczyn.

Jeżeli testator zdecyduje się na zarejestrowanie testamentu, notariusz wprowadza dane do rejestru przy pomocy bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dodatkowo w treści testamentu lub właściwego protokołu notariusz zamieszcza złożony przez testatora wniosek o zarejestrowanie sporządzonego lub zdeponowanego testamentu albo oświadczenie o rezygnacji z takiej możliwości. Po zarejestrowaniu testator otrzymuje potwierdzenie z rejestru.

„Testament nieodnaleziony to testament nieistniejący”


W Polsce działa ponad 2 tys. kancelarii notarialnych. Elektroniczny rejestr NORT ułatwia odnalezienie testamentu – znacząco skraca poszukiwania. Wystarczy wybrać się do dowolnej kancelarii, w której notariusz sprawdzi czy testament zmarłego został zarejestrowany, czy też nie. Nie trzeba kontaktować się z wszystkimi potencjalnymi kancelariami.

Utrudnienia pojawiają się w przypadku testamentów własnoręcznych, które nie zostały zarejestrowane w NORT – czas ich poszukiwania zazwyczaj wydłuża się. Zdarza się tak, że testator schował dokument tak skutecznie, że nigdy nie zostanie odnaleziony lub testament trafił w niepowołane ręce i został zniszczony bądź specjalnie ukryty. Wówczas uznaje się, że nigdy nie istniał.

Kolejne rejestry notarialne wkrótce?


Od 1 marca 2009 r. funkcjonuje w Polsce ogólnopolski elektroniczny Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia (RAPD) . RAPD dostarcza informacji o tym, że poświadczono już dziedziczenie po spadkodawcy u notariusza, czego efektem jest fakt, iż sąd lub inny notariusz nie przeprowadzą ponownie tej samej procedury. NORT powstał w wyniku rozszerzenia o kolejny moduł RAPD.

Polski notariat podczas prezentacji NORT zapowiadał, że jest gotowy do stworzenia w krótkim czasie kolejnych modułów w RAPD. Chodzi o stworzenie rejestru pełnomocnictw notarialnych oraz rejestru małżeńskich umów majątkowych. Wszystko to w celu ograniczenia działania osób, które nie mają prawa podejmować danych zobowiązań bez stosownych pozwoleń.

Zarejestrowanie testamentu skraca okres poszukiwań i ujawnienia jego istnienia. Wypis notarialny (uzyskany po śmierci testatora) jest dokumentem urzędowym poświadczającym istnienie lub nieistnienie testamentu w rejestrze. Można się nim legitymować przed sądem, przed urzędem oraz jakąkolwiek instytucją, w której wykazujemy, że złożone przez nas oświadczenie o tym, że spadkodawca nie pozostawił testamentu nie opiera się tylko na własnym przekonaniu. Zarejestrowanie testamentu również ma znaczący plus – zmniejsza ryzyko niewypełnienia ostatniej woli testatora.

Zuzanna Brud, redaktor obszaru Finanse osobiste
z.brud@bankier.plKomentarzy 0


RSS Google Wykop

Pobierz bezpłatny, intuicyjny program do rozliczeń rocznych

Komentarze do artykułu
Re: Notariuszy pomysł na biznes – sprawdzą, gdzie jest testament Autor: ~endi   2012-02-09 20:03
Pomysł dobry ale skąd aż takie koszty ??? i szkoda , że tak późno wprowadzany
Kasta oszustów szuka frajerów. Autor: ~oszołom   2012-02-08 21:02
To się nie mieści w głowie. Rozwiązać te wszystkie kasty. Otworzyć możliwość wykonywania tych zawodów przez wszystkich. Aceny runą jak te mury.
Re: Notariuszy pomysł na biznes – sprawdzą, gdzie jest testament Autor: infinum   2012-02-08 13:08
Oczywiście, żę notariusze są w zmowie cenowej. Nie tylko w kwestiach testamentów. Ba, nawet się do tego przyznają, a na pytanie o konkurencję cenową patrzą na człowieka z niedowierzaniem - sprawdzone (..)
Re: Notariuszy pomysł na biznes – sprawdzą, gdzie jest testament Autor: ~mati   2012-02-08 10:11
hehehe, dokładnie jak piszesz, jest to zmowa cenowa. niestety ale lekarze i prawnicy w Polsce mieszczą się w definicji "mafia".
Notariuszy pomysł na biznes – sprawdzą, gdzie jest testament Autor: ~Zmowa cenowa   2012-02-08 10:03
Czy UOKiK sprawdzi czy taksy notarialne nie ocierają sie o "zmowę cenową". Toż to rozbuj w biały dzień! No i brak konkurencji. Za sam wyciąg czy testament był sporządzony 100PLN? To też je (..)
Notariuszy pomysł na biznes – sprawdzą, gdzie jest testament Autor: ~bozon   2012-02-08 09:30
Ciekawy artykuł z rzeczowymi i przydatnymi informacjami, oraz IDIOTYCZNYM tytułem. Zwykły "Notariusze znajdą testament elektronicznie" byłby 100 razy bardziej pomocny.