Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Uzyskanie pozwolenia na broń nie jest sprawą łatwą. To nie tylko egzamin teoretyczny i praktyczny, który potwierdzi znajomość prawa oraz zdolność do posługiwania się bronią. Wiążą się z tym również koszty - te mogą kształtować się w granicach od kilkuset do nawet 2000 zł. Trzeba również przedstawić ważny powód, dla którego takie zezwolenie jest nam potrzebne.

(fot. Bytmonas / iStockphoto)


Kto może zdobyć pozwolenie na broń?

Przepisy dotyczące posiadania broni reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

 • musi mieć ukończone 21 lat;

 • stałe miejsce zamieszkania w Polsce

 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;

 • posiadanie zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;

 • uzyskanie opinii Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniej do naszego miejsca zamieszkania;

 • nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń

Wniosek składa się u komendanta policji w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani. Dobrze wypełnione podanie zawiera:

 • dane osobowe;

 • określenie wnioskowanego rodzaju broni oraz jej przeznaczenia;

 • określenie ilości posiadanych egzemplarzy broni;

 • ważną przyczynę posiadania broni.

Do wniosku powinny zostać dołączone:

 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej;

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do dysponowania bronią;

 • kopię dowodu osobistego;

 • dwie fotografie (3 cm x 4 cm);

 • dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni:

W zależności od rodzaju broni należy dołączyć inne dokumenty: potwierdzenia, zaświadczenia lub licencje:

Przeznaczenie broni Dokumenty

broń do ochrony osobistej

dokument wskazujący na występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia

broń do celów łowieckich


- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowań

- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające przynależność do PZŁ

broń do celów sportowych


- zaświadczenie potwierdzające przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim
- dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych

- licencja PZSS

broń do celów rekonstrukcji historycznych


- zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia

broń do celów kolekcjonerskich

zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

broń do celów pamiątkowych

dokument potwierdzające nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

broń do celów szkoleniowych

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.


Jeśli chcemy, by nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, muszą znajdować się w nim wszystkie formalne potwierdzenia. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy chcemy uzyskać pozwolenie o broń w celu ochrony osobistej. Podania te odrzucane są najczęściej, ponieważ bardzo ciężko jest udowodnić realne zagrożenie życia lub zdrowia. Chodzi o dostarczenie odpowiednich dokumentów, jak np. akta zgłoszeń na policję prób pobicia, gróźb, wymuszeń itd. Postępowanie w tym przypadku jest najczęściej przedłużane, gdyż komenda musi zweryfikować, czy rzeczywiście ktoś zagraża wnioskodawcy. Dokonuje się również analizy akt i dokumentów, po czym całość trafia do komendanta, który bezpośrednio podejmuje decyzję.

Zgodnie z ustawą osoba, która stara się o otrzymanie pozwolenia, musi także przejść egzamin przed specjalnie powołaną przez Policję komisją. Jeśli staramy się o broń łowiecką lub sportową, to egzamin zdawać będziemy w związku, do którego należymy. W przypadku pozostałych przeznaczeń broni, to Policja ma obowiązek taki egzamin przeprowadzić. Składa się on zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Część pierwsza dotyczy znajomości przepisów posiadania broni, znajomości ustawy, przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią i znajomości przestrzegania regulaminu strzelnic. Część druga sprawdza umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicji i rozładowania oraz zabezpieczenia i odbezpieczenia danej broni, a także postępowania w przypadku jej wadliwego działania. Przeprowadza się również sprawdzian strzelecki z użyciem danego rodzaju broni.

Cała procedura wg kodeksu postępowania administracyjnego powinna trwać do miesiąca, ale w przypadku np. braków w dokumentacji - może się ona przedłużyć. Niezbędny też jest wywiad środowiskowy, który przeprowadza dzielnicowy w danej jednostce, pod którą podlega osoba składająca wniosek. W międzyczasie komenda sprawdza, czy nie znajdujemy się w krajowym rejestrze karnym i gdy dokumentacja jest pełna, może przejść do postępowania.

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

Zdobycie pozwolenia na broń wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami, które znacząco potrafią się od siebie różnić. Opłata skarbowa niezbędna do złożenia wniosku wynosi zawsze 242 zł i jest niezmienna, ale koszty egzaminów różnią się w zależności od przeznaczenia broni i mogą wynosić od 100 do nawet 1000 zł. Do kosztów dochodzą jeszcze wynagrodzenia za badania lekarskie, które wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2000 r. mogą wynosić do 20% najmniejszego wynagrodzenia, czyli w obecnej sytuacji nawet 336 zł. W przypadku badań psychologicznych, kwota ta może wynosić nawet do 30% płacy minimalnej, czyli 504 zł. Przeciętnie jednak koszty takich badań wahają się w obu przypadkach od 100 do 200 zł.Badania o sprawności fizycznej przypominają nieco te, z którymi możemy spotkać się przy kursach na prawo jazdy. Psychologiczne z kolei to zwykła rozmowa i nie są tak skomplikowane, jak chociażby testy psychologiczne dla kandydatów do pracy w Policji.

Koszt egzaminu w zależności od przeznaczenia broni
do ochrony osobistej 500 zł
w celach sportowych 800 zł
w celach kolekcjonerskich 1 000 zł
w celach pamiątkowych 400 zł
w celach szkoleniowych 1 000 zł
Inne 600 zł
w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach 100 zł
w celach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego

Przy maksymalnym wariancie koszt takiego pozwolenia może wynosić nawet 2082 zł, ale przeciętnie kwota ta nie powinna przekroczyć 1200 zł.

Według informacji uzyskanych od Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, najczęściej wnioski składane są o pozwolenia na broń sportową i łowiecką, a uzyskanie pozwolenia nie jest większym problemem i z reguły bardzo rzadko się je odrzuca. Pod warunkiem oczywiście, że wniosek wypełniony jest prawidłowo i zawiera pełną dokumentację.

Maciej Wilczyński,
Bankier.pl

Źródło:
Tematy: broń

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 1 ~kot


Chcę nabyć bronię z uwagi na najazd i kolonizację polski przez imigrantów. Czuję się zagrożony czy dokumenty przedstawiające realne zagrożenie które istnieje i jest udokumentowane pozwoli mi nabyć broń ?

! Odpowiedz
1 1 ~gilu

Musisz mieć nadzwyczajny powòd do tego, żedy dali pozolenie, ale paranoja. Czy takim powodem może być fakt, że już wcześniej ktoś na dzie!ni ożenił ci trzy razy kose, bo nie miałeś się czym obronić ? A może akt zgonu twojego ziomka ?

! Odpowiedz
0 2 ~Ja

Myśle ze własny akt zgonu dałby im do myślenia ale to tylko przypuszczenia :(

! Odpowiedz
0 1 ~kapitalista

Śmieciom z "dzielni" z "ziomkami", którym "żenią kosy" na szczęście w ogóle nie dają. I dobrze.

! Odpowiedz
18 2 ~WOJAK_134

Witam, czytam opinie niektórych i wręcz nie wieżę. Może broń powinna być w warzuwniaku sprzedawana, a może nawet w sklepikach szkolnych. Wystarczy popatrzeć na obecną sytuację światową, co się dzieje w krajach gdzie broń udostępniono wszystkim obywatelom, kto ma trochę rozumu to wie o czym mówię. Wojsko, to temat bardziej złożony, sam w nim służę. Zaliczyłem 2 tury w Afganistanie i 1 w Iraku, uwierzcie w społeczeństwie, gdzie każdy może mieć broń, nie ma większego poczucia bezpieczeństwa i to obojętne dla jakiej warstwy społecznej.

! Odpowiedz
0 4 ~adam

widze ze sie znasz jak gość który kiedyś mi wpierał że tłumiki broni to bujda z hollywood .

! Odpowiedz
1 2 ~Jankes

Poczucie bezpieczeństwa nie ma nic wspólnego z rzeczywwistym bezpieczeństwem. W Afganistanie czy w Iraku, Syri itd, uzbrojony po zęby Marine, sidzący na czołgu we własnej bazie, nie posiada poczucia bezpieczeństwa. Przeciętny John czy Kowalski w warunkach Polski czy Ameryki wystarczy, że ma w domu nabity pistolet, żeby te poczucie posiadać. Od kiedy na Florydzie wprowadzono prawo posiadania ukrytej broni, napady, rabunki i inwazje domowe drastycznie spadły, bo teraz bandyci przestali mieć poczucie bezpieczeństwa. A przez to i realne bezpieczeństwo i poczucie tegoż, drastycznie wzrosło wśród populacji. Po prostu Policja już nie dawała rady bandytom i mądre władze stanowe postanowiły pozwolić obywatelom bronić się samym. Natomiast broń jest całkowicie zakazana w Chicago. Proszę sobie zaguglować chicagoskie statystyki morderstw i napadów z bronią.

! Odpowiedz
0 4 ~glina

Dość dokładnie przeczytałem przepisy o uzyskaniu pozwolenia na broń. Uważam, że Policja powinna mieć "rolę" jedynie opinii, wywiadu środowiskowego oraz ewentualnej niekaralności. Decyzja o uzyskaniu pozwolenia powinna być decyzją administracyjną (np. Wojewody lub Prezydenta Miasta. Przy tak "wyżyłowanych" wymaganiach sądzę, że 80% do 100% wniosków zostanie odrzucone .Policja nie jest zainteresowana naszym bezpieczeństwem a jednocześnie mało skuteczna. W celu zapewnieniu sobie bezpieczeństwa wynająłem firmę Ochraniarską. Działka jest w lesie 3 km od najbliższego sąsiada. Skończyły się włamania - były trzy, cztery razy uniknąłem napadu. Przy takich przepisach i kosztach pozwolenia uzyskanie pozwolenia na broń gazową lub rewolwer "ZORAK K10" kal. 6 jest niewykonalne.

! Odpowiedz
4 0 ~Ja1989

Zoraki K10 jest ogólnodostępny i daję ci słowo, że żadna pała nie ma prawa mnie nawet ruszyć, jakby to widział. Bo mam legitkę na to. Jak po okazaniu tejże legitki by się pruł dalej, pozwałbym dziada do sądu i mam z góry wygraną sprawę. Poza tym mam znajomości w kręgach prawniczych.

! Odpowiedz
1 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz

GPW: największe wzrosty i spadki

PBG 2,65 13,7%
REINHOLD 0,62 10,7%
HYPERION 3,29 10,0%
PLATYNINW 5,36 -18,8%
RESBUD 1,15 -17,9%
INDATA 0,88 -12,0%
Akcje: 114 wzrosło, 224 spadło, 68 bez zmian.
Wolumen: 64 346 363 akcji, obrót: 803 787 747 zł
Aktualizacja: 2015-09-04 17:04:53

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl