Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Uzyskanie pozwolenia na broń nie jest sprawą łatwą. To nie tylko egzamin teoretyczny i praktyczny, który potwierdzi znajomość prawa oraz zdolność do posługiwania się bronią. Wiążą się z tym również koszty - te mogą kształtować się w granicach od kilkuset do nawet 2000 zł. Trzeba również przedstawić ważny powód, dla którego takie zezwolenie jest nam potrzebne.

Kto może zdobyć pozwolenie na broń?

Przepisy dotyczące posiadania broni reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

 • musi mieć ukończone 21 lat;

 • stałe miejsce zamieszkania w Polsce

 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;

 • posiadanie zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;

 • uzyskanie opinii Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniej do naszego miejsca zamieszkania;

 • nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń

Wniosek składa się u komendanta policji w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani. Dobrze wypełnione podanie zawiera:

 • dane osobowe;

 • określenie wnioskowanego rodzaju broni oraz jej przeznaczenia;

 • określenie ilości posiadanych egzemplarzy broni;

 • ważną przyczynę posiadania broni.

Do wniosku powinny zostać dołączone:

 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej;

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do dysponowania bronią;

 • kopię dowodu osobistego;

 • dwie fotografie (3 cm x 4 cm);

 • dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni:

W zależności od rodzaju broni należy dołączyć inne dokumenty: potwierdzenia, zaświadczenia lub licencje:

Przeznaczenie broni
Dokumenty

broń do ochrony osobistej

dokument wskazujący na występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia

broń do celów łowieckich


- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowań

- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające przynależność do PZŁ

broń do celów sportowych


- zaświadczenie potwierdzające przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim
- dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych

- licencja PZSS

broń do celów rekonstrukcji historycznych


- zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia

broń do celów kolekcjonerskich

zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

broń do celów pamiątkowych

dokument potwierdzające nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

broń do celów szkoleniowych

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Jeśli chcemy, by nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, muszą znajdować się w nim wszystkie formalne potwierdzenia. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy chcemy uzyskać pozwolenie o broń w celu ochrony osobistej. Podania te odrzucane są najczęściej, ponieważ bardzo ciężko jest udowodnić realne zagrożenie życia lub zdrowia. Chodzi o dostarczenie odpowiednich dokumentów, jak np. akta zgłoszeń na policję prób pobicia, gróźb, wymuszeń itd. Postępowanie w tym przypadku jest najczęściej przedłużane, gdyż komenda musi zweryfikować, czy rzeczywiście ktoś zagraża wnioskodawcy. Dokonuje się również analizy akt i dokumentów, po czym całość trafia do komendanta, który bezpośrednio podejmuje decyzję.

Zgodnie z ustawą osoba, która stara się o otrzymanie pozwolenia, musi także przejść egzamin przed specjalnie powołaną przez Policję komisją. Jeśli staramy się o broń łowiecką lub sportową, to egzamin zdawać będziemy w związku, do którego należymy. W przypadku pozostałych przeznaczeń broni, to Policja ma obowiązek taki egzamin przeprowadzić. Składa się on zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Część pierwsza dotyczy znajomości przepisów posiadania broni, znajomości ustawy, przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią i znajomości przestrzegania regulaminu strzelnic. Część druga sprawdza umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicji i rozładowania oraz zabezpieczenia i odbezpieczenia danej broni, a także postępowania w przypadku jej wadliwego działania. Przeprowadza się również sprawdzian strzelecki z użyciem danego rodzaju broni.

Cała procedura wg kodeksu postępowania administracyjnego powinna trwać do miesiąca, ale w przypadku np. braków w dokumentacji - może się ona przedłużyć. Niezbędny też jest wywiad środowiskowy, który przeprowadza dzielnicowy w danej jednostce, pod którą podlega osoba składająca wniosek. W międzyczasie komenda sprawdza, czy nie znajdujemy się w krajowym rejestrze karnym i gdy dokumentacja jest pełna, może przejść do postępowania.

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

Zdobycie pozwolenia na broń wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami, które znacząco potrafią się od siebie różnić. Opłata skarbowa niezbędna do złożenia wniosku wynosi zawsze 242 złi jest niezmienna, ale koszty egzaminów różnią się w zależności od przeznaczenia broni i mogą wynosić od 100 do nawet 1000 zł. Do kosztów dochodzą jeszcze wynagrodzenia za badania lekarskie, które wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2000 r. mogą wynosić do 20% najmniejszego wynagrodzenia, czyli w obecnej sytuacji nawet 336 zł. W przypadku badań psychologicznych, kwota ta może wynosić nawet do 30% płacy minimalnej, czyli 504 zł. Przeciętnie jednak koszty takich badań wahają się w obu przypadkach od 100 do 200 zł.Badania o sprawności fizycznej przypominają nieco te, z którymi możemy spotkać się przy kursach na prawo jazdy. Psychologiczne z kolei to zwykła rozmowa i nie są tak skomplikowane, jak chociażby testy psychologiczne dla kandydatów do pracy w Policji.

Koszt egzaminu w zależności od przeznaczenia broni
do ochrony osobistej 500 zł
w celach sportowych 800 zł
w celach kolekcjonerskich 1 000 zł
w celach pamiątkowych 400 zł
w celach szkoleniowych 1 000 zł
Inne 600 zł
w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach 100 zł

w celach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego

Przy maksymalnym wariancie koszt takiego pozwolenia może wynosić nawet 2082 zł, ale przeciętnie kwota ta nie powinna przekroczyć 1200 zł.

Według informacji uzyskanych od Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, najczęściej wnioski składane są o pozwolenia na broń sportową i łowiecką, a uzyskanie pozwolenia nie jest większym problemem i z reguły bardzo rzadko się je odrzuca. Pod warunkiem oczywiście, że wniosek wypełniony jest prawidłowo i zawiera pełną dokumentację.

Maciej Wilczyński,
Bankier.pl

Źródło:
Kasa Stefczyka opublikowała dane finansowe za pierwsze półrocze 2014
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 8 ~witoldbuczek

wszystkie te warunki to jakaś kpina jak chcę posiadać broń to jedynie powinno ich interesować czy nie jestem wariatem i czy nie byłem karany za przestępstwa kryminalne ewentualnie jeszcze zaświadczenie o przejściu szkolenia z umiejętności posługiwania się bronią oraz bezpiecznego przechowywania i to wszystko. W USA w wielu stanach broń można kupić w każdym supermarkecie przy okazji zakupu bułeczek na śniadanie wystarczy ID (taki Amerykański dowód osobisty) no i kasa na zakup jedynie co to nie można kupić broni automatycznej

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 10 ~Antek

Co niektórzy w dupie mieli ich pozwolenie,jak ruskie wyjeżdżali z Polski, to za flaszkę można było kupić kałach a za drugą wiadro naboi.A tak na marginesie to każdy powinien mieć w domu takiego kałacha i na miesiąc zapasu amunicji,bo jak co do czego to te zasrane gogusie z rządu na czele z głównodowodzącym armią pierwsi spierdolą do Izraela.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Rust

Dokładnie

! Odpowiedz
0 1 ~jasio

tak zamiast przeszkolić i wydać broń osobom które w razie potrzeby umiałyby użyć broni w odpowiednich sytuacjach ,to wydana zostanie dla osoby która umotywuje potrzebę faktyczną jej posiadania. I która umiejętnie ukryje swoje stresy i histerię w zachowaniu, no i efekty nie każą długo na siebie czekać (no spróbuj teraz bandyto ja teraz mam giwerę). A bandziory nie palcem robieni szybko kolesia rozbroją i mają broń za frico. A tak w ogóle nie chciałbym wejść w dyskusję z takim osobnikiem który teraz czuje się pewniej....

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 5 ~theo

Wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić są ok. z wyjątkiem jednego - wymyślonego przez jakiegoś kretyna. Chodzi oczywiście o podanie powodu, dla którego chcę nabyć broń. Uważam, że powód "do ochrony osobistej" w zupełności powinien wystarczyć. G.... kogo powinno obchodzić, czy chce mnie napaść bandzior, czy ugryźć wściekły pies sąsiada - albo: jestem prokuratorem i dybie na mnie wypuszczony właśnie z więzienia Pipciliński, którego 10 lat temu wsadziłem do pierdla, bo własnoręcznie udusił teściową. To wszystko to właśnie "ochrona osobista" i g .... powinny takie szczegóły obchodzić jakiegoś urzędasa, który wydaje pozwolenia na broń. Jeżeli ja naruszę przepis o użyciu broni to mnie wsadzą do więzienia i tyle. A skoro lekarze stwierdzą, że rękę mam pewną i nie brakuje mi piątej klepki, to oznacza, że spełniam wymagane warunki i pozwolenie powinienem otrzymać.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 12 ~heh

czyli najpierw musi ktoś mi grozić lub ciężko pobić żebym miał szansę dostać broń do obrony osobistej? no to spoko... tylko często po tym pierwszym pobiciu czy napadzie pieniążki zbierane na broń rodzina przeznaczy na dębowe deseczki, policja owszem jest potrzebna przyjedzie porobi zdjęcia zbierze odciski palców dla zgwałconej żony załatwi psychologa

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 ~witoldbuczek

według tego co tu wypisują to najprawdopodobniej musisz od tego bandziora wsiąść zaświadczenie że ci będzie zagrażał inaczej du.a

! Odpowiedz
2 27 ~mądrość ustawodawcy

dokument wskazujący na występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia - ŻAŚWIDCZENIE OD LOKALNYCH BANDYTÓW ?

! Odpowiedz
1 17 ~aaa

Tak - idziesz do bandyty i on ci wydaje zaświadczenie dla policji, że chce cię zabić. Pamiętaj, że musi być podpis i pieczątka bandyty, bo inaczej zaświadczenie będzie nieważne.

! Odpowiedz
0 4 ~bbb odpowiada ~aaa

w 3 jednobrzmiących kopiach, po jednej dla każdej ze stron.

! Odpowiedz

GPW: największe wzrosty i spadki

ATLASEST 1,38 13,1%
ORCOGROUP 2,08 12,4%
VARIANT 2,20 10,0%
KSGAGRO 1,00 -31,0%
DSS 0,28 -15,2%
WESTAISIC 0,24 -11,1%
Akcje: 100 wzrosło, 163 spadło, 63 bez zmian.
Wolumen: 5 485 371 akcji, obrót: 116 184 218 zł
Aktualizacja: 2014-08-28 10:36:58

Księgarnia Bankier.pl

Efekt tygrysa - puść swoją osobistą markę w ruch! Efekt tygrysa - puść swoją osobistą markę w ruch! Cena: 29 zł  Zamów książkę