Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Uzyskanie pozwolenia na broń nie jest sprawą łatwą. To nie tylko egzamin teoretyczny i praktyczny, który potwierdzi znajomość prawa oraz zdolność do posługiwania się bronią. Wiążą się z tym również koszty - te mogą kształtować się w granicach od kilkuset do nawet 2000 zł. Trzeba również przedstawić ważny powód, dla którego takie zezwolenie jest nam potrzebne.

Kto może zdobyć pozwolenie na broń?

Przepisy dotyczące posiadania broni reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

 • musi mieć ukończone 21 lat;

 • stałe miejsce zamieszkania w Polsce

 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;

 • posiadanie zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;

 • uzyskanie opinii Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniej do naszego miejsca zamieszkania;

 • nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń

Wniosek składa się u komendanta policji w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani. Dobrze wypełnione podanie zawiera:

 • dane osobowe;

 • określenie wnioskowanego rodzaju broni oraz jej przeznaczenia;

 • określenie ilości posiadanych egzemplarzy broni;

 • ważną przyczynę posiadania broni.

Do wniosku powinny zostać dołączone:

 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej;

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do dysponowania bronią;

 • kopię dowodu osobistego;

 • dwie fotografie (3 cm x 4 cm);

 • dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni:

W zależności od rodzaju broni należy dołączyć inne dokumenty: potwierdzenia, zaświadczenia lub licencje:

Przeznaczenie broni
Dokumenty

broń do ochrony osobistej

dokument wskazujący na występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia

broń do celów łowieckich


- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowań

- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające przynależność do PZŁ

broń do celów sportowych


- zaświadczenie potwierdzające przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim
- dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych

- licencja PZSS

broń do celów rekonstrukcji historycznych


- zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia

broń do celów kolekcjonerskich

zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

broń do celów pamiątkowych

dokument potwierdzające nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

broń do celów szkoleniowych

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Jeśli chcemy, by nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, muszą znajdować się w nim wszystkie formalne potwierdzenia. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy chcemy uzyskać pozwolenie o broń w celu ochrony osobistej. Podania te odrzucane są najczęściej, ponieważ bardzo ciężko jest udowodnić realne zagrożenie życia lub zdrowia. Chodzi o dostarczenie odpowiednich dokumentów, jak np. akta zgłoszeń na policję prób pobicia, gróźb, wymuszeń itd. Postępowanie w tym przypadku jest najczęściej przedłużane, gdyż komenda musi zweryfikować, czy rzeczywiście ktoś zagraża wnioskodawcy. Dokonuje się również analizy akt i dokumentów, po czym całość trafia do komendanta, który bezpośrednio podejmuje decyzję.

Zgodnie z ustawą osoba, która stara się o otrzymanie pozwolenia, musi także przejść egzamin przed specjalnie powołaną przez Policję komisją. Jeśli staramy się o broń łowiecką lub sportową, to egzamin zdawać będziemy w związku, do którego należymy. W przypadku pozostałych przeznaczeń broni, to Policja ma obowiązek taki egzamin przeprowadzić. Składa się on zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Część pierwsza dotyczy znajomości przepisów posiadania broni, znajomości ustawy, przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią i znajomości przestrzegania regulaminu strzelnic. Część druga sprawdza umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicji i rozładowania oraz zabezpieczenia i odbezpieczenia danej broni, a także postępowania w przypadku jej wadliwego działania. Przeprowadza się również sprawdzian strzelecki z użyciem danego rodzaju broni.

Cała procedura wg kodeksu postępowania administracyjnego powinna trwać do miesiąca, ale w przypadku np. braków w dokumentacji - może się ona przedłużyć. Niezbędny też jest wywiad środowiskowy, który przeprowadza dzielnicowy w danej jednostce, pod którą podlega osoba składająca wniosek. W międzyczasie komenda sprawdza, czy nie znajdujemy się w krajowym rejestrze karnym i gdy dokumentacja jest pełna, może przejść do postępowania.

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

Zdobycie pozwolenia na broń wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami, które znacząco potrafią się od siebie różnić. Opłata skarbowa niezbędna do złożenia wniosku wynosi zawsze 242 złi jest niezmienna, ale koszty egzaminów różnią się w zależności od przeznaczenia broni i mogą wynosić od 100 do nawet 1000 zł. Do kosztów dochodzą jeszcze wynagrodzenia za badania lekarskie, które wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2000 r. mogą wynosić do 20% najmniejszego wynagrodzenia, czyli w obecnej sytuacji nawet 336 zł. W przypadku badań psychologicznych, kwota ta może wynosić nawet do 30% płacy minimalnej, czyli 504 zł. Przeciętnie jednak koszty takich badań wahają się w obu przypadkach od 100 do 200 zł.Badania o sprawności fizycznej przypominają nieco te, z którymi możemy spotkać się przy kursach na prawo jazdy. Psychologiczne z kolei to zwykła rozmowa i nie są tak skomplikowane, jak chociażby testy psychologiczne dla kandydatów do pracy w Policji.

Koszt egzaminu w zależności od przeznaczenia broni
do ochrony osobistej 500 zł
w celach sportowych 800 zł
w celach kolekcjonerskich 1 000 zł
w celach pamiątkowych 400 zł
w celach szkoleniowych 1 000 zł
Inne 600 zł
w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach 100 zł

w celach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego

Przy maksymalnym wariancie koszt takiego pozwolenia może wynosić nawet 2082 zł, ale przeciętnie kwota ta nie powinna przekroczyć 1200 zł.

Według informacji uzyskanych od Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, najczęściej wnioski składane są o pozwolenia na broń sportową i łowiecką, a uzyskanie pozwolenia nie jest większym problemem i z reguły bardzo rzadko się je odrzuca. Pod warunkiem oczywiście, że wniosek wypełniony jest prawidłowo i zawiera pełną dokumentację.

Maciej Wilczyński,
Bankier.pl

Źródło:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 11 ~Ruch_Narodowy

Dlaczego prawo jazdy wydają każdemu bez konieczności okazania "dokumentu w którym uzasadni się po co nam to prawo jazdy"? Przecież samochodem można zabijać bardzo sprawnie. Wystarczy się rozpędzić i wjechać na chodnik albo w ludzi stojących na przystanku autobusowym. Dla mnie to jest nonsens! Masz powyżej 21 lat, nie jesteś karany, nie masz żółtych papierów i chcesz legalnie zdobyć pozwolenie a nie możesz... bo takie mamy chore prawo układane przez chcących kontrolować obywateli lewaków. W wolnej Polsce każdy Polak mógł posiadać broń (szable, broń palną itd). Każdy umiał sie nią posługiwać co przydawało sie w czasie powstań i wojen. A teraz co?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 9 ~Policja

Każdy tutaj z komentujących nigdy nie dostanie broni do ręki ponieważ jest za głupi.

! Odpowiedz
3 27 ~mossberg

poyebany kraj z policjantami co byli popychlami w szkołach

! Odpowiedz
1 32 ~BODZIO

Jakiś czas temu państwo Polskie dało mi już " pozwolenie na broń" mało tego dało mi też broń marki kałasznikow i pełen magazynek amunicji. Wywieżli mnie do lasu i kazali pilnować jakiejś budki. To chyba egzamin zdałem , bo nie uciekłem nie napadłem na bank. I nikt mi nie powiedział cofamy Panu pozwolenie na broń. Więc teraz to powinna być tylko wyprawa na policjię celem zarejestrowania kupionej przeze mnie broni. Takie jest moje zdanie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 17 ~ziarnistyuk

ci co musza miec bron lub bardzo chca - to i tak maja z pozwoleniem czy bez.

! Odpowiedz
2 30 ~witoldbuczek

wszystkie te warunki to jakaś kpina jak chcę posiadać broń to jedynie powinno ich interesować czy nie jestem wariatem i czy nie byłem karany za przestępstwa kryminalne ewentualnie jeszcze zaświadczenie o przejściu szkolenia z umiejętności posługiwania się bronią oraz bezpiecznego przechowywania i to wszystko. W USA w wielu stanach broń można kupić w każdym supermarkecie przy okazji zakupu bułeczek na śniadanie wystarczy ID (taki Amerykański dowód osobisty) no i kasa na zakup jedynie co to nie można kupić broni automatycznej

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
19 3 ~sdcfd

tak wszystko w usa i wlasnie przez to tylu debili łazi z bronia i na ulicy czy w szkołach zabijaja bezbronnych ludzi

! Odpowiedz
2 11 ~Arczi odpowiada ~sdcfd

Jak ktoś chce kogoś zabić to nie potrzebna mu do tego broń palna. Zabić możesz praktycznie każdym przedmiotem.

! Odpowiedz
0 4 ~micon9

Całkowicie się zgadzam! W Polsce też tak powinno być. A rygory dotyczące pozwolenia to jakaś kpina! Niech zabronią posiadania sznurówek- bo przecież garotę można zrobić! Albo noża do sera- no tak- wejdę do sklepu i kogoś zabiję. Ale ciemnota... Jeśli broń zabija, to długopisy robią błędy...

! Odpowiedz
1 55 ~Antek

Co niektórzy w dupie mieli ich pozwolenie,jak ruskie wyjeżdżali z Polski, to za flaszkę można było kupić kałach a za drugą wiadro naboi.A tak na marginesie to każdy powinien mieć w domu takiego kałacha i na miesiąc zapasu amunicji,bo jak co do czego to te zasrane gogusie z rządu na czele z głównodowodzącym armią pierwsi spierdolą do Izraela.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz

GPW: największe wzrosty i spadki

SELVITA-PDA 15,50 50,5%
FAM 0,60 17,6%
FOTA 0,85 14,9%
PPG 1,46 -17,5%
CASHFLOW 0,34 -12,8%
PAMAPOL 0,84 -11,6%
Akcje: 141 wzrosło, 221 spadło, 83 bez zmian.
Wolumen: 217 365 258 akcji, obrót: 1 906 805 597 zł
Aktualizacja: 2014-12-19 17:04:59

Księgarnia Bankier.pl

Giełda. Skuteczne strategie nie tylko dla początkujących Giełda. Skuteczne strategie nie tylko dla początkujących Cena: 39,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku