Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Uzyskanie pozwolenia na broń nie jest sprawą łatwą. To nie tylko egzamin teoretyczny i praktyczny, który potwierdzi znajomość prawa oraz zdolność do posługiwania się bronią. Wiążą się z tym również koszty - te mogą kształtować się w granicach od kilkuset do nawet 2000 zł. Trzeba również przedstawić ważny powód, dla którego takie zezwolenie jest nam potrzebne.

(fot. Bytmonas / iStockphoto)


Kto może zdobyć pozwolenie na broń?

Przepisy dotyczące posiadania broni reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

 • musi mieć ukończone 21 lat;

 • stałe miejsce zamieszkania w Polsce

 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;

 • posiadanie zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;

 • uzyskanie opinii Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniej do naszego miejsca zamieszkania;

 • nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń

Wniosek składa się u komendanta policji w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani. Dobrze wypełnione podanie zawiera:

 • dane osobowe;

 • określenie wnioskowanego rodzaju broni oraz jej przeznaczenia;

 • określenie ilości posiadanych egzemplarzy broni;

 • ważną przyczynę posiadania broni.

Do wniosku powinny zostać dołączone:

 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej;

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do dysponowania bronią;

 • kopię dowodu osobistego;

 • dwie fotografie (3 cm x 4 cm);

 • dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni:

W zależności od rodzaju broni należy dołączyć inne dokumenty: potwierdzenia, zaświadczenia lub licencje:

Przeznaczenie broni Dokumenty

broń do ochrony osobistej

dokument wskazujący na występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia

broń do celów łowieckich


- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowań

- zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające przynależność do PZŁ

broń do celów sportowych


- zaświadczenie potwierdzające przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim
- dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych

- licencja PZSS

broń do celów rekonstrukcji historycznych


- zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia

broń do celów kolekcjonerskich

zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

broń do celów pamiątkowych

dokument potwierdzające nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

broń do celów szkoleniowych

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.


Jeśli chcemy, by nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, muszą znajdować się w nim wszystkie formalne potwierdzenia. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy chcemy uzyskać pozwolenie o broń w celu ochrony osobistej. Podania te odrzucane są najczęściej, ponieważ bardzo ciężko jest udowodnić realne zagrożenie życia lub zdrowia. Chodzi o dostarczenie odpowiednich dokumentów, jak np. akta zgłoszeń na policję prób pobicia, gróźb, wymuszeń itd. Postępowanie w tym przypadku jest najczęściej przedłużane, gdyż komenda musi zweryfikować, czy rzeczywiście ktoś zagraża wnioskodawcy. Dokonuje się również analizy akt i dokumentów, po czym całość trafia do komendanta, który bezpośrednio podejmuje decyzję.

Zgodnie z ustawą osoba, która stara się o otrzymanie pozwolenia, musi także przejść egzamin przed specjalnie powołaną przez Policję komisją. Jeśli staramy się o broń łowiecką lub sportową, to egzamin zdawać będziemy w związku, do którego należymy. W przypadku pozostałych przeznaczeń broni, to Policja ma obowiązek taki egzamin przeprowadzić. Składa się on zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Część pierwsza dotyczy znajomości przepisów posiadania broni, znajomości ustawy, przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią i znajomości przestrzegania regulaminu strzelnic. Część druga sprawdza umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicji i rozładowania oraz zabezpieczenia i odbezpieczenia danej broni, a także postępowania w przypadku jej wadliwego działania. Przeprowadza się również sprawdzian strzelecki z użyciem danego rodzaju broni.

Cała procedura wg kodeksu postępowania administracyjnego powinna trwać do miesiąca, ale w przypadku np. braków w dokumentacji - może się ona przedłużyć. Niezbędny też jest wywiad środowiskowy, który przeprowadza dzielnicowy w danej jednostce, pod którą podlega osoba składająca wniosek. W międzyczasie komenda sprawdza, czy nie znajdujemy się w krajowym rejestrze karnym i gdy dokumentacja jest pełna, może przejść do postępowania.

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

Zdobycie pozwolenia na broń wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami, które znacząco potrafią się od siebie różnić. Opłata skarbowa niezbędna do złożenia wniosku wynosi zawsze 242 zł i jest niezmienna, ale koszty egzaminów różnią się w zależności od przeznaczenia broni i mogą wynosić od 100 do nawet 1000 zł. Do kosztów dochodzą jeszcze wynagrodzenia za badania lekarskie, które wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2000 r. mogą wynosić do 20% najmniejszego wynagrodzenia, czyli w obecnej sytuacji nawet 336 zł. W przypadku badań psychologicznych, kwota ta może wynosić nawet do 30% płacy minimalnej, czyli 504 zł. Przeciętnie jednak koszty takich badań wahają się w obu przypadkach od 100 do 200 zł.Badania o sprawności fizycznej przypominają nieco te, z którymi możemy spotkać się przy kursach na prawo jazdy. Psychologiczne z kolei to zwykła rozmowa i nie są tak skomplikowane, jak chociażby testy psychologiczne dla kandydatów do pracy w Policji.

Koszt egzaminu w zależności od przeznaczenia broni
do ochrony osobistej 500 zł
w celach sportowych 800 zł
w celach kolekcjonerskich 1 000 zł
w celach pamiątkowych 400 zł
w celach szkoleniowych 1 000 zł
Inne 600 zł
w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach 100 zł
w celach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego

Przy maksymalnym wariancie koszt takiego pozwolenia może wynosić nawet 2082 zł, ale przeciętnie kwota ta nie powinna przekroczyć 1200 zł.

Według informacji uzyskanych od Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, najczęściej wnioski składane są o pozwolenia na broń sportową i łowiecką, a uzyskanie pozwolenia nie jest większym problemem i z reguły bardzo rzadko się je odrzuca. Pod warunkiem oczywiście, że wniosek wypełniony jest prawidłowo i zawiera pełną dokumentację.

Maciej Wilczyński,
Bankier.pl

Źródło:
Tematy: broń

Newsletter Bankier.pl

Konto 360° - z której strony nie spojrzysz, zobaczysz same korzyści!
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~Maupajoke

Nosz kurka wodna.
Jeżeli ja jestem zwykłym obywatelem który ukończy 21 lat to nie mogę po zwykłym badaniu psychiatrycznym i fizycznym złożyć wniosku o broń bo muszę mięc powód żeby powód był realny w większości przypadków muszę być w jakimś stowarzyszeniu i bulić składki ubezpieczenie i kto wie co jeszcze! Albo ktoś musi mi grozić dokonać na mnie zamachu?!
Co jeżeli chciałbym kupić broń bo np. mieszkam przy albo na dzielnicy cyganów albo na mojej ulicy tworzą się gangi młodych rzezimieszków albo często jeżdzę po Polsce i innych krajach i boję się że będą chcieli mnie obrabować albo zabić? Albo jestem ponad przeciętnej kondycji finansowych i mogą mnie próbować okraść? Albo po prostu chcę mieć broń bo mogą się włamać mi do domu albo prozaicznie chce postrzelać na własnym podwórku do tablic drzew kory itp.
Przytoczę stwierdzenie nie nowe. Jeżeli ktoś chce mieć broń żeby innego człowieka zabić tą broń zdobędzie tak czy inaczej natomiast jeżeli zwykły obywatel chce mieć broń na wszelki wypadek to musi mięc sto badań testów wpłat na skarb miasta/państwa i jeszcze czekać łaskawie na decyzje.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Myślący

Powód, kraj otwiera granice i boję się napływu fanatyków religijnych: kiedyś byli to krzyżowcy, templariusze, zakony krzyżackie itd, dziś są to np bojownicy państwa islamskiego, talibowie itd. Możesz również dopisać iż zezwolenie na broń będzie ci potrzebne do czasu aż ONZ ostatecznie wymaże wśród ludzi coś takiego jak religie które są pierwszą w całym łańcuchu wydarzeń przyczyną która sprawia iż ludzie stosują wobec siebie przemoc.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Paweł

Za 1500zł można już kupić sobie nowego Remingtona 1858 albo Colta New Army Model 1860, na które nie trzeba żadnego pozwolenia, nie trzeba ich rejestrować i można normalnie sobie strzelać. Jedynym problemem jest proch strzelniczy - albo trzeba wyrobić Europejską Kartę Broni, aby kupować w PL proch(jeśli nie ma się znajomego z EKB, który będzie kupował i dla Ciebie), albo kupować u sąsiadów z południa, bez zbędnych formalności.
Do obrony domu i postrzelania na strzelnicy wystarczy. Tylko uprawnienie na broń do ochrony osobistej pozwala na noszenie załadowanej broni przy sobie. W każdym innym wypadku, broń podczas transportu powinna być rozładowana.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Pablo

czy strzelba powtarzalna (pompka) może być używana jako broń myśliwska?

! Odpowiedz
0 0 ~Rafał

Może.

! Odpowiedz
12 8 ~kissyou

Witam wszystkich nie potrzebnie ta rozmowa i tak jesteśmy 100 lat za murzynami nie ze jestem rasista ale jak przyjdzie co do czego to od razu wstępuje w szeregi naszego najeźdźcy pozdrawiam

! Odpowiedz
0 1 ~Hipy

Proch jednak jest legalny http://www.rp.pl/artykul/4,442752_Na_czarny_proch_pozwolenie_nie_jest_potrzebne.html

! Odpowiedz
2 3 ~Piotr

Jeżeli miałem wyrok w zawieszeniu który już dawno miną tzn około 7 lat to jest szansa na dostanie takowego pozwolenia (na broń sportową) ?

! Odpowiedz
0 0 ~sebsaa

Wyrok musi ulec zatarciu. O ile wiem to 10 lat. Inna sprawa, że nie wszystkie "wyroki" są przyczyną odrzucenia wniosku o pozwolenie na broń palną. Musi to być przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu lub mieniu oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

! Odpowiedz
2 0 ~ter

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz

GPW: największe wzrosty i spadki

INFOSCAN 4,50 18,1%
CELTIC 4,80 14,8%
08OCTAVA 1,20 14,3%
PTI 1,44 -19,1%
SUNEX 0,44 -13,7%
IBSM 0,76 -10,6%
Akcje: 166 wzrosło, 176 spadło, 77 bez zmian.
Wolumen: 36 402 560 akcji, obrót: 710 775 920 zł
Aktualizacja: 2015-07-30 17:04:58

Księgarnia Bankier.pl

Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał Cena: 49 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl