0,00%
0,00%
Stopa bezrobocia -zła (Polska)

Stopa bezrobocia

Ostatnia wartość: 0,00%
Zmiana: 0,00%
Poprzednia wartość: 0,00%
Max 5L: 0,00%
Min 5L: 0,00%
Źródło: Związek Polskiego Leasingu
Kraj: Polska

Charakterystyka wskaźnika

Stopa bezrobocia jest to stosunek osób nie pracujących do zasobów siły roboczej ogółem, która jest suma osób zatrudnionych i bezrobotnych. Kryteria kwalifikujące osobę do zatrudnionych lub bezrobotnych są zdefiniowane przez International Labour Organisation. Prezentowane wyniki są szacowane na podstawie ankiet.

Notowania historyczne

Data Wartość