Jak prawidłowo wypełnić PIT-11

PIT-11 sporządzają m.in. zakłady pracy pracownikom, którzy nie złożyli oświadczenia PIT-12. Na sporządzenie przedmiotowej informacji mają czas do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, czyli za 2007 r. do 29 lutego 2008 r. W związku z tym, że dane wykazane przez płatnika w PIT-11 przenoszone są przez podatników do zeznań podatkowych, wskazane jest ich prawidłowe sporządzenie.


 Czy sporządzając pracownikowi PIT-11 za 2007 r. należy w nim wykazać również wynagrodzenie za grudzień 2007 r. wypłacone w styczniu 2008 r.?

Do sporządzenia PIT-11 obowiązane są m.in. zakłady pracy dla osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku pracy. Oznacza to, że w PIT-11 podlegają wykazaniu przychody ze stosunku pracy za rok podatkowy, za który jest on sporządzany. Zatem w informacji za 2007 r. będą podlegały wykazaniu należności ze stosunku pracy, które stanowiły przychód 2007 r.

Tymczasem przychód ze stosunku pracy powstaje w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). W myśl tej zasady wynagrodzenie należne za grudzień 2007 r. wypłacone w styczniu w 2008 r. stanowi przychód z pracy w 2008 r. Zatem nie należy go wykazywać w informacji PIT-11 sporządzanej za 2007 r.


 W której pozycji PIT-11 wykazać wypłacony pracownikowi ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych?

Kwoty otrzymane przez pracownika tytułem zwrotu kosztów używania samochodu w jazdach lokalnych stanowią jego przychód ze stosunku pracy. Przychód ten jest wolny od podatku w przypadku gdy pracownik wykorzystuje własny samochód dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, a obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o pdof). Nie należy go wówczas wykazywać w PIT-11.

Dla pozostałych pracowników kwoty uzyskane z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów w jazdach lokalnych stanowią przychód ze stosunku podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wykazaniu w poz. 36 PIT-11.


 W jednym miesiącu musiałem pracownikowi obniżyć koszty do wysokości przychodu (był niższy niż należne koszty). Czy w PIT-11 powinienem koszty wykazać w pełnej wysokości czy faktycznie zastosowanej?

W sytuacji gdy przychód ze stosunku pracy jest niższy niż miesięczne koszty jego uzyskania, koszty te ulegają obniżeniu do wysokości przychodu. Przy czym w dalszym ciągu przysługują one pracownikowi za ten miesiąc w pełnej wysokości. Może je uwzględnić w tej wysokości w rozliczeniu rocznym. Pracodawca sporządzając jednak takiemu pracownikowi PIT-11 obowiązany jest w nim wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości faktycznie potrąconej od uzyskanych przez niego przychodów. Przykładowo, jeżeli przychód pracownika za dany miesiąc wyniósł 70 zł, płatnik powinien wykazać w PIT-11 za ten miesiąc koszty uzyskania przychodów w wysokości 70 zł.


 Czy w PIT-11 wykazuje się wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracownika?

W PIT-11 wykazuje się składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa odpowiednio w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) i art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, czyli:

 • określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych potrącone przez płatnika ze środków podatnika,
   
 • na ubezpieczenie zdrowotne pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto uwzględnienie powyższych przepisów oznacza, że w PIT-11 nie uwzględnia się wymienionych składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o pdof oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ponadto składkę na ubezpieczenie zdrowotne wykazuje się w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru.

Zatem w PIT-11 za 2007 r. należy wykazać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne potrącone (pobrane) z przychodów pracownika za 2007 r., z uwzględnieniem podanych ograniczeń, bez względu na termin kiedy zostały one zapłacone przez pracodawcę.


 Czy dobrze postąpiłam sporządzając jeden PIT-11 dla pracownika, któremu w 2007 r. poza wynagrodzeniami ze stosunku pracy wypłaciłam należność z umowy o dzieło?

Tak. Podatniczka postąpiła prawidłowo wykazując w PIT-11 zarówno przychody z pracy, jak i z tytułu umowy o dzieło, jeżeli dotyczyły one tego samego pracownika.

Płatnik sporządza PIT-11 podatnikowi, któremu wypłacał w trakcie roku m.in. należności ze stosunku pracy i przychody z osobiście wykonywanej działalności, w tym z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia i o dzieło. Oznacza to, że nie ma potrzeby składania dwóch informacji PIT-11 w sytuacji gdy pracownik poza przychodami ze stosunku pracy uzyskał od tego samego płatnika przychody z umowy o dzieło.autor: Beata Siwkowska
Gazeta Podatkowa Nr 426 z dnia 2008-02-07
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~cirka29

To w końcu w tym ostatnim pytaniu jest podatniczka czy płatnik od sporządzenia deklaracji?jakiś bałagan straszny w tym artykule... i po co pisać kiedy zwolniony ryczałt na jazdy lokalne w pytaniu gdzie gość się pyta o to gdzie ma go wykazać w 11 - to znaczy, ze wie, ze jest opodatkowany... spodziewałem sie czegos lepszego....

!

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl