Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


  Stopa bezrobocia (Strefa Euro)

Info | Dane | Wykres online | Forum dyskusyjne
Ostatnia wartość
(II 2014)
Zmiana Poprzednia wartość
(I 2014)
Wartości ekstremalne
11.9% -0.1 spadek 12% Największa: 12.2% (VIII 2013)
Najmniejsza: 7.9% (VII 2008)
Kraj Źródło
Strefa Euro (Europa) Eurostat
Opis wskaźnikaStopa bezrobocia jest to wielkość statystyczna obrazująca wielkość bezrobocia w danym kraju.

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) obliczający wartość stopy bezrobocia dla strefy euro posługuje się przy obliczeniach wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jako bezrobotną uznaje się osobę między 15 a 74 rokiem życia, która:

- nie ma zatrudnienia,
- jest zdolna do rozpoczęcia pracy w ciągu najbliższych dwóch tygodni,
- aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni.

Stopa bezrobocia (Strefa Euro)


Wróc do bazy wskaźników makroekonomicznych: