Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | KonkursSłownik - Fundusze

Wpisz szukane słowo

Opłata dystrybucyjna:


Opłata pobierana jednorazowo od wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa; opłata ta ...

zobacz pozostałe hasła...  Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Info | Dane teleadresowe | Opis towarzystwa | Wiadomości | PSO
Fundusze należące do towarzystwa:

NazwaWartość jedn.Zmiana %Aktywa
UniFundusze SFIO Sub. UniWIBID 1588.52 zł 0.01 %  1 461 114 633.16 zł
UniFundusze FIO Sub. UniKorona Pieniężny 194.28 zł -0.01 %  1 790 078 891.08 zł
UniFundusze FIO Sub. UniKorona Obligacje 316.5 zł -0.03 %  482 072 532.28 zł
UniFundusze FIO Sub. UniStabilny Wzrost 163.44 zł 0.13 %  603 019 062.01 zł
UniFundusze FIO Sub. UniKorona Zrówn. 301.62 zł 0.20 %  766 703 363.92 zł
UniFundusze FIO Sub. UniKorona Akcje 199.7 zł 0.39 %  1 051 171 265.54 zł
UniFundusze FIO Sub. UniAkcje Sektory Wzrostu 92.25 zł 0.32 %  487 653 599.67 zł
UniFundusze FIO Sub. UniAkcje: NE 90.69 zł 0.80 %  66 327 689.77 zł
UniFundusze FIO Sub. UniDolar Pieniężny (USD) 39.61 zł 0.03 % 
UniFundusze FIO Sub. UniAkcje Dywidendowy 106.63 zł -0.03 % 
UniEURIBOR EUR 1170.22 zł 0.00 % 
UniFundusze SFIO Sub. UniObligacje Aktywny 139.15 zł 0.06 % 
UniFundusze SFIO Sub. UniLokata 110.45 zł 0.01 % 
SGB Gotówkowy 1017.33 zł 0.01 % 
UniFundusze FIO Sub. UniObligacje: NE 178.05 zł 0.21 %  149 497 087.96 zł
UniFundusze FIO Sub. UniAkcje MiŚS 90.78 zł -0.35 %  152 459 061.83 zł
UniFundusze FIO Sub. UniAkcje: Turcja 70 zł 0.81 % 
UniFundusze FIO Sub. UniAkcje Dywidendowy 0.00 % 
UniSystem 1 FIZ 0.00 % 
Plany systematycznego oszczędzania oferowane przez towarzystwo

Akcjonariusze:

100% - Union Asset Management Holding AG
Prezes TFI:

Małgorzata Góra-Dubiele - Małgorzata Góra-Dubiela jest absolwentką Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Dziedziną funduszy inwestycyjnych zajmuje się od 1994 roku.
Finanse to jej żywioł. Może się pochwalić m.in. najdłuższą kadencją w zarządzaniu towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Z europejską grupą Union Investment związana jest od 1998 roku, gdzie początkowo podjęła obowiązki Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży, a rok później objęła funkcję Prezesa Zarządu Union Investment TFI S.A. Towarzystwo pod rządami Małgorzaty Góry-Dubieli stało się jednym z wiodących w Polsce TFI pod względem wysokości zarządzanych aktywów. Było też wielokrotnie nagradzane. W ciągu 11 edycji prestiżowego rankingu funduszy inwestycyjnych tworzonego przez Analizy Online i „Rzeczpospolitą” Union Investment TFI zawsze stawało na jego podium, w tym aż ośmiokrotnie na najwyższym stopniu, co jest unikalnym osiągnięciem w skali kraju.
W latach 2001–2004 Małgorzata Góra-Dubiela aktywnie uczestniczyła w pracach Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (STFI), w którym pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Stowarzyszenia. Od 2004 do 2007 r. była również Członkiem Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jest aktywnym członkiem Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Depozytariusz:

Deutsche Bank Polska S.A.
Agent transferowy:

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Wybierz inne TFI:

Wybierz inny fundusz: