UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI04

Wartość jednostki: 233,41 zł
Aktywa: 670 747 000 zł
Max 1R: 233,41 zł
Min 1R: 173,26 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Union Investment TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 232,55 0,37% 0,03%
7D 226,5 3,05% 1,80%
1M 221,88 5,20% 2,89%
3M 212,78 9,56% 5,72%
6M 193,67 20,52% 16,26%
1R 187,5 24,49% 18,85%
3L 200,59 16,36% 13,14%
YTD 202,75 15,46% 11,83%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 332,76 zł 33,02%
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 157,21 zł 31,75%
Novo Akcji (Novo FIO) 203,69 zł 31,11%
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 130,7 zł 29,60%
NN SFIO Akcji 2 427,32 zł 29,26%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRyszard Rusak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl