UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI04

Wartość jednostki: 208,9 zł
Aktywa: 827 781 000 zł
Max 1R: 216,21 zł
Min 1R: 189,37 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Union Investment TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 208,85 0,02% 0,60%
7D 209,04 -0,07% 1,15%
1M 203,55 2,63% 2,36%
3M 209,37 -0,22% -1,11%
6M 202,96 2,93% 1,52%
1R 190,35 9,75% 0,24%
3L 166,36 25,57% 18,89%
YTD 204,22 2,63% 1,98%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Novo Akcji (Novo FIO) 220,28 zł 10,83%
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 208,9 zł 9,75%
ING Selektywny (ING FIO) 75,76 zł 9,29%
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 96,55 zł 8,07%
ING Akcji (ING FIO) 289,94 zł 7,52%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRyszard Rusak

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz