UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI07

Wartość jednostki: 330,03 zł
Aktywa: 817 395 000 zł
Max 1R: 338,31 zł
Min 1R: 324,02 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Polska
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: Union Investment TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 329,54 0,15% 0,11%
7D 330,53 -0,15% -0,17%
1M 332,05 -0,61% -0,66%
3M 335,9 -1,75% -1,63%
6M 332,95 -0,84% -0,64%
1R 324,45 1,72% 2,11%
3L 289,72 13,96% 14,75%
YTD 332,95 -0,84% -0,65%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne

Zarządzający

Zarządzający funduszemDariusz Lasek

Dodatkowe informacje

Agent rozliczeniowy
Depozytariusz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl