UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI03

Wartość jednostki: 206,27 zł
Aktywa: 3 096 930 000 zł
Max 1R: 206,36 zł
Min 1R: 202,09 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: pieniężne
Rodzaj: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
Towarzystwo: Union Investment TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
1D 206,27 0,08% -0,23%
7D 206,36 -0,04% -0,34%
1M 205,37 0,46% -0,18%
3M 204,82 0,71% -0,07%
6M 202,76 1,73% 0,42%
1R 202,46 1,91% 1,11%
3L 188,24 9,58% 7,22%
YTD 203,3 1,66% 0,53%

Najlepsze fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,39 zł 2,24%
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 238,86 zł 2,21%
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 159,69 zł 2,15%
PKO Płynnościowy SFIO 11,31 zł 2,08%
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1073,37 zł 2,04%

Zarządzający

Zarządzający funduszemAndrzej Czarnecki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl