6,2000 zł
-2,36% -0,1500 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_fin_skons_GK_Relpol_SA-PS_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finan_Relpol_skroc_SA-P_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Relpol_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Relpol_konsolidacja_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
DANE ZE SPRAWOZDANIA SKONDOLIDOWANEGO
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 67 014 67 824 15 628 15 998
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 509 5 349 1 052 1 262
III. Zysk (strata) brutto 4 295 5 836 1 002 1 377
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 3 323 4 274 775 1 008
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 168 6 494 1 532 2 741
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 364) (2 982) (703) (1 764)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 127) (2 186) (516) (1 015)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 677 1 326 313 (38)
IX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.06.2019 Stan na 30.06.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 30.06.2018
X. Aktywa razem 109 814 102 985 25 826 23 612
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 149 3 746 976 859
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 878 22 484 5 851 5 155
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 79 442 75 458 18 683 17 301
XIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 11 300 11 016
POZOSTAŁE
XV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVI. Zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą dla akcjonariuszy jedn. dominującej (w zł / EUR) 0,86 0,72 0,20 0,17
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy jedn. dominującej (w zł / EUR) 0,35 0,44 0,08 0,10
XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję przypadającą akcjonariuszom jedn. dominującej (w zł / EUR) 8,27 7,85 1,94 1,80
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,42 0,40 0,10 0,09
DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 62 370 63 102 14 545 14 884
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 027 5 313 939 1 253
XXII. Zysk (strata) brutto 4 162 5 900 971 1 392
XXIII. Zysk (strata) netto 3 311 4 573 772 1 079
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 168 5 080 1 205 1 198
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 192) (2 889) (978) (681)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 008) (2 080) (235) (491)
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem (32) 111 (7) 26
XXVIII. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.06.2019 Stan na 30.06.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 30.06.2018
XXIX. Aktywa razem 103 460 97 108 24 332 22 264
XXX. Zobowiązania długoterminowe 4 136 3 789 973 869
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 22 540 20 180 5 301 4 627
XXXII. Kapitał własny 76 784 73 139 18 058 16 769
XXXIII. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 11 300 11 016
POZOSTAŁE
XXXIV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXV. Zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,81 0,78 0,18 0,18
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,34 0,48 0,08 0,11
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,99 7,61 1,88 1,74
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,42 0,40 0,10 0,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie fin skons GK Relpol SA-PS 2019.pdfSprawozdanie fin skons GK Relpol SA-PS 2019.pdf Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Relpol
Sprawozdanie finan Relpol skróc SA-P 2019.pdfSprawozdanie finan Relpol skróc SA-P 2019.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Relpol S.A.
Półroczne sprawozdanie z działalności GK 2019.pdfPółroczne sprawozdanie z działalności GK 2019.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności GK Relpol S.A.
Relpol Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdfRelpol Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf Raport audytora z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A.
Relpol konsolidacja Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdfRelpol konsolidacja Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf Raport audytora z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Relpol

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-22 Sławomir Bialik Prezes Zarządu
2019-08-22 Krzysztof Pałgan Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.