REKLAMA
WAŻNE

PIT-y 2014: jak rozliczyć dochody z giełdy

2014-12-23 09:02
publikacja
2014-12-23 09:02

Rozliczenie dochodów uzyskanych z giełdy wymaga złożenia deklaracji podatkowej za 2014 rok. Ze względu na różne formy inwestycji finansowych, zeznania o wysokości osiągniętego dochodu i wartości podatku mogą znacząco różnić się od siebie.

/ gpw.pl

Rozliczenie przychodów z giełdy zależne będzie od tego, czy inwestor decyduje się prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu papierami wartościowymi ewentualnie działalność pośrednictwa finansowego, czy też skupia się on na prywatnym obrocie tego rodzaju papierami wartościowymi.

Ile wynosi podatek z operacji giełdowych i jak go rozliczać w rocznym PIT?

Co do zasady stawka podatku wynosi 19%. Prywatny handel papierami wartościowymi rozliczyć należy na deklaracji PIT-38. W przypadku działalności gospodarczej dochody rozlicza się na PIT-36 lub PIT-36L.

Zarówno w przypadku sprzedaży prywatnej akcji, innych papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, jak i sprzedaży prowadzonej w ramach działalności gospodarczej, podatek oblicza się od dochodu, który jest różnicą między przychodem ze sprzedaży oraz ceną zakupu akcji lub innych papierów wartościowych lub pochodnych.

Dyskusyjne pozostaje rozliczanie w kosztach wydatków pośrednich, takich jak opłaty za prowadzenie konta maklerskiego, opłat dystrybucyjnych, prasy fachowej itp. Większość organów skarbowych stoi na stanowisku, że wydatki tego typu można rozliczać w kosztach uzyskania przychodów na deklaracji PIT-38. Wydatki te wykazuje się w kosztach podatkowych metodą kasową, a więc w roku ich poniesienia, a nie w roku sprzedaży papierów wartościowych, z którymi wydatek ten był w jakikolwiek sposób powiązany. 

Jak rozliczyć sprzedaż akcji w PIT-38 za 2014 r.?

Sprzedaż akcji rozliczyć należy na podstawie druku PIT-8C, który prześle biuro maklerskie do końca lutego 2015 r. W tej informacji w części F znaleźć można kwoty uzyskanych w danym roku przychodów z tytułu kapitałów pieniężnych (m.in. sprzedaży akcji) i poniesionych w związku z tym kosztów. Gdyby zdarzyło się, że biuro nie prześle informacji PIT-8C, podatnik zmuszony jest samodzielnie określić te kwoty i wpisać je we własnym zeznaniu podatkowym.

W deklaracji PIT-38 dochody z polskiej Giełdy Papierów Wartościowych, ze sprzedaży akcji wyszczególnić należy w poz. 20 i 21 deklaracji PIT-38.

Dywidendy a rozliczenie roczne

Wypłata dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie jest rozliczana na deklaracji PIT-38. Co do zasady podatek od dywidendy oblicza płatnik i pobiera go ryczałtowo według stawki 19%.

Udziały w funduszach kapitałowych (inwestycyjnych) a deklaracja podatkowa

Rozliczane są ryczałtowo przez płatnika, co oznacza brak obowiązków w rozliczeniu dochodów w deklaracji rocznej PIT. Wyjątkiem byłaby sprzedaż na giełdzie certyfikatów inwestycyjnych. W tym przypadku uznać go należy za przychód z kapitałów pieniężnych i wykazać w PIT-38.   

Rynek pierwotny a rynek wtórny na GPW – czy rozliczać sprzedaż z obu tytułów?

Zarówno transakcje na rynku pierwotnym, jak i wtórnym rozlicza się w zeznaniu rocznym. Zatem nie ma znaczenia, czy zakup akcji miał miejsce w ramach zapisów i przydziału pierwotnego, czy też po wprowadzeniu akcji do obrotu np. przez GPW.

Rozliczenie przychodu – w dacie sprzedaży czy dacie zakupu papierów wartościowych?

Przychód podatkowy występuje w momencie zbycia – sprzedaży akcji. Wcześniej nie wycenia się przychodu dla celów podatkowych, w szczególności nie robi się tego z końcem każdego roku.

Rozliczenie kosztów zakupu – w dacie zakupu czy dacie sprzedaży papierów wartościowych?

Koszty kupna akcji rozlicza się w deklaracji podatkowej w związku z ich sprzedażą. Nie ustala się zatem kosztu w roku, w którym kupiło się akcje, o ile zostaną one sprzedane w latach kolejnych. 

Prawa poboru akcji – rozliczenie podatkowe

Tak samo jak przychód ze sprzedaży akcji, tak również i przychód z praw poboru należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym. O ile dochodzi do zakupu prawa poboru, koszt tego zakupu staje się kosztem uzyskania przychodu w momencie zbycia tego prawa bądź w chwili zbycia akcji nabytych na podstawie posiadanych praw poboru. Zamiana praw poboru na akcje nie powoduje skutków podatkowych.

Opcje i warranty a ich rozliczenie w PIT-38

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie realizacji opcji, jak i z chwilą odpłatnego zbycia akcji nabytych po cenie wynikającej z opcji. Samo nabycie opcji nie rodzi natomiast jeszcze konieczności ich opodatkowania. Podobnie sprawa ma się z warrantami – gdzie ich realizacja powoduje określone skutki podatkowe, natomiast samo otwarcie pozycji nie powoduje konsekwencji podatkowych.

Odsetki od lokat bankowych w rocznym zeznaniu podatkowym

Lokaty bankowe opodatkowane są przez bank ryczałtem. Nie trzeba ich rozliczać z końcem roku. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy mogą być zobowiązani do rozliczania również lokat w ramach przychodów z działalności gospodarczej.

W przypadku lokat bankowych podatnik nie otrzyma informacji o wysokości pobranego ryczałtowo podatku lub kwocie przychodu do wykazania w księgach przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

Art. 30a, 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361).

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (16)

dodaj komentarz
~amarela
polecam zajrzeć jeszcze tu - fajnie rozpisane częśc po częsci co powinno być gdzie wpisane na formularzu pit 8c - http://cenabiznesu.pl/-formularz-pit-8c-z-omowieniem-sposobu-wypelnienia myślę, że może się przydać
~kim
Moja stopa zwrotu za poprzedni rok sięgnęła w zeszłym tygodniu 49.3 procent. No w sumie 15 miesięcy. Trzeba po prostu wiedzieć co się kupuje i wykazać się ostroznoscia. Nie warto brać wszystkiego w Ipo, oraz co polecają analitycy na rynku wtórnym. Zainwestowane mam 50 k ale równie dobrze gdybym miał 500 k ta sama stopa Moja stopa zwrotu za poprzedni rok sięgnęła w zeszłym tygodniu 49.3 procent. No w sumie 15 miesięcy. Trzeba po prostu wiedzieć co się kupuje i wykazać się ostroznoscia. Nie warto brać wszystkiego w Ipo, oraz co polecają analitycy na rynku wtórnym. Zainwestowane mam 50 k ale równie dobrze gdybym miał 500 k ta sama stopa zwrotu była by możliwa do uzyskania. Jedna spółka z całego portfela jest na newconnect reszta na GPW. Zgadnie ktoś co mam :)?

Pozdrawiam
~jagoda
jak rozliczyć straty jak akcje zniknęły tytułem upadłości likwidacyjnej
~janek
wartosc akcji wpisujesz w koszty zakupy, zmniejszajac tym samym dochod/zwiekszajac strate ogolna
~amator
Mam pytanie do kumatych: stratę mogę odliczyć od dochodu czy od podatku?
~Stratny
Brakuje wyjaśnień jak rozlicza się straty.
~drugi_taki
haha a to najwieksza grupa podatnikow! Ja tez do niej naleze! Piona!
~S2134
Czyli ze jak kupuje Parkiet to brac paragony i rozliczac to jako koszt?Jest na to jaka postawa prawna, interpretacje etc?
~Matt
Rozumiem podatek od dywident. Bo dywidendy sa albo ich nie ma. Natomiast nie bardzo rozumiem jak rozliczac dochody od innych akcji, bedac osoba fizyczna.Przypadek 1.mam zakupione dwa walory , jeden wygenerowal ogromny zysk w czerwcu, pieniadze zostaly zainwestowane w walor drugi , drugi dal na koniec roku ogromna strate.Dochod na Rozumiem podatek od dywident. Bo dywidendy sa albo ich nie ma. Natomiast nie bardzo rozumiem jak rozliczac dochody od innych akcji, bedac osoba fizyczna.Przypadek 1.mam zakupione dwa walory , jeden wygenerowal ogromny zysk w czerwcu, pieniadze zostaly zainwestowane w walor drugi , drugi dal na koniec roku ogromna strate.Dochod na koniec roku z tych dwoch walorow = 0 .Jak rozliczyc podatek.Przypadek 2.Mam dwa walory kazdy na innym parkiecie w Polsce.Na jednym trace na drugim zyskuje , wychodze na zero. Co z podatkiem?Przypadek 3.Mam dwa walory na roznych gieldach EU.Jeden w Czechach drugi w Polsce W Czechach trace w Polsce zyskuje . Lacznie wychodze na 0 . Ile place podatku i gdzie ?Czy ktos jest w stanie odpowiedziec na te pytania?Dzieki. Pozdrawiam.

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2014

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki