Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online TERAZ

Redakcja poleca

Rozliczającym PIT-y kolejny rok z rzędu polecamy sprawdzony, a przy tym darmowy program e-Pity. To proste w obsłudze narzędzie, z którym poradzi sobie każdy podatnik. Co ważne - umożliwia też wysłanie gotowego druku do urzędu skarbowego.

Malwina Wrotniak

Malwina Wrotniak redaktor naczelna Bankier.pl

PIT-y 2014: jak rozliczyć dochody z giełdy

Rozliczenie dochodów uzyskanych z giełdy wymaga złożenia deklaracji podatkowej za 2014 rok. Ze względu na różne formy inwestycji finansowych, zeznania o wysokości osiągniętego dochodu i wartości podatku mogą znacząco różnić się od siebie.

(gpw.pl)

Rozliczenie przychodów z giełdy zależne będzie od tego, czy inwestor decyduje się prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu papierami wartościowymi ewentualnie działalność pośrednictwa finansowego, czy też skupia się on na prywatnym obrocie tego rodzaju papierami wartościowymi.

Ile wynosi podatek z operacji giełdowych i jak go rozliczać w rocznym PIT?

Co do zasady stawka podatku wynosi 19%. Prywatny handel papierami wartościowymi rozliczyć należy na deklaracji PIT-38. W przypadku działalności gospodarczej dochody rozlicza się na PIT-36 lub PIT-36L.

Zarówno w przypadku sprzedaży prywatnej akcji, innych papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, jak i sprzedaży prowadzonej w ramach działalności gospodarczej, podatek oblicza się od dochodu, który jest różnicą między przychodem ze sprzedaży oraz ceną zakupu akcji lub innych papierów wartościowych lub pochodnych.

Dyskusyjne pozostaje rozliczanie w kosztach wydatków pośrednich, takich jak opłaty za prowadzenie konta maklerskiego, opłat dystrybucyjnych, prasy fachowej itp. Większość organów skarbowych stoi na stanowisku, że wydatki tego typu można rozliczać w kosztach uzyskania przychodów na deklaracji PIT-38. Wydatki te wykazuje się w kosztach podatkowych metodą kasową, a więc w roku ich poniesienia, a nie w roku sprzedaży papierów wartościowych, z którymi wydatek ten był w jakikolwiek sposób powiązany. 

Jak rozliczyć sprzedaż akcji w PIT-38 za 2014 r.?

Sprzedaż akcji rozliczyć należy na podstawie druku PIT-8C, który prześle biuro maklerskie do końca lutego 2015 r. W tej informacji w części F znaleźć można kwoty uzyskanych w danym roku przychodów z tytułu kapitałów pieniężnych (m.in. sprzedaży akcji) i poniesionych w związku z tym kosztów. Gdyby zdarzyło się, że biuro nie prześle informacji PIT-8C, podatnik zmuszony jest samodzielnie określić te kwoty i wpisać je we własnym zeznaniu podatkowym.

W deklaracji PIT-38 dochody z polskiej Giełdy Papierów Wartościowych, ze sprzedaży akcji wyszczególnić należy w poz. 20 i 21 deklaracji PIT-38.

Dywidendy a rozliczenie roczne

Wypłata dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie jest rozliczana na deklaracji PIT-38. Co do zasady podatek od dywidendy oblicza płatnik i pobiera go ryczałtowo według stawki 19%.

Udziały w funduszach kapitałowych (inwestycyjnych) a deklaracja podatkowa

Rozliczane są ryczałtowo przez płatnika, co oznacza brak obowiązków w rozliczeniu dochodów w deklaracji rocznej PIT. Wyjątkiem byłaby sprzedaż na giełdzie certyfikatów inwestycyjnych. W tym przypadku uznać go należy za przychód z kapitałów pieniężnych i wykazać w PIT-38.   

Rynek pierwotny a rynek wtórny na GPW – czy rozliczać sprzedaż z obu tytułów?

Zarówno transakcje na rynku pierwotnym, jak i wtórnym rozlicza się w zeznaniu rocznym. Zatem nie ma znaczenia, czy zakup akcji miał miejsce w ramach zapisów i przydziału pierwotnego, czy też po wprowadzeniu akcji do obrotu np. przez GPW.

Rozliczenie przychodu – w dacie sprzedaży czy dacie zakupu papierów wartościowych?

Przychód podatkowy występuje w momencie zbycia – sprzedaży akcji. Wcześniej nie wycenia się przychodu dla celów podatkowych, w szczególności nie robi się tego z końcem każdego roku.

Rozliczenie kosztów zakupu – w dacie zakupu czy dacie sprzedaży papierów wartościowych?

Koszty kupna akcji rozlicza się w deklaracji podatkowej w związku z ich sprzedażą. Nie ustala się zatem kosztu w roku, w którym kupiło się akcje, o ile zostaną one sprzedane w latach kolejnych. 

Prawa poboru akcji – rozliczenie podatkowe

Tak samo jak przychód ze sprzedaży akcji, tak również i przychód z praw poboru należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym. O ile dochodzi do zakupu prawa poboru, koszt tego zakupu staje się kosztem uzyskania przychodu w momencie zbycia tego prawa bądź w chwili zbycia akcji nabytych na podstawie posiadanych praw poboru. Zamiana praw poboru na akcje nie powoduje skutków podatkowych.

Opcje i warranty a ich rozliczenie w PIT-38

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie realizacji opcji, jak i z chwilą odpłatnego zbycia akcji nabytych po cenie wynikającej z opcji. Samo nabycie opcji nie rodzi natomiast jeszcze konieczności ich opodatkowania. Podobnie sprawa ma się z warrantami – gdzie ich realizacja powoduje określone skutki podatkowe, natomiast samo otwarcie pozycji nie powoduje konsekwencji podatkowych.

Odsetki od lokat bankowych w rocznym zeznaniu podatkowym

Lokaty bankowe opodatkowane są przez bank ryczałtem. Nie trzeba ich rozliczać z końcem roku. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy mogą być zobowiązani do rozliczania również lokat w ramach przychodów z działalności gospodarczej.

W przypadku lokat bankowych podatnik nie otrzyma informacji o wysokości pobranego ryczałtowo podatku lub kwocie przychodu do wykazania w księgach przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

Art. 30a, 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361).

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~amarela

polecam zajrzeć jeszcze tu - fajnie rozpisane częśc po częsci co powinno być gdzie wpisane na formularzu pit 8c - http://cenabiznesu.pl/-formularz-pit-8c-z-omowieniem-sposobu-wypelnienia myślę, że może się przydać

! Odpowiedz
8 5 ~kim

Moja stopa zwrotu za poprzedni rok sięgnęła w zeszłym tygodniu 49.3 procent. No w sumie 15 miesięcy. Trzeba po prostu wiedzieć co się kupuje i wykazać się ostroznoscia. Nie warto brać wszystkiego w Ipo, oraz co polecają analitycy na rynku wtórnym. Zainwestowane mam 50 k ale równie dobrze gdybym miał 500 k ta sama stopa zwrotu była by możliwa do uzyskania. Jedna spółka z całego portfela jest na newconnect reszta na GPW. Zgadnie ktoś co mam :)?

Pozdrawiam

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~ra

biomax!!!!

! Odpowiedz
4 16 ~jagoda

jak rozliczyć straty jak akcje zniknęły tytułem upadłości likwidacyjnej

! Odpowiedz
7 5 ~janek

wartosc akcji wpisujesz w koszty zakupy, zmniejszajac tym samym dochod/zwiekszajac strate ogolna

! Odpowiedz
8 7 ~amator

Mam pytanie do kumatych: stratę mogę odliczyć od dochodu czy od podatku?

! Odpowiedz
3 14 ~Stratny

Brakuje wyjaśnień jak rozlicza się straty.

! Odpowiedz
6 5 ~drugi_taki

haha a to najwieksza grupa podatnikow! Ja tez do niej naleze! Piona!

! Odpowiedz
3 9 ~S2134

Czyli ze jak kupuje Parkiet to brac paragony i rozliczac to jako koszt?Jest na to jaka postawa prawna, interpretacje etc?

! Odpowiedz
4 16 ~Matt

Rozumiem podatek od dywident. Bo dywidendy sa albo ich nie ma. Natomiast nie bardzo rozumiem jak rozliczac dochody od innych akcji, bedac osoba fizyczna.Przypadek 1.mam zakupione dwa walory , jeden wygenerowal ogromny zysk w czerwcu, pieniadze zostaly zainwestowane w walor drugi , drugi dal na koniec roku ogromna strate.Dochod na koniec roku z tych dwoch walorow = 0 .Jak rozliczyc podatek.Przypadek 2.Mam dwa walory kazdy na innym parkiecie w Polsce.Na jednym trace na drugim zyskuje , wychodze na zero. Co z podatkiem?Przypadek 3.Mam dwa walory na roznych gieldach EU.Jeden w Czechach drugi w Polsce W Czechach trace w Polsce zyskuje . Lacznie wychodze na 0 . Ile place podatku i gdzie ?Czy ktos jest w stanie odpowiedziec na te pytania?Dzieki. Pozdrawiam.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.