REKLAMA

ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 17:24
publikacja
2021-05-31 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ssf_gkeasa_-_1q2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży 84 994 207 149 18 590 47 119
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -60 175 9 536 -13 161 2 169
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej -67 464 2 067 -14 756 470
IV. Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej -116 252 -77 041 -25 426 -17 524
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -50 633 -2 286 -11 074 -520
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 930 -16 003 -422 -3 640
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 224 391 -11 094 49 078 -2 523
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 171 828 -29 383 37 582 -6 683
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 1 410 185 1 456 105 302 595 315 529
X. Aktywa obrotowe 319 944 136 299 68 653 29 535
XI. Kapitał podstawowy 17 544 17 544 3 765 3 802
XII. Kapitał własny 89 913 206 165 19 293 44 675
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 225 562 975 175 262 979 211 315
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 564 362 529 555 121 100 114 751
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ssf_gkeasa_-_1q2021_signed.pdfssf_gkeasa_-_1q2021_signed.pdf ssf_gkeasa_-_1q2021_signed.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2021-05-31 Marc in Kubrak Członek Zarządu
2021-05-31 Andrzej Kobielsk Członek Zarządu
2021-05-31 Mariusz Olechno Członek Zarządu


2021-05-31, Rafał Ołdziej, osoba odpowiedzialna za
sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego


Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki