ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

2019-05-30 21:43
publikacja
2019-05-30 21:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GKEASA_-_1Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży 185.214 126.493 43.095 30.273
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 27.746 4.330 6.456 1.036
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 20.205 -1.853 4.701 -443
IV. Strata za rok obrotowy z działalności kontynuowanej -9.043 -4.040 -2.104 -967
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3.160 -79.481 .735 -19.022
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -68.340 -2.800 -15901 -670
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23.268 37.278 -5.414 8.921
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -88.448 -45.003 -20.580 -10.771
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 1.008.456 827.522 234.454 192.447
X. Aktywa obrotowe 148.335 209.075 34.486 48.622
XI. Kapitał podstawowy 17.544 17.544 4.079 4.080
XII. Kapitał własny 306.493 318.347 71.256 74.034
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1.112.667 600.514 258.682 139.654
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 361.855 274.440 84.127 63.823
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_GKEASA_-_1Q2019.pdfSSF_GKEASA_-_1Q2019.pdf SSF_GKEASA_-_1Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2019-05-30 Marcin Kubrak Członek Zarządu
2019-05-30 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
2019-05-30 Mariusz Olechno Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki