25,80 zł
-0,39% -0,10 zł
Asseco Business Solutions SA (ABS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
17_ABS_Sprawozdanie_z_badania_jednostkowego_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ABS_YE2017_fs_(p).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ABS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_YE2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ABS_YE2017_Raport_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-03-06
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
20-607 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konrada Wallenroda 4c
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
www.assecobs.pl
(e-mail) (www)
522-26-12-717 017293003
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży 184 179 168 756 43 391 38 567
II. Zysk brutto ze sprzedaży 82 493 72 763 19 435 16 629
III. Zysk z działalności operacyjnej 58 358 51 560 13 749 11 783
IV. Zysk brutto 58 534 52 479 13 790 11 993
V. Zysk netto 47 284 42 446 11 140 9 700
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 815 49 163 13 621 11 236
VII. Środki pieniężne neto z działalności inwestycyjnej (111 766) 14 052 (26 331) 3 211
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (11 821) (33 418) (2 785) (7 873)
IX. Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 4 598 70 456 1 102 15 926
X. Średnia ważona liczba akcji w okresie 33 418 193 33 418 193 33 418 193 33 418 193
XI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 1.41 1.27 0.33 0.29


Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym
przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:-
stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego oresu
sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczono
według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na dzień bilansowyw dniu 31 grudnia
2017 roku 1 EUR = 4,1709 PLN,w dniu 31 grudnia 2016 roku 1 EUR =
4,4240 PLN.- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiącaw
okresie od stycznia do grudnia 2017 roku 1 EUR = 4,2447 PLN,w
okresie od stycznia do grudnia 2016 roku 1 EUR = 4,3757 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
17 ABS Sprawozdanie z badania jednostkowego_SF.pdf17 ABS Sprawozdanie z badania jednostkowego_SF.pdf Sprawozdanie z badania SF
ABS_YE2017_fs (p).pdfABS_YE2017_fs (p).pdf ABS Sprawozdanie finansowe
ABS_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_YE2017.pdfABS_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_YE2017.pdf ABS Sprawozdanie zarządu
ABS_YE2017_Raport o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego.pdfABS_YE2017_Raport o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego.pdf ABS Zasady Ładu korporacyjnego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-06 Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
2018-03-06 Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu
2018-03-06 Andreas Enders Wiceprezes Zarządu
2018-03-06 Mariusz Lizon Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-06 Artur Czabaj Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl