REKLAMA

APLISENS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-22 17:14
publikacja
2021-04-22 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
APLISENS_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APLISENS_2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_APLISENS.XHTML  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Sprawozdan_Finansowych_i_Sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_GK_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży 107 993,00 118 512,00 24 137,00 27 549,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 392,00 17 398,00 3 887,00 4 044,00
III. Zysk (strata) brutto 17 528,00 17 479,00 3 918,00 4 063,00
IV. Zysk (strata) netto 14 889,00 14 752,00 3 328,00 3 429,00
V. Suma dochodów całkowitych 12 988,00 15 480,00 2 903,00 3 598,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 296,00 26 287,00 5 654,00 6 111,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 067,00 -12 215,00 -4 262,00 -2 840,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 755,00 -14 513,00 -616,00 -3 374,00
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 3 474,00 -441,00 776,00 -102,00
X. Aktywa razem 182 680,00 175 439,00 39 586,00 41 197,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 421,00 1 399,00 308,00 329,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 003,00 10 416,00 1 734,00 2 446,00
XIII. Kapitał własny 173 256,00 163 624,00 37 544,00 38 423,00
XIV. Kapitał zakładowy 2 381,00 2 519,00 516,00 592,00
XV. Liczba akcji średnioważona(w szt.) 11 829 969,00 12 375 358,00 11 829 969,00 12 375 358,00
XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 11 829 969,00 12 375 358,00 11 829 969,00 12 375 358,00
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,26 1,19 0,28 0,28
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,26 1,19 0,28 0,28
XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 14,65 13,22 3,17 3,10
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,65 13,22 3,17 3,10

Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującegona dzień bilansowy 31.12.2020 1EUR-4,6148 PLN oraz 31.12.2019 1EUR-4,2585. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursówustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku 31.12.2020 1EUR-4,4742 PLN oraz 31.12.2019 1EUR-4,3018 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
APLISENS_2020-12-31.zipAPLISENS_2020-12-31.zip GK APLISENS skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020
APLISENS_2020-12-31.zip.xadesAPLISENS_2020-12-31.zip.xades GK APLISENS skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 podpis
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2020.xhtmlGK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za 2020 rok
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2020.xhtml.xadesGK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarzad_2020.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za 2020 rok podpis
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania.xhtmlSSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego GK APLISENS za rok 2020
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania.xhtml.xadesSSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania.xhtml.xades Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego GK APLISENS za rok 2020 podpis
Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_2020.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_2020.xhtml Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych
Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_2020.xhtml.xadesOswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_2020.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych podpis
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.xhtmlInformacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.xhtml.xadesInformacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.xhtml.xades Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej podpis
Oswiadczenie_RN_APLISENS.XHTMLOswiadczenie_RN_APLISENS.XHTML Oświadczenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A.w sprawie komitetu audytu
Ocena_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Sprawozdan_Finansowych_i_Sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_GK_za_2020_rok.pdfOcena_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Sprawozdan_Finansowych_i_Sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_GK_za_2020_rok.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za 2020 rok
List_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy_2020.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy_2020.xhtml List Prezesa Zarzadu APLISENS S.A.
List_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy_2020.xhtml.xadesList_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy_2020.xhtml.xades List Prezesa Zarzadu APLISENS S.A.podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki