Windykacja - Poradniki

Opłacalność zakupu mieszkania z licytacji komorniczej Opłacalność zakupu mieszkania z licytacji komorniczej

Wbrew pozorom, mieszkania z licytacji komorniczej nie zawsze są bardzo dobrą okazją dla nabywcy. Wynika to z faktu, że komornik w pierwszej licytacji może zaoferować nieruchomość w cenie stanowiącej nawet 75 proc. jej wartości. Cena działki... Czytaj dalej

Prawidłowe doręczenia podstawą procesu sądowego Prawidłowe doręczenia podstawą procesu sądowego

Sprawny proces sądowy to nie tylko niezwłoczne rozpoznawanie spraw i wyznaczanie szybkich terminów rozpraw, ale także prawidłowe doręczanie korespondencji sądowej. Przez wynikającą z K.p.c. fikcję doręczenia, postępowanie... Czytaj dalej

Poręczyciel bez zdolności kredytowej – czy to możliwe? Poręczyciel bez zdolności kredytowej – czy to możliwe?

Poręczając czyjeś zobowiązanie zgadzamy się spłacić dług, gdyby zaciągający kredyt tego nie był w stanie zrobić. Teoretycznie bank powinien sprawdzić, czy poręczyciel posiada odpowiednią zdolność kredytową. W praktyce jednak może się... Czytaj dalej

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Sposobem na szybkie doprowadzenie do egzekucji komorniczej jest uzyskanie notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Można o nie zadbać już na etapie zawierania umowy. Ten sposób zabezpieczenia powinien w najbliższym... Czytaj dalej

Zawieranie umów, gdy firmę prowadzi małżonek Zawieranie umów, gdy firmę prowadzi małżonek

Sporo firm jest prowadzonych przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej. Zawierając umowę z taką osobą warto zadbać o zgodę małżonka... Czytaj dalej

Jak stosować ulgę na złe długi? Jak stosować ulgę na złe długi?

Z tzw. "ulgi na złe długi", czyli pomniejszenia podatku należnego, podatnik może skorzystać w stosunku do wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, tj. takich, które nie zostały... Czytaj dalej

PIT 2014: Czy trzeba dopłacać kilka złotych brakującego podatku? PIT 2014: Czy trzeba dopłacać kilka złotych brakującego podatku?

Przy wypełnianiu zeznania podatkowego często otrzymujemy kilkuzłotowe różnice w podatku należnym i pobranym. Czy musimy dopłacić nawet jedną złotówkę brakującego podatku? Nawet, gdy koszt przelewu bankowego przewyższa zobowiązanie podatkowe?... Czytaj dalej

Odszkodowanie za nieterminowe dostarczenie przesyłki Odszkodowanie za nieterminowe dostarczenie przesyłki

Jeśli firma przewozowa nieterminowo dostarczy przesyłkę, można żądać od niej odszkodowania. Nie zawsze jednak pokryje ono wszystkie poniesione szkody. W przewozach krajowych wysokość odszkodowania za nieterminowe wykonanie... Czytaj dalej

Limity zajęć komorniczych w 2015 roku Limity zajęć komorniczych w 2015 roku

Czytelnicy Bankier.pl bardzo często pytają, jaką część ich wynagrodzenia czy renty lub emerytury może zająć komornik. Ile środków pieniężnych musi zostawić im na koncie na tzw. przeżycie? Obliczyliśmy dla Państwa nowe limity kwot wolnych... Czytaj dalej

Nieściągalne należności w kosztach Nieściągalne należności w kosztach

Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą obowiązany jest jako przychód wykazać kwoty należne, nawet jeśli nie zostały one przez niego otrzymane. W przypadku problemów z późniejszym wyegzekwowaniem... Czytaj dalej

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl