3,08 zł
1,99% 0,06 zł
Trans Polonia SA (TRN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_1P2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
SKONSOLIDOWANE - GRUPA KAPITAŁOWA TRANS POLONIA
I. Przychody netto ze sprzedaży 113 049 106 421 26 666 25 056
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 740 6 720 1 354 1 582
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 179 5 326 42 1 254
IV. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej -704 4 557 -166 1 073
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej -704 4 557 -166 1 073
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 999 -1 764 943 -415
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 886 422 4 927 99
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 287 -8 196 -1 955 -1 930
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 16 598 -9 538 3 915 -2 246
X. Aktywa razem 247 014 244 433 56 634 58 604
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 141 344 133 263 32 406 31 951
XII. Zobowiązania długoterminowe 80 844 78 523 18 536 18 826
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 60 499 54 740 13 871 13 124
XIV. Kapitał własny 105 670 111 171 24 227 26 654
XV. Kapitał zakładowy 2 285 2 285 524 548
XVI. Liczba akcji – w szt. 22 847 711 14 347 711 22 847 711 14 347 711
XVII. Zysk (strata) netto na akcję -0,03 0,32 -0,01 0,07
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą -0,03 0,32 -0,01 0,07
XIX. Wartość księgowa na akcję 4,62 7,75 1,06 1,86
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 4,62 7,75 1,06 1,86
JEDNOSTKOWE - TRANS POLONIA S.A.
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 6 637 5 512 1 565 1 298
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 002 -350 -236 -82
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 -206 1 -49
XXIV. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 418 200 99 47
XXV. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 418 200 99 47
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 318 -1 266 311 -298
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21 729 5 555 5 125 1 308
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 006 -3 965 -945 -934
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 19 041 324 4 491 76
XXX. Aktywa razem 125 327 128 448 28 734 30 796
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 704 36 455 8 645 8 740
XXXII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 11 949 13 856 2 740 3 322
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 25 755 22 600 5 905 5 418
XXXIV. Kapitał własny 87 374 91 993 20 033 22 056
XXXV. Kapitał zakładowy 2 285 2 285 524 548
XXXVI. Liczba akcji – w szt. 22 847 711 14 347 711 22 847 711 14 347 711
XXXVII. Zysk (strata) netto na akcję 0,02 0,01 0,00 0,00
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 0,02 0,01 0,00 0,00
XXXIX. Wartość księgowa na akcję 3,82 6,41 0,88 1,54
XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,82 6,41 0,88 1,54
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport 1P2018.pdfRaport 1P2018.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-24 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu
2018-09-24 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2018-09-24 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl