0,5700 zł
3,64% 0,0200 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_III_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. dane dot. skonsolidowanego sprawozdania 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 328 23 248 4 950 5 448
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 234 -375 -286 -88
3. Zysk (strata) brutto -1 536 413 -356 97
4. Zysk (strata) netto -1 660 250 -385 59
5. Całkowite dochody -1 660 250 -385 59
6. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -162 -916 -37 -215
7. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 100 -1 741 23 -408
8. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -175 866 -40 203
9. Przepływy pieniężne netto, razem -237 -1 791 -54 -420
II. dane dot. skonsolidowanego sprawozdania cd. Na 30.09.2019 Na 31.12.2018 Na 30.09.2019 Na 31.12.2018
1. Aktywa, razem 51 885 53 068 11 863 12 341
2. Zobowiązania długoterminowe 1 953 1 841 447 428
3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 244 6 893 1 656 1 603
4. Kapitał własny 42 688 44 334 9 760 10 310
5. Kapitał zakładowy 10 022 10 022 2 291 2 331
6. Liczba akcji (w szt.) 16 703 790 16 703 790 16 703 790 16 703 790
7. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,10 0,00 -0,02 0,00
8. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,56 2,65 0,58 0,62
III. dane dot. jednostkowego sprawozdania 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - 48 - 11
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -982 -1 003 -231 -234
3. Zysk (strata) brutto -930 176 -219 41
4. Zysk (strata) netto -989 121 -233 28
5. Całkowite dochody -989 121 -233 28
6. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -843 -516 -197 -120
7. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 492 -1 073 115 -250
8. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
9. Przepływy pieniężne netto, razem -351 -1 589 -82 -370
IV. dane dot. jednostkowego sprawozdania cd. Na 30.09.2019 Na 31.12.2018 Na 30.09.2019 Na 31.12.2018
1. Aktywa, razem 45 095 46 017 10 557 11 033
2. Zobowiązania długoterminowe 202 151 47 36
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 308 2 292 540 550
4. Kapitał własny 42 585 43 574 9 970 10 447
5. Kapitał zakładowy 10 022 10 022 2 346 2 403
6. Liczba akcji (w szt.) 16 703 790 16 703 790 16 703 790 16 703 790
7. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,06 0,01 -0,01 0,00
8. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,55 2,61 0,60 0,63
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_III_2019.pdfQSr_III_2019.pdf Rozszerzony skosnolidowany raport kwartalny QSr

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału, powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej oraz zmiany statutu.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.