REKLAMA

PCF Group S.A.: wyniki finansowe

2021-09-29 17:27
publikacja
2021-09-29 17:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20210929_PCF_Sprawozdanie_finansowe_HY_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20210929_PCF_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_HY_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20210929_PCF_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20210929_PCF_Group_2021_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20210929_PCF_Group_2021_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody ze sprzedaży 77323 52625 17005 11849
II. Zysk / strata z działalności operacyjnej 23566 18191 5183 4096
III. Zysk / strata netto 21720 17272 4777 3889
IV. Zysk na akcję (PLN) 0,74 0,63 0,16 0,14
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 17325 -4673 3810 -1052
VI. Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -36115 -3525 -7942 -794
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 128668 4002 28296 901
VIII. Aktywa 272752 95697 60333 20737
IX. Kapitał własny 190113 76519 42053 16581
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(29, 28, 29)" face="Slack-Lato, appleLogo, sans-serif" size="15px"><span align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none">Powyższe</span><br align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248)"><span align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none">dane
finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-</span><br align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248)"><span align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none">pozycje
sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych</span><br align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248)"><span align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none">-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia kursów określonych przez</span><br align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248)"><span align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none">Narodowy
Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu</span><br align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248)"><span align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none">sprawozdawczego,-</span><br align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248)"><span align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none">pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu</span><br align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248)"><span align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none">określonego
przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na ostatni dzień</span><br align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248)"><span align="left" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(248, 248, 248); display: inline !important; float: none">okresu
sprawozdawczego.</span></font><font face="Times New Roman"> </font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
20210929 PCF Sprawozdanie finansowe HY 2021.pdf20210929 PCF Sprawozdanie finansowe HY 2021.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
20210929 PCF Sprawozdanie z działalności HY 2021.pdf20210929 PCF Sprawozdanie z działalności HY 2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
20210929 PCF Oświadczenie Zarządu.pdf20210929 PCF Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
20210929 PCF Group 2021 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf20210929 PCF Group 2021 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
20210929 PCF Group 2021 PSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf20210929 PCF Group 2021 PSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Sebastian Kamil Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki