REKLAMA

NETWISE S.A.: Skup Akcji Własnych Netwise S.A.

2022-11-25 22:54
publikacja
2022-11-25 22:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-25
Skrócona nazwa emitenta
NETWISE S.A.
Temat
Skup Akcji Własnych Netwise S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem Skupu Akcji Własnych Netwise S.A., opublikowanym raportem bieżącym ESPI 3/2022 z 16 sierpnia 2022 r. w wykonaniu uchwały numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2022 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki dokonał skupu akcji własnych.

Liczba i cena zakupionych akcji na rynku NewConnect, w okresie od 21 do 25 listopada 2022 r., przedstawia się następująco:

21.11.2022 - zakup 62 akcji spółki po cenie 34,40 PLN
24.11.2022 - zakup 60 akcji spółki po cenie 34,40 PLN

Nabyte akcje w okresie od 21 do 25 listopada 2022 stanowią 0,012% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,012% w ogólnej liczbie głosów na WZA Netwise S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w obecnej chwili posiada 2847 (dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) sztuk akcji własnych, co stanowi 0,279% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,279% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki, średnia cena zakupu wyniosła 33,55 złotych.

Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie WZA do nabycia 101.813 akcji, słownie: stu jeden tysięcy ośmiuset trzynastu sztuk, o łącznej wartości nominalnej 10.181,30 zł w terminie 5 lat od dnia podjęcia Uchwały tj. od 18 lipca 2022 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-25 Wojciech Sobczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki