REKLAMA

ManyDev Studio S.E.: wyniki finansowe

2021-11-10 17:28
publikacja
2021-11-10 17:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ManyDev_Studio_SF_3_kwartal.docx-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 0 0 0 0
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 219 350 45 120
VI. Pozostałe przychody operacyjne 0 0 0 2
VII. Pozostałe koszty operacyjne 71 118 6 16
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -290 -468 -51 -134
IX. Przychody finansowe 77 77 0 0
X. Koszty finansowe 2 6 0 0
XI. Zysk przed opodatkowaniem -215 -397 -51 -134
XII. Podatek dochodowy 0 0 0 2
XIII. Zysk (strata) netto -215 -397 -51 -136
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ManyDev_Studio_SF_3_kwartal.docx-sig.pdfManyDev_Studio_SF_3_kwartal.docx-sig.pdf Raport za 3 kw 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki