6,7600 zł
-2,03% -0,1400 zł
Globe Trade Centre SA (GTC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2019_Raport_Roczny_Grupy_Kapitalowej_GTC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_Consolidated_annual_report_of_the_GTC_Group.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Skonsolidowany rachunek wyników
I. Przychody operacyjne 729.637 656.040 169.762 153.961
II. Koszty operacyjne (179.983) (180.469) (41.876) (42.378)
III. Zysk brutto z działalności operacyjnej 549.654 475.571 127.886 111.583
IV. Koszty sprzedaży (8.669) (9.155) (2.017) (2.148)
V. Koszty administracyjne (61.934) (43.629) (14.410) (10.236)
VI. Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych netto 69.779 171.830 16.190 40.125
VII. Koszty finansowe netto (147.224) (127.050) (34.254) (29.808)
VIII. Zysk/(strata) netto 324.319 392.892 75.421 92.020
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tys.) 0,66 0,82 0,15 0,19
X. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych (nie w tys.) 484.659.406 477.554.732 484.659.406 477.554.732
Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych
XI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 435.849 375.982 101.407 88.298
XII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (42.447) (560.101) (9.882) (131.690)
XIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 32.910 (98.352) 7.549 (23.169)
XIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 764.980 345.961 179.636 80.456
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XV. Nieruchomości inwestycyjne (ukończone i w budowie) 8.888.631 8.522.432 2.087.268 1.981.961
XVI. Grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną 490.907 563.760 115.277 131.107
XVII. Prawo do użytkowania aktywów 189.439 - 44.485 -
XVIII. Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 57.013 54.601 13.388 12.698
XIX. Aktywa przeznaczone do sprzedaży - 327.643 - 76.196
XX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 764.980 345.961 179.636 80.456
XXI. Pozostałe 352.127 320.378 62.688 74.506
XXII. Aktywa łącznie 10.743.097 10.134.775 2.522.742 2.356.924
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 5.076.847 4.957.710 1.192.168 1.152.955
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1.157.938 787.646 271.912 183.174
XXV. Kapitał własny 4.508.312 4.389.419 1.058.662 1.020.795
XXVI. Kapitał podstawowy 48.556 48.354 11.007 10.960
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019 Raport Roczny Grupy Kapitalowej GTC.pdf2019 Raport Roczny Grupy Kapitalowej GTC.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GTC SA za rok 2019
2019 Consolidated annual report of the GTC Group.pdf2019 Consolidated annual report of the GTC Group.pdf 2019 Consolidated annual report

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 Thomas Kurzmann Prezes Zarządu Thomas Kurzmann
2020-03-19 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 Sandra Krąż Główna Księgowa Sandra Krąż
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.