REKLAMA

ERG: wyniki finansowe

2021-05-26 20:00
publikacja
2021-05-26 20:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_1_kw_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_1_kw_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_1_kw_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 21 825 23 423 4 774 5 328
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 028 1 271 -225 289
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 164 1 261 -255 287
IV. Zysk (strata) netto -873 1 155 -191 263
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -656 2 895 -143 659
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 611 -418 -1 009 -95
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 780 -4 060 827 -924
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 487 -1 583 -325 -360
IX. Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,17 1,50 -0,26 0,34
X. Aktywa, razem 70 062 65 224 15 034 14 328
XI. Zobowiązania długoterminowe 12 228 8 930 2 624 1 962
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 23 070 19 967 4 950 4 386
XIII. kapitał własny 34 764 36 327 7 460 7 980
XIV. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 3 759 3 849
XV. Liczba akcji (w szt.) 876 018 876 018 876 018 876 018
XVI. Akcje własne do zbycia (w szt.) 131 797 106 174 131 797 106 174
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 46,71 47,19 10,02 10,37
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XVIII. Przychody ze sprzedaży 21 826 23 423 4 774 5 328
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 042 1 272 -228 289
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 178 1 263 -258 287
XXI. Zysk (strata) netto -886 1 163 -194 265
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -636 2 919 -139 664
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 611 -418 -1 009 -95
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 780 -4 060 827 -924
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -1 467 -1 559 -321 -355
XXVI. Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,19 1,51 -0,26 0,34
XXVII. Aktywa, razem 71 739 66 882 15 394 14 692
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 12 230 8 932 2 624 1 962
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 23 168 20 022 4 971 4 398
XXX. kapitał własny 36 341 37 928 7 798 8 332
XXXI. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 3 759 3 849
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 876 018 876 018 876 018 876 018
XXXIII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 131 797 106 174 131 797 106 174
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 48,83 49,27 10,48 10,82
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_1_kw_2021.pdfSkonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_1_kw_2021.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_1_kw_2021.pdfJednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_1_kw_2021.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_1_kw_2021.pdfInformacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_1_kw_2021.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2021-05-26 Tomasz Gwizda Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki