ERG: wyniki finansowe

2019-11-06 18:44
publikacja
2019-11-06 18:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ERG_SA_Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_trzy_kwartaly_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 66 895 68 442 15 526 16 091
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 225 2 881 284 677
III. Zysk/strata brutto 892 2 573 207 605
IV. Zysk/strata netto 788 2 084 183 490
V. Całkowite dochody ogółem 788 2 084 183 490
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 683 3 767 1 551 886
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 237 -5 716 -519 -1 344
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 279 2 864 -1 225 673
IX. Przepływy pieniężne netto razem -833 915 -193 215
X. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł/ EUR] 1,02 2,71 0,24 0,64
XI. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 67 049 68 746 15 330 15 987
XIII. Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy] 31 778 34 263 7 266 7 968
XIV. Zobowiązania długoterminowe 9 864 10 032 2 255 2 333
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 21 914 24 231 5 011 5 635
XVI. Kapitał własny 35 271 34 483 8 065 8 019
XVII. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 006 4 074
XVIII. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR
XIX. III kwartały 2019 III kwartały 2018 III kwartały 2019 III kwartały 2018
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 66 897 68 445 15 526 16 092
XXI. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 209 2 788 281 655
XXII. Zysk/strata brutto 876 2 480 203 583
XXIII. Zysk/strata netto 784 2 006 182 472
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 792 3 757 1 576 883
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 227 -5 715 -517 -1 344
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 279 2 864 -1 225 673
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem -714 906 -166 213
XXVIII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w PLN/ EUR] 1,02 2,61 0,24 0,61
XXIX. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXX. Aktywa razem 68 798 70 388 15 730 16 369
XXXI. Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy] 31 925 34 299 7 299 7 977
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 9 866 10 034 2 256 2 333
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 059 24 265 5 044 5 643
XXXIV. Kapitał własny 36 873 36 089 8 431 8 393
XXXV. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 006 4 074
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ERG SA_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za trzy kwartały 2019.pdfERG SA_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za trzy kwartały 2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za trzy kwartały 2019
ERG SA_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za trzy kwartały 2019.pdfERG SA_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za trzy kwartały 2019.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe ERG S.A. za trzy kwartały 2019
ERG SA_Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za trzy kwartały 2019.pdfERG SA_Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za trzy kwartały 2019.pdf Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzy kwartały 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-06 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2019-11-06 Tomasz Gwizda Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki