SMART > Poradniki > Firma > Spółka jawna: najprostsze rozwiązanie do prowadzenia interesów ze wspólnikami

Spółka jawna: najprostsze rozwiązanie do prowadzenia interesów ze wspólnikami

Rozważasz założenie spółki z partnerami biznesowymi? Chcesz dowiedzieć się, jakie są zalety i wady różnych form organizacyjnych? Spółka jawna może być odpowiedzią na Twoje potrzeby. Jest to jedna z najprostszych i najbardziej elastycznych form działalności gospodarczej w Polsce, regulowana za pomocą kodeksu spółek handlowych.  

Spółka jawna: najprostsze rozwiązanie do prowadzenia interesów ze wspólnikami
Spis treści
więcej Ikona strzałki


Nie ma ona statusu osoby prawnej, jednak posiada zdolność do działań prawnych. Oznacza to, że może samodzielnie nabywać uprawnienia i wchodzić w zobowiązania, jak na przykład zatrudnianie personelu, kupowanie nieruchomości czy bycie stroną w umowie kredytowej. 

Jeżeli chodzi o utworzenie spółki jawnej od podstaw, dzieje się to przez podpisanie umowy spółki i jej rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie ma tu konieczności sporządzania umowy w formie aktu notarialnego; wystarczy zwykła forma pisemna, inaczej umowa jest nieważna.

Czym jest spółka jawna?

Jest to forma organizacyjno-prawna firmy, która w Polsce jest regulowana przez Kodeks spółek handlowych. Jest to jedna z najprostszych i najbardziej elastycznych form działalności gospodarczej. W spółce jawnej wszyscy wspólnicy mają nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych mogą być zmuszeni do pokrycia długów spółki ze swojego majątku osobistego.

Charakterystyka:

 • Struktura: składać się ona musi z dwóch lub więcej wspólników, którzy wspólnie prowadzą działalność gospodarczą.

 • Odpowiedzialność: wszyscy wspólnicy mają nieograniczoną, solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

 • Umowa spółki: działalność jest regulowana przez umowę spółki, która może być zawarta zarówno na piśmie, jak i ustnie.

 • Zakres działalności: spółka jawna może prowadzić praktycznie każdy rodzaj działalności gospodarczej, o ile nie jest ona zastrzeżona dla innych form prawnych.

 • Kapitał zakładowy: nie ma wymogu minimalnego kapitału zakładowego dla spółki jawnej w Polsce.

 • Prowadzenie działalności: w praktyce każdy ze wspólników może reprezentować spółkę i podejmować działania w jej imieniu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

 • Podział zysków i strat: wspólnicy dzielą się zyskami i stratami w proporcji ustalonej w umowie spółki, a jeżeli umowa nie reguluje tego zagadnienia, dzielą się równomiernie. 

Dla kogo jest przeznaczona spółka jawna? Kto może ją założyć?

 1. Małych i średnich przedsiębiorstw: Ze względu na prostą strukturę i niskie koszty założenia.

 2. Partnerów biznesowych: Osób, które chcą prowadzić działalność razem i są gotowe podzielić się odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

 3. Rodzinnych firm: Gdzie wspólnicy znają się dobrze i mają zaufanie do siebie.

 4. Przedsiębiorstw o różnych specjalizacjach: Gdzie każdy wspólnik wnosi do spółki inną ekspertyzę lub zasoby.

 5. Firm, które nie potrzebują pozyskiwać kapitału z rynku kapitałowego: Spółka jawna nie może być notowana na giełdzie.

 6. Przedsiębiorców, którzy preferują prostotę i elastyczność: w zarządzaniu i podziale zysków i strat.

Spółkę jawną mogą założyć:

 1. Osoby fizyczne: Każda osoba pełnoletnia, która nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych, może stać się wspólnikiem spółki jawnej.

 2. Osoby prawne: Takie jak inne spółki handlowe, mogą również być wspólnikami w spółce jawnej.

 3. Przedsiębiorcy zarejestrowani: Osoby prowadzące już działalność gospodarczą mogą założyć spółkę jawną.

 4. Obywatele innych krajów: W Polsce nie ma ograniczeń co do narodowości wspólników. Obywatele innych krajów mogą swobodnie zakładać spółki jawne, o ile spełniają ogólne warunki.

 5. Spółki: Inne formy spółek również mogą być wspólnikami w spółce jawnej, chociaż zwykle wymaga to spełnienia dodatkowych warunków i może wiązać się z pewnymi ograniczeniami.

Zalety spółki jawnej

 1. Łatwość założenia: proces rejestracyjny jest stosunkowo prosty i nie wymaga dużego kapitału początkowego.

 2. Elastyczność w zarządzaniu: wspólnicy mogą swobodnie zarządzać spółką i podejmować decyzje dotyczące jej działalności.

 3. Bezpośrednia odpowiedzialność: wspólnicy mają pełen wgląd i kontrolę nad działalnością spółki.
Specyfika spółek

Poradniki