SMART > Poradniki > Firma > Leasing czy kredyt - czym różni się leasing od kredytu?
   Aktualizacja:

Leasing czy kredyt - czym różni się leasing od kredytu?

Wybór pomiędzy leasingiem a kredytem jest kwestią subiektywną. Z racji tego, że leasing jest stosunkowo młodą formą finansowania, utarło się, że to kredyt stanowi podstawowe wsparcie, po które sięgają przedsiębiorcy. Jednak z roku na rok ulega to zmianie. Sprawdzamy podstawowe różnice między kredytem a leasingiem.

Leasing czy kredyt - czym różni się leasing od kredytu?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Leasing oraz kredyt ma podobną liczbę zwolenników co przeciwników. Dlatego wybór pomiędzy tymi źródłami finansowania powinien podjąć każdy przedsiębiorca na podstawie subiektywnej oceny. W tym celu powinny zostać porównane koszty, z jakimi wiąże się podpisanie umowy leasingu czy kredytu, okres jej trwania, korzyści podatkowe, kwestie własności przedmiotu umowy oraz możliwości modyfikacji harmonogramu spłat.

Co lepsze leasing czy kredyt?

Do niedawna przedsiębiorcy, którzy rozważali skorzystanie z zewnętrznego źródła finansowania, wyłącznie myśli o zaciągnięciu kredytu. W zależności od potrzeb, mogli wnioskować o zobowiązanie obrotowe czy inwestycyjne. Przy czym pierwsze z nich, przeznaczone jest na zaspokojenie bieżących potrzeb firmy, natomiast drugie, na realizację określonej inwestycji.  

Leasing natomiast, jest odmienną formą finansowania od kredytu. W jego przypadku przedsiębiorca nie wnioskuje o środki finansowe, które pozwolą mu na wykonanie określonego celu, a o prawo od użytkowania przedmiotu leasingu, na warunkach określonych w umowie. Jest to zatem forma łącząca kredyt z dzierżawą.  Na rynku są dostępne dwa podstawowe rodzaje leasingu – operacyjny oraz finansowy. Przy czym ze względu na korzyści podatkowe częściej wybierany jest leasing operacyjny.

Szukasz kredytu lub pożyczki?
  • Jesteś zmęczony szukaniem?
  • Masz dość porównywania i analizowania?
  • Zależy Ci na czasie?

Wybierając leasing czy kredyt, należy zatem przeanalizować potrzeby firmy. Porównanie tych dwóch form finansowania jest bowiem zasadne wyłącznie wówczas, kiedy przedsiębiorstwo rozważa zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie zakupu środka trwałego, który równie dobrze może zostać wyleasingowany.  

Za leasingiem niewątpliwie przemawiają korzyści podatkowe. W przypadku leasingu operacyjnego bowiem wpłata początkowa i raty stanowią w całości koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa (obniżając podstawę opodatkowania). W kredycie natomiast jedynie część odsetkowa raty jest do niego zaliczana. Dodatkowo firmy leasingowe zazwyczaj wymagają od klientów spełnienia mniejszej ilości procedur, niż jest to w przypadku kredytu. Choć należy podkreślić, że banki również coraz częściej stosują uproszczone podejście. Kolejną różnicą jest kwestia własności przedmiotu umowy. W leasingu, to firma leasingowa przez cały okres trwania kontraktu pozostaje jedynym właścicielem. Natomiast przy kredycie z chwilą podpisania umowy, przedsiębiorca staje się właścicielem kredytowanego środka trwałego.

Odpowiadając sobie na pytanie, co lepsze –kredyt czy leasing, należy pamiętać, że wszystko zależy od potrzeb firmy, a dokładniej do od celu finansowania – czy firma potrzebuje gotówki, czy może nowej linii produkcyjnej.  

Zobacz: Zalety pożyczek ratalnych w KredytOk i oferty pożyczek ratalnych Kuki

Czym się różni leasing od kredytu?

Aby móc dokonać świadomego wyboru pomiędzy tymi dwoma formami finansowania, należy przede wszystkim wiedzieć, jaka jest różnica między leasingiem a kredytem.

Otóż, kredyt zaciągany jest przez firmę, przede wszystkim wówczas, gdy potrzebuje środków finansowych na bieżące potrzeby, tj. podreperowanie płynności finałowej czy realizację większej inwestycji, rozciągniętej w czasie. Przedsiębiorca ma cały wachlarz produktów, po które może sięgnąć od limitu w koncie, po kartę kredytową, kredyt obrotowy czy inwestycyjny.

Jego spłata najczęściej odbywa się w miesięcznych ratach, na które składa się część odsetkowa i kapitałowa. Natomiast podstawowym kosztem jest oprocentowanie – przeważnie stawka WIBOR oraz marża – ustalane indywidualnie, w zależności od zdolności finansowej firmy. Jednak zaciągając kredyt nie tylko oprocentowanie jest istotne. Ważna jest wysokość opłat okołokredytowych, m.in. prowizja za rozpatrzenie czy przyznanie kredytu, opłaty za wcześniejszą spłatę.

Leasing natomiast pozwala na finansowanie inwestycji, np. zakupu środka transportu, bez konieczności angażowania środków własnych firmy. Należy jednak mieć na uwadze, że w trakcie trwania umowy, leasingobiorca nie posiada praw własności do leasingowanego przedmiotu. Ma wyłącznie prawo do jego użytkowania przez określony czas, za co uiszcza miesięczne bądź kwartalne raty tzw. czynsz leasingowy. Po zakończeniu umowy, ma prawo do wykupu leasingowanego przedmiotu. Natomiast wartość wykupu uzależniona jest od okresu trwania umowy, rodzaju finansowanej ruchomości bądź nieruchomości leasingowanej oraz obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych.

Przeczytaj: W jakim banku uzyskać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Leasing a zdolność kredytowa

Głównym warunkiem zaciągnięcia kredytu czy leasingu jest posiadanie zdolności kredytowej przez firmę. Przy czym w zależności od wybranej formy finansowania procedury znacznie się od siebie różnią.

Przede wszystkim leasing, choć nie jest to tania forma finansowania, jest możliwy do uzyskania od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Oczywiście niektóre banki również przyznają kredyt nowo otwartym firmom, jednak najczęściej trzeba się liczyć z koniecznością prowadzenia działalności, od co najmniej 6-12 miesięcy. Nie oznacza to, że leasing udzielany jest wszystkim przedsiębiorcom. Wewnętrzne procedury określają bowiem w jakiej branży firma musi działać oraz o jaki przedmiot wnioskować, aby otrzymać leasing na nowo otwartą działalność.

W przypadku leasingu klienci mogą również liczyć na uproszczone procedury. Standardowo firmy leasingowe wymagają złożenia wyłącznie wniosku leasingowego oraz podpisania zgód na sprawdzenie klienta w bazach dłużników. W przypadku kredytu procedura jest bardziej skomplikowana. Na uproszczone procedury mogą liczyć przeważnie aktualni klienci banku, posiadający m.in. rachunek firmowy. Ponadto czas oczekiwania na decyzję leasingową jest dość krótki. Firmy informację przekazują nawet w ciągu 15-45 minut. Należy jednak pamiętać, że czas oczekiwania na decyzje uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju przedmiotu leasingu oraz jego wartości.

Banki pożyczając środki pieniężne chcą się upewnić, jaka jest kondycja finansowa kredytobiorcy oraz czy będzie w stanie dokonywać regularnych spłat. Stąd konieczność dostarczenia sprawozdań finansowych firmy oraz wydłużony czas oczekiwania na decyzję kredytową. Natomiast w przypadku leasingu, przedmiot transakcji pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres umowy, a klient ma prawo wyłącznie do odpłatnego z niego korzystania. Leasingowana maszyna czy środek transportu stanowią jednocześnie zabezpieczenie kontraktu leasingowego.

Leasing a kredyt porównanie praktyczne

Kredyt a leasing – czy porównacie tych form jest zasadne? Niewątpliwie przedsiębiorca może porównać ich koszty, jednak jest to możliwe wyłącznie w przypadku tego samego przedmiotu umowy. Bezsprzeczną przewagą kredytu nad leasingiem jest możliwość zaciągnięcia go na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności. Uzyskaną tak gotówkę przedsiębiorstwo może przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, remont czy bieżące wydatki. W przypadku leasingu kwestia ta wygląda inaczej. Dotyczy on finansowania konkretnego aktywa trwałego, którego właścicielem do momentu wykupu pozostaje leasingodawca. Przy finansowaniu tego samego sprzętu kredytem, właścicielem z chwilą podpisania umowy staje się przedsiębiorca.

Próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, co lepsze kredyt czy leasing, należy również przyjrzeć się okresowi trwania umowy. W przypadku kredytu firmy mogą cieszyć się większą swobodą w dobieraniu okresu finansowania, który nie jest ograniczony przepisami podatkowymi oraz stawkami amortyzacji, jak ma to miejsce w przypadku leasingu.

 Leasing a kredyt - porównanie

Leasing

Kredyt

Cel umowy

 używanie środka trwałego z możliwością jego wykupu

dowolny - inwestycyjny bądź obrotowy

Okres trwania umowy

leasing operacyjny - nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji aktywa trwałego
leasing finansowy - w praktyce najczęściej zbliżony do okresu amortyzacji

ustalony indywidualnie

Elastyczność umowy

brak możliwości skrócenia czasu trwania umowy (przepisy amortyzacyjne);
możliwość dopasowania wysokości rat poprzez uiszczenie opłaty początkowej

możliwość zmiany warunków umowy poprzez jej aneksowanie m.in. wydłużenie okresu trwania, prolongata

Prawo własności finansowanego przedmiotu

leasingowany przedmiot stanowi własność podmiotu finansującego

z chwilą podpisania umowy prawo własności przechodni na kredytobiorcę

Minimalna wartość transakcji

ustalona przez instytucje finansowe

brak

Proces badania zdolności

uproszczony, często nie wymaga dostarczenia dokumentów finansowych

najczęściej skomplikowana procedura wymagająca dostarczenia dokumentów finansowych z poprzednich lat

Korzyści podatkowe

leasing operacyjny - możliwość zaliczenia całej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodu
leasing finansowy- możliwość zaliczenia części raty odsetkowej do kosztów uzyskania przychodu oraz prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych

brak

Źródło: Bankier.pl

Porównanie leasingu i kredytu, to również kwestia wartości przedmiotu leasingu. Firmy leasingowe często nakładają progi dotyczące minimalnej wartości nabycia leasingowanego sprzętu, co w praktyce oznacza brak możliwości wyleasingowania aktywa o wartości niższej niż przyjęty próg.

Podsumowując - kredyty wypada korzystniej, jako forma finansowania działalności, której celem jest nabycie aktywa trwałego o niskiej wartości bądź wykazuje zapotrzebowanie na środki pieniężne. W przypadku konieczności zaopatrzenia się w środek trwały, warto zapoznać się z ofertami firm leasingowych. W niektórych sytuacjach kredyt będzie tańszy od leasingu, w innych natomiast to leasing może okazać się tańszą formą finansowania.

Sprawdź też: Linia kredytowa — jak działa i kto może z niej skorzystać?

Leasing

Poradniki