Jaki kurs stosować do przeliczenia kosztów uzyskania przychodów?

Spółka uzyskuje przychody oraz ponosi koszty w walutach obcych z tytułu wykonanych usług budowlanych. Koszty dotyczą wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcy za wykonane (podzlecone) roboty budowlane. Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walucie obcej na złote? Czy z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innego dowodu zewnętrznego, czy w dniu księgowania kosztu?

Koszty poniesione w walutach obcych przeliczasz na złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 15 ust. 1 updop).

Prawidłowe wykazanie kosztu uzyskania przychodów poniesionego w walucie obcej zależy więc od prawidłowego ustalenia dnia jego poniesienia. Dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodów jest dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) lub innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszt rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e updop).

Zauważ, że w przepisie art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym jest zapisane: „dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych”, a nie „dzień, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych”.

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzasz każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Jeśli dniem, na który ujmujesz koszty w księgach rachunkowych jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu zewnętrznego, to w takim przypadku możesz przeliczyć koszt uzyskania przychodów według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu zewnętrznego.

W związku z tym, że przepisy podatkowe nie definiują precyzyjnie momentu poniesienia kosztu uzyskania przychodów, możesz spotkać się z interpretacją, że dniem poniesienia kosztu jest dzień księgowania

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Przeczytaj też

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Ph.D., Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku