ZUS przedsiębiorcy: ile wynosi składka ZUS?

Spis treści

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest konieczność opłacania składek ZUS. Warto dowiedzieć się, ile wynoszą i z jakich ulg można skorzystać.

Wiele osób zainteresowanych założeniem i rozwojem własnej działalności rezygnuje z tego pomysłu ze względu na wysokie koszty, z jakimi wiąże się ten krok. Jednym z najpoważniejszych wyzwań i jednocześnie największych stałych wydatków jest ZUS przedsiębiorcy. Choć osoby prowadzące własny biznes według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należą do grupy najkrócej pobierającej świadczenia (przeciętnie robią to przez 15,83 roku, podczas gdy średnia wynosi 18,17 lat), a jednocześnie często narzekają na wysokość wypracowywanych przez długie lata uposażeń, wcale nie są zwolnieni z odprowadzania składki na ZUS nie tylko za swoich pracowników, ale również za siebie. Choć to poważne wyzwanie, nie da się niestety go ominąć, prowadząc jednoosobową działalność. Jednocześnie rząd przewidział jednak preferencyjne warunki dla początkujących biznesów, dzięki czemu w pierwszym okresie aktywności biznesowej uda się sporo zaoszczędzić.

ZUS przedsiębiorcy: nie zawsze taki sam

Medialne doniesienia mrożą krew w żyłach przedsiębiorców: składki ZUS rosną w najszybszym tempie od lat. Pobierana co miesiąc kwota przyprawia o zawrót głowy i… jest zaledwie o 600 zł niższa od aktualnej pensji minimalnej. Prawda jest więc taka, że znaczną część zarobionych pieniędzy trzeba będzie przelać na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a na tym przecież koszty prowadzenia działalności gospodarczej wcale się nie kończą. Dzięki „uldze na start” oraz preferencyjnej podstawie obliczania wysokości składki na ZUS możliwe jest jednak znaczne ograniczenie kosztów działalności aż przez pierwsze 2,5 roku jej prowadzenia. Z podobnych oszczędności skorzystamy również, jeżeli działalność prowadziliśmy przed przynajmniej pięcioma laty.

Ile wynosi składka ZUS?

Podstawowa składka ZUS przedsiębiorcy zależy od podstawy wymiaru, wynoszącego 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2020 roku kwota ta ma wynosić 5 227 zł, w związku z czym za podstawę obliczeń przyjmuje się kwotę 3136,20 zł. Od niej są uzależnione składki ZUS odprowadzone do poszczególnych ubezpieczeń i funduszy. Do tego dochodzi również składka na ubezpieczenie zdrowotne, wynoszącą – dla wszystkich ubezpieczonych – stałą kwotę 362,34 zł. O jej wysokości decyduje z kolei kwota 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale poprzedniego roku.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu:

Emerytalne

Rentowe

Wypadkowe

Chorobowe

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Zdrowotne

Podstawa wymiaru

3 136,20 zł

4 026,01 zł

Wysokość składki

19,52%

8%

1,67%

2,45%

2,45%

9%

Kwota składki

612,19 zł

250,90 zł

52,37 zł

76,84 zł

76,84 zł

362,34 zł

Suma składek do zapłaty

1 431,48 zł

Suma składek do zapłaty bez ubezpieczenia chorobowego

1 354,64 zł

Źródło: ZUS.pl

Do ostatecznej kwoty 1 354,64 zł nie wlicza się ubezpieczenie chorobowe. To jest dobrowolne, jednak bez niego przedsiębiorca nie posiada prawa do otrzymywania:

  • zasiłku chorobowego
  • zasiłku macierzyńskiego
  • zasiłku opiekuńczego
  • świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeżeli więc zależy nam na tego typu świadczeniach, konieczne będzie opłacanie co miesiąc składki na ZUS w wysokości aż 1431,48 zł.

Nowa działalność gospodarcza: ZUS preferencyjny

Na osoby otwierające nową jednoosobową działalność gospodarczą ZUS spogląda nieco bardziej łaskawym okiem. Przygotował dla nich dwie oferty pozwalające na osiągnięcie sporych oszczędności. Dzięki temu wypróbowanie pomysłu na biznes wcale nie musi wiązać się z większymi kosztami, a jeżeli ten okaże się strzałem w dziesiątkę, w ciągu pierwszy lat prowadzenia firmy będziemy mogli liczyć na spore oszczędności w stosunku do bardziej doświadczonych kolegów.

Ulga na start

Szczególnym udogodnieniem dla początkujących przedsiębiorców jest „ulga na start”. Przez pierwsze pół roku będziemy mogli zrezygnować z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne, w tym ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Jedyna opłata będzie związana z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, a więc zamknie się w kwocie 362,34 zł.

Preferencyjna składka na rozwój biznesu

Po skorzystaniu z ulgi na start (chociaż oczywiście wcale nie musimy korzystać z tego rozwiązania) przysługuje nam prawo do korzystania przez 24 miesiące z preferencyjnych warunków, pozwalających uzyskać spore oszczędności. Ile wynosi składka ZUS w takim przypadku? Całkiem niewiele, zwłaszcza spoglądając na składki na ZUS w przypadku starszych działalności.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Rodzaj ubezpieczenia:

Emerytalne

Rentowe

Wypadkowe

Chorobowe

Zdrowotne

Podstawa wymiaru

780 zł

4 026,01 zł

Wysokość składki

19,52%

8%

1,67%

2,45%

9%

Kwota składki

152,26 zł

62,40 zł

13,03 zł

19,11 zł

362,34 zł

Suma składek do zapłaty

609,14 zł

Suma składek do zapłaty bez ubezpieczenia chorobowego

590,03 zł

Źródło: ZUS.pl

Skąd bierze się taka wysokość składki ZUS? Do obliczenia podstawy wymiaru wykorzystuje się 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Dzięki temu nawet korzystając z ubezpieczenia chorobowego zapłacimy 609,14 zł. Decydując się zarówno na ulgę na start, jak i preferencyjną stawkę, możemy więc przez 2,5 roku prowadzić biznes, nie narażając się na wysokie koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

3 najlepsze oferty kredytu na niepodziewane wydatki - 20 000zł

Mały ZUS – niższy ZUS przedsiębiorcy

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ZUS przygotował jeszcze jedno rozwiązanie, które można wykorzystać już po preferencyjnym okresie. Mały ZUS zakłada ustalanie składki na ZUS proporcjonalnie do przychodu. Aby z niego korzystać, przychód nie może jednak przekraczać 30-krotności minimalnego wynagrodzenia w ubiegłym roku (dla roku 2019 jest to więc kwota 67 500 zł). Podstawa przy kwocie maksymalnej będzie wynosiła 2 676,89 zł, a więc zdecydowanie mniej niż w przypadku regularnej składki na ZUS. Co ważne – niższe składki można opłacać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Osiągając wyższe dochody od 1 lutego 2020 roku skorzystać można z programu Mały ZUS Plus. Obejmuje on osoby osiągające przychód nie większy niż 120 000 zł. W tym przypadku – podobnie jak w standardowym Małym ZUS-ie, podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 30 i wyższa od 60 procent przeciętnego miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia, jednak oblicza się ją nie od przychodu, a od osiągniętego dochodu.

Poradniki