Ulga na start: kto może skorzystać z ulgi na start ZUS?

Ulga na start: kto może skorzystać z ulgi na start ZUS?
Spis treści

Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne to jeden z najistotniejszych obowiązków przedsiębiorcy. Niestety jest także kosztowny. Udogodnienie dla nowych przedsiębiorców stanowi ulga na start.

Własna firma to olbrzymia szansa. Jej prowadzenie nieodłącznie wiąże się jednak również z pewnymi kosztami. Do jednych z najważniejszych z nich należą składki na ubezpieczenia społeczne: trzeba regulować je co miesiąc, a podstawa wymiaru składek z roku na rok rośnie. Z tego powodu wielu właścicieli firm szuka sposobu na uniknięcie wysokiej płatności, a część osób w ogóle nie decyduje się na wcielenie w życie swojego pomysłu. Warto mieć jednak świadomość, że przepisy dają dużo większe możliwości nowym przedsiębiorcom. Ci mogą skorzystać z ulgi na start, pozwalającej na osiągnięcie oszczędności i rozpoczęcie przygody ze światem biznesu bez konieczności ponoszenia wysokich wydatków. Z drugiej strony nie każdy wie, że ulga na start wiąże się również z pewnymi ograniczeniami i zastosowanie jej nie będzie możliwe w każdej sytuacji.

Ulga na start: na czym polega?

Standardowe stawki składek ZUS są uzależnione od wysokości średniego wynagrodzenia. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż jego 60%, a to przekłada się bezpośrednio na kwotę, jaką trzeba przelewać na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2020 roku pełne składki ZUS wynoszą 1 431,48 zł, natomiast przedsiębiorcy rezygnujący z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego płacą 1 354,64 zł. Tak wysokie sumy potrafią zniechęcić do prowadzenia biznesu, zwłaszcza jeżeli nie do końca wiadomo, czy pomysł okaże się dochodowy. Należy mieć także świadomość, że w tej kwocie zamyka się w rzeczywistości kilka różnych składek:

  • Ubezpieczenie emerytalne: to ono wpływa w największym stopniu na wysokość składki. Wynosi 19,52% podstawy opodatkowania i pozwala oszczędzać środki na emeryturę.
  • Ubezpieczenie rentowe to drugi pod względem wysokości koszt, stanowiący 8% podstawy wymiaru składek.
  • Ubezpieczenie wypadkowe ma mniejszy udział w całej kwocie i sprowadza się do 1,67% wymiaru składek.
  • Ubezpieczenie chorobowe to 2,45% wymiaru składek, jednak jako jedyne ubezpieczenie społeczne jest dobrowolne. Każdy przedsiębiorca może więc z niego zrezygnować. W takim przypadku nie będzie miał jednak prawa do uzyskiwania zasiłku chorobowego.
  • Ubezpieczenie zdrowotne: obok zróżnicowanych ubezpieczeń społecznych przedsiębiorca musi również regulować obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, dające dostęp do publicznej służby zdrowia. Koszt tej składki to 362,34 zł.

Zachętą do podejmowania własnej działalności gospodarczej jest natomiast ulga na start ZUS. W jej ramach przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności przedsiębiorca może zrezygnować z ubezpieczeń społecznych. W związku z tym będzie zobowiązany jedynie do opłacania składki zdrowotnej. Z jednej strony to dobry sposób na uzyskanie wysokich oszczędności, z drugiej należy również liczyć się z tym, że nie będzie możliwe w tym okresie oszczędzanie na emeryturę czy uzyskiwanie dodatkowych świadczeń adresowanych do osób ubezpieczonych w pełnym zakresie.

Kto może skorzystać z ulgi na start ZUS?

Choć pozornie zasady wydają się przejrzyste, a ulga na start jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem nowej działalności, w rzeczywistości występują pewne regulacje. Aby skorzystać z ulgi na start ZUS należy:

  • Być osobą fizyczną: ulga na start jest przewidziana dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych.
  • Otworzyć działalność gospodarczą po raz pierwszy lub zrobić to ponownie pod warunkiem, że od dnia zawieszenia lub zakończenia poprzedniej upłynęło co najmniej 60 miesięcy.
  • Nie wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego takie same obowiązki przedsiębiorca wykonywał na etacie w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
  • Nie podlegać ubezpieczeniu w KRUS.

Samozatrudnienie i ulga na start: nie zawsze idą w parze

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z formy samozatrudnienia. Działanie na własny rachunek może być bardzo dobrym wyborem. Wiele osób przekonuje przy tym do tego kroku możliwość skorzystania z ulgi na start: perspektywa 6 miesięcy, podczas których opłacać należy wyłącznie składkę zdrowotną, gwarantuje zdecydowanie większy komfort. Z drugiej strony bardzo często można spotkać się z sytuacją, w której dotychczasowy pracodawca – w celu np. ograniczenia kosztów – proponuje pracownikowi zamianę etatu na współpracę B2B. Ta forma jest zdecydowanie bardziej elastyczna, pozwala również znacznie obniżyć koszty, należy jednak pamiętać, że osoby podejmujące współpracę z firmą, w której były zatrudnione w tym samym lub poprzednim roku kalendarzowym, nie mogą skorzystać z ulgi na start, o ile wykonują takie same obowiązki.

Ulga na start: kod ZUS

Częstym mitem krążącym wśród początkujących przedsiębiorców jest przekonanie, że zwolnienie z ubezpieczeń społecznych w postaci ulgi na start nie oznacza konieczności zgłoszenia tego faktu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W rzeczywistości jest to błędne przeświadczenie i także trzeba dokonać zgłoszenia płatnika składek, można to zrobić w wygodny sposób, korzystając z formularza CEIDG-1. Aby skorzystać z ulgi na start, trzeba będzie złożyć druk ZUS ZZA oraz wskazać kod 05 40. Należy również pamiętać o tym, że po zakończeniu ulgi na start konieczne będzie wyrejestrowanie płatnika i ponowne zarejestrowanie z innym kodem.

Konsekwencje ulgi na start ZUS

Pozornie ulga na start oznacza same zyski: przedsiębiorca płaci zdecydowanie mniej (w skali miesiąca oszczędza ponad tysiąc złotych), może przy tym korzystać z publicznej służby zdrowia i stosunkowo tanim kosztem testować swój pomysł na biznes. Z drugiej strony należy mieć świadomość, że w tym czasie nie odprowadza się żadnych składek emerytalnych i rentowych, w związku z czym nie wypracowuje się również środków w tym zakresie. Warto o tym pomyśleć i znaleźć alternatywne sposoby zabezpieczenia jesieni życia. W związku z nieopłacaniem składki chorobowej przedsiębiorca nie otrzyma również żadnych środków z tego tytułu.

Jak obliczyć 6 miesięcy ulgi na start?

Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy muszą również wiedzieć, że ulga na start dotyczy 6 pełnych miesięcy prowadzenia działalności. Wobec tego, jeżeli firma zostanie otwarta w trakcie trwania miesiąca, z braku konieczności opłacania składek społecznych będzie można cieszyć się jeszcze przez kolejne pół roku po jego zakończeniu. Zawieszenie działalności gospodarczej w trakcie obowiązywania ulgi na start nie wstrzymuje natomiast jej biegu.

Co po uldze na start?

Ulga na start, choć jest istotną oszczędnością, trwa zaledwie 6 miesięcy. Początkujący przedsiębiorcy nie muszą jednak obawiać się, że od razu po jej zakończeniu będą zmuszeni do opłacania pełnych składek ZUS. Przewidziano możliwość korzystania przez kolejne 24 miesiące z preferencyjnych składek. W takim przypadku kwota wydawana na ubezpieczenia społeczne wynosi zaledwie 246,80 zł, można również zrezygnować z opłacania składki chorobowej, co da kolejne 19,11 zł oszczędności. Preferencyjna składka wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym wyniesie więc 609,14 zł lub 590,03 zł. Łączny maksymalny okres ulg wynosi natomiast aż 2,5 roku.

Poradniki