Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Założenie własnej firmy to dla wielu osób szczyt marzeń, jednak powstrzymują się z uwagi na liczne formalności, które trzeba załatwić, oraz fundusze, jakimi musza dysponować na początek. Jest jednak dobra informacja - Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada specjalne ulgi dla nowych firm. Założenie swojego własnego biznesu nie musi być więc wcale drogie: sprawdź, ile wynosi ZUS dla nowych firm.

Coraz więcej osób decyduje się na założenie działalności gospodarczej. Praca na własny rachunek to nie tylko szansa na wysokie dochody, ale również spełnienie zawodowe i odkrycie zupełnie nowych możliwości. Prowadzenie własnego biznesu z jednej strony jest ryzykowne - w każdym razie wiąże się z większym ryzykiem niż praca dla istniejącego już przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji. Z drugiej jednak strony pozwala na osiągnięcie samodzielnego sukcesu - a przy tym większych pieniędzy. Części kosztów nie da się jednak ominąć, dotyczy to przede wszystkim podatków i składek ZUS. Ich wysokość często przeraża początkujących przedsiębiorców, zwłaszcza że te nie przestają rosnąć. Jest jednak dobra informacja, pozwalająca na osiągnięcie sporych oszczędności w początkowym okresie oraz stosunkowo tanie przetestowanie pomysłu na biznes. W pierwszym okresie prowadzenia działalności można skorzystać z ulgi na start, a następnie preferencyjnych składek. Warto dowiedzieć się, jak to zrobić i kiedy będzie to możliwe.

Ulga ZUS dla nowych firm Ulga ZUS dla nowych firm (YAY Foto)

ZUS - co to jest i czym się zajmuje?

Zapewne każdy potrafi rozwinąć nazwę ZUS, ale już nie każdy jest w stanie dokładnie określić, czym dokładnie zajmuje się ta instytucja. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją publicznoprawną, która realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Do jej najważniejszych zadań należy między innymi realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, w tym na przykład stwierdzanie i ustalanie obowiązku tych ubezpieczeń oraz pobieranie składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne czy fundusz pracy.

Jaki to ma związek z przedsiębiorcami, którzy właśnie założyli lub zakładają swoją własną firmę? Oczywiście ogromny. Każda osoba musi być bowiem ubezpieczona, a przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej muszą zająć się tym aspektem samodzielnie - nie czuwa już nad nimi bowiem pracodawca, który rozlicza i odprowadza składki w imieniu ubezpieczonego. Prowadzenie własnej działalności wiąże się z regulowaniem zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz względem Urzędu Skarbowego. Opłacanie składek ZUS to przy tym ważny obowiązek, który wiążę się z niemałymi wydatkami. Te są jednak zróżnicowane, a w przypadku rozpoczęcia wykonywania obowiązków przedsiębiorcy można sporo zaoszczędzić.

Prowadzenie działalności gospodarczej: z jakimi kosztami się wiąże?

Samo założenie działalności gospodarczej nie jest szczególnie trudne i nie musi wymagać poniesienia dużych nakładów finansowych, jednak już jej prowadzenie jest o wiele droższe. Przede wszystkim trzeba ponieść wydatki na materiały, potrzebne w prowadzeniu firmy - ich cena czy rodzaj zależy już od tego, w jakiej branży się działa. Do tego dochodzą i takie opłaty, jak wynajem lokalu użytkowego czy zatrudnienie niezbędnych pracowników. Na tym koszty jednak wcale się nie kończą, nie wszystkich uda się przy tym uniknąć. Należą do nich przede wszystkim:

 • Podatki: wypracowanym dochodem trzeba będzie podzielić się z fiskusem. Już w chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie musiał podjąć decyzje dotyczące sposobu opodatkowania i rozliczenia z urzędem skarbowym. Należy więc dogłębnie przyjrzeć się formom opodatkowania, aby wybrać najlepszą opcję.
 • Składki ZUS: kolejnym kosztem, jaki co miesiąc będzie musiał ponosić przedsiębiorca, są składki ZUS. Choć zwykle podchodzimy do nich jako do jednej opłaty, w rzeczywistości składa się na nie kilka różnych elementów.

Przede wszystkim jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada specjalne ulgi, skierowane do nowych przedsiębiorców. Mają one zachęcić do założenia własnej działalności gospodarczej i ułatwić rozkręcenie biznesu. Składki ZUS dla nowych są zdecydowanie niższe niż te dla bardziej doświadczonych właścicieli firm i pomagają w pierwszym okresie prowadzenia działalności. Zarówno w przypadku ulgi na start, jak i preferencyjnych składek należy jednak pamiętać o określonych zasadach i warunkach.

Sprawdź: W jakim banku najlepiej założyć konto firmowe?

Składki ZUS: ile wynoszą?

Składki na ubezpieczenia społeczne są zróżnicowane, a na ich wysokość wpływ ma przede wszystkim przeciętne wynagrodzenie miesięczne: podstawa wymiaru nie może być niższa niż 60% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które zostało przyjęte do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru pełnej składki ZUS to w 2020 r 3 136,20 zł. Przekłada się to na:

 • ubezpieczenie emerytalne: stanowi ono 19,52% tej kwoty, a więc 612,19 zł.
 • ubezpieczenie rentowe: to 8% podstawy, czyli 250,90 zł.
 • ubezpieczenie wypadkowe: 1,67% tej kwoty, 52,37 zł.
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, wynoszące 2,45% podstawy, czyli 76,84 zł.
 • ubezpieczenie zdrowotne: 362,34 zł.

Łącznie pełne składki ZUS to w związku z tym miesięczny wydatek rzędu 1 431,48 zł. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia chorobowego będzie to natomiast 1 354,64 zł.

Niższe składki są możliwe: ulga na start

Osoby otwierające działalność gospodarczą mogą liczyć na specjalne udogodnienia. Ulga na start polega na zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia społeczne, nadal konieczne będzie jednak opłacanie składki zdrowotnej. Z ulgi na start można korzystać przez okres 6 miesięcy. Trzeba przy tym spełniać dodatkowe warunki:

 • Być osobą fizyczną: z ulgi na start korzystać mogą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i wspólnicy spółek cywilnych.
 • W okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej lub nie być nigdy wcześniej przedsiębiorcą.
 • Nie wykonywać działalności na rzecz przedsiębiorcy, z którym wcześniej współpracowało się na podstawie stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Czynności wchodzące w zakres wykonywanych usług nie mogą być takie same, jak dotychczasowe obowiązki pracownika.
 • Nie być ubezpieczonym w KRUS.

Reasumując: ulga na start jest przewidziana dla osób prowadzących pozarolniczą działalność po raz pierwszy lub nieprowadzących jej w okresie ostatnich 60 miesięcy. Poza tym działalność nie może być świadczona na rzecz byłego pracodawcy, o ile obowiązki noszą taki sam charakter. Przedsiębiorca jest natomiast zwolniony z obowiązku regulowania:

 • składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe),
 • składki na Fundusz Pracy,
 • składki na Fundusz Solidarnościowy.

Nadal trzeba regulować jednak ubezpieczenie zdrowotne, którego miesięczny koszt wynosi w 2020 r 362,34 zł.

Ulga na start: rejestracja nadal jest konieczna

Niektórym osobom zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej wydaje się, że w związku ze zwolnieniem z obowiązku opłacenia składek społecznych, nie będzie konieczna rejestracja do ZUS w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jest jednak inaczej: również w takim przypadku należy złożyć formularz ZUS ZZA, na nim natomiast konieczne stanie się podanie kodu 05 40, oznaczającego zwolnienie ze składek społecznych i opłacanie składki zdrowotnej. Można to zrobić już w trakcie rejestracji firmy w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Warto mieć także świadomość, że korzystanie z ulgi na start nie jest obligatoryjne: można z niej zrezygnować i opłacać pełne lub preferencyjne składki ZUS. Taką decyzję można podjąć również w trakcie trwania ulgowego okresu.

Co później? Preferencyjne składki przez kolejne dwa lata

Po zakończeniu ulgi na start nowy przedsiębiorca nie traci wszystkich przywilejów. Przez kolejne 24 miesiące może korzystać z obniżonego ZUS-u. Preferencyjne składki są uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia: podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, a więc w 2020 r suma ta wynosi 780 zł. Co więcej, dla tych osób składki na ubezpieczenie chorobowe również są dobrowolne, a w dodatku nie muszą one regulować składek na Fundusz Pracy. W takim przypadku:

 • ubezpieczenie społeczne wynosi 246,80 zł. 19,11 zł można oszczędzić, rezygnując z ubezpieczenia chorobowego.
 • kwota ubezpieczenia zdrowotnego, podobnie jak w innych przypadkach, wynosi 362,34 zł.

Łącznie preferencyjne składki to w związku z tym wydatek 609,14 zł w przypadku wszystkich składek na ubezpieczenia oraz 590,03 zł, jeżeli zrezygnujemy ze składek na ubezpieczenie chorobowe.

Sprawdź: Łatwy kredyt dla firm.

Wysokość składek ZUS dla nowych firm: podsumowanie

Wraz z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nowy przedsiębiorca spotyka się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest rejestracja na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowa składka ZUS jest przy tym całkiem wysoka i zależy od podstawy wymiaru uzależnionej od średniej pensji. Obecnie to aż 1 431,48 zł. miesięcznie. Lepiej prezentuje się jednak sytuacja nowych przedsiębiorców: mogą korzystać przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej z ulgi na start, ograniczającej się wyłącznie do składki zdrowotnej, a przez następne 24 miesiące z preferencyjnej składki, pozwalającej na uzyskanie wysokich oszczędności.

Z ulg ZUS dla nowych firm nie mogą korzystać między innymi osoby, które albo prowadzą już inną działalność, albo ją prowadziły w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych i była to działalność pozarolnicza. Z tego przywileju są także wyłączeni ci przedsiębiorcy, którzy mimo założenia swojej firmy nadal współpracują z poprzednim pracodawcą, wykonując dla niego te same obowiązki co dawniej (a wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej).


2020-10-08

Terminal płatniczy w Twojej firmie. Postaw na płatności bezgotówkowe

Wraz z rozwojem płatności bezgotówkowych coraz rzadziej korzystamy z tradycyjnych pieniędzy. Warto pomyśleć o terminalu płatniczym w firmie. Olbrzymie szanse na rozwój biznesu wcale nie muszą wiązać się z wysokimi kosztami.

2020-10-08

Jak założyć profil zaufany?

Już na samą myśl o konieczności załatwienia jakiejś sprawy w urzędzie, wiele osób zaczyna się denerwować. Dobrym rozwiązaniem okaże się skorzystanie z profilu zaufanego.

2020-10-02

Nowa firma: zgłoszenie do ZUS. Druk ZUS ZUA, ZUS ZZA

Bycie przedsiębiorcą wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest zgłoszenie do ZUS oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Warto dowiedzieć się, jak to zrobić w konkretnym przypadku.

Jak założyć działalność gospodarczą?

Praca na etacie nie jest przeznaczeniem każdego. Wiele osób marzy o tym, aby pracować na własny rachunek i wiele z nich ma świetne pomysły na biznesy. Warto dowiedzieć się, jak założyć działalność gospodarczą.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych. Wniosek RSP

Rządowa propozycja tarczy antykryzysowej daje spore możliwości osobom prowadzącym własną firmę. Jedną z nich jest świadczenie postojowe, z którego mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Własna działalność gospodarcza wydaje się świetnym rozwiązaniem, ale często martwimy się o brak odpowiednich środków finansowych. Dlatego też warto zainteresować się wsparciem, jakim jest dofinansowanie dla firm z Unii Europejskiej lub z Urzędu Pracy.

Ulga na start: kto może skorzystać z ulgi na start ZUS?

Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne to jeden z najistotniejszych obowiązków przedsiębiorcy. Niestety jest także kosztowny. Udogodnienie dla nowych przedsiębiorców stanowi ulga na start.