Ulga ZUS dla nowych firm

Spis treści

Założenie własnej firmy to dla wielu osób szczyt marzeń, jednak powstrzymują się z uwagi na liczne formalności, które trzeba załatwić, oraz fundusze, jakimi musza dysponować na początek. Jest jednak dobra informacja - Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada specjalne ulgi dla nowych firm. Założenie swojego własnego biznesu nie musi być więc wcale drogie: sprawdź, ile wynosi ZUS dla nowych firm.

Coraz więcej osób decyduje się na założenie działalności gospodarczej. Praca na własny rachunek to nie tylko szansa na wysokie dochody, ale również spełnienie zawodowe i odkrycie zupełnie nowych możliwości. Prowadzenie własnego biznesu z jednej strony jest ryzykowne - w każdym razie wiąże się z większym ryzykiem niż praca dla istniejącego już przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji. Z drugiej jednak strony pozwala na osiągnięcie samodzielnego sukcesu - a przy tym większych pieniędzy. Części kosztów nie da się jednak ominąć, dotyczy to przede wszystkim podatków i składek ZUS. Ich wysokość często przeraża początkujących przedsiębiorców, zwłaszcza że te nie przestają rosnąć. Jest jednak dobra informacja, pozwalająca na osiągnięcie sporych oszczędności w początkowym okresie oraz stosunkowo tanie przetestowanie pomysłu na biznes. W pierwszym okresie prowadzenia działalności można skorzystać z ulgi na start, a następnie preferencyjnych składek. Warto dowiedzieć się, jak to zrobić i kiedy będzie to możliwe.

ZUS - co to jest i czym się zajmuje?

Zapewne każdy potrafi rozwinąć nazwę ZUS, ale już nie każdy jest w stanie dokładnie określić, czym dokładnie zajmuje się ta instytucja. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją publicznoprawną, która realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Do jej najważniejszych zadań należy między innymi realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, w tym na przykład stwierdzanie i ustalanie obowiązku tych ubezpieczeń oraz pobieranie składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne czy fundusz pracy.

Jaki to ma związek z przedsiębiorcami, którzy właśnie założyli lub zakładają swoją własną firmę? Oczywiście ogromny. Każda osoba musi być bowiem ubezpieczona, a przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej muszą zająć się tym aspektem samodzielnie - nie czuwa już nad nimi bowiem pracodawca, który rozlicza i odprowadza składki w imieniu ubezpieczonego. Prowadzenie własnej działalności wiąże się z regulowaniem zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz względem Urzędu Skarbowego. Opłacanie składek ZUS to przy tym ważny obowiązek, który wiążę się z niemałymi wydatkami. Te są jednak zróżnicowane, a w przypadku rozpoczęcia wykonywania obowiązków przedsiębiorcy można sporo zaoszczędzić.

Prowadzenie działalności gospodarczej: z jakimi kosztami się wiąże?

Samo założenie działalności gospodarczej nie jest szczególnie trudne i nie musi wymagać poniesienia dużych nakładów finansowych, jednak już jej prowadzenie jest o wiele droższe. Przede wszystkim trzeba ponieść wydatki na materiały, potrzebne w prowadzeniu firmy - ich cena czy rodzaj zależy już od tego, w jakiej branży się działa. Do tego dochodzą i takie opłaty, jak wynajem lokalu użytkowego czy zatrudnienie niezbędnych pracowników. Na tym koszty jednak wcale się nie kończą, nie wszystkich uda się przy tym uniknąć. Należą do nich przede wszystkim:

 • Podatki: wypracowanym dochodem trzeba będzie podzielić się z fiskusem. Już w chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie musiał podjąć decyzje dotyczące sposobu opodatkowania i rozliczenia z urzędem skarbowym. Należy więc dogłębnie przyjrzeć się formom opodatkowania, aby wybrać najlepszą opcję.
 • Składki ZUS: kolejnym kosztem, jaki co miesiąc będzie musiał ponosić przedsiębiorca, są składki ZUS. Choć zwykle podchodzimy do nich jako do jednej opłaty, w rzeczywistości składa się na nie kilka różnych elementów.

Przede wszystkim jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada specjalne ulgi, skierowane do nowych przedsiębiorców. Mają one zachęcić do założenia własnej działalności gospodarczej i ułatwić rozkręcenie biznesu. Składki ZUS dla nowych są zdecydowanie niższe niż te dla bardziej doświadczonych właścicieli firm i pomagają w pierwszym okresie prowadzenia działalności. Zarówno w przypadku ulgi na start, jak i preferencyjnych składek należy jednak pamiętać o określonych zasadach i warunkach.

Sprawdź: W jakim banku najlepiej założyć konto firmowe?

Składki ZUS: ile wynoszą?

Składki na ubezpieczenia społeczne są zróżnicowane, a na ich wysokość wpływ ma przede wszystkim przeciętne wynagrodzenie miesięczne: podstawa wymiaru nie może być niższa niż 60% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które zostało przyjęte do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru pełnej składki ZUS to w 2020 r 3 136,20 zł. Przekłada się to na:

 • ubezpieczenie emerytalne: stanowi ono 19,52% tej kwoty, a więc 612,19 zł.
 • ubezpieczenie rentowe: to 8% podstawy, czyli 250,90 zł.
 • ubezpieczenie wypadkowe: 1,67% tej kwoty, 52,37 zł.
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, wynoszące 2,45% podstawy, czyli 76,84 zł.
 • ubezpieczenie zdrowotne: 362,34 zł.

Łącznie pełne składki ZUS to w związku z tym miesięczny wydatek rzędu 1 431,48 zł. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia chorobowego będzie to natomiast 1 354,64 zł.

Niższe składki są możliwe: ulga na start

Osoby otwierające działalność gospodarczą mogą liczyć na specjalne udogodnienia. Ulga na start polega na zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia społeczne, nadal konieczne będzie jednak opłacanie składki zdrowotnej. Z ulgi na start można korzystać przez okres 6 miesięcy. Trzeba przy tym spełniać dodatkowe warunki:

 • Być osobą fizyczną: z ulgi na start korzystać mogą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i wspólnicy spółek cywilnych.
 • W okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej lub nie być nigdy wcześniej przedsiębiorcą.
 • Nie wykonywać działalności na rzecz przedsiębiorcy, z którym wcześniej współpracowało się na podstawie stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Czynności wchodzące w zakres wykonywanych usług nie mogą być takie same, jak dotychczasowe obowiązki pracownika.
 • Nie być ubezpieczonym w KRUS.

Reasumując: ulga na start jest przewidziana dla osób prowadzących pozarolniczą działalność po raz pierwszy lub nieprowadzących jej w okresie ostatnich 60 miesięcy. Poza tym działalność nie może być świadczona na rzecz byłego pracodawcy, o ile obowiązki noszą taki sam charakter. Przedsiębiorca jest natomiast zwolniony z obowiązku regulowania:

 • składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe),
 • składki na Fundusz Pracy,
 • składki na Fundusz Solidarnościowy.

Nadal trzeba regulować jednak ubezpieczenie zdrowotne, którego miesięczny koszt wynosi w 2020 r 362,34 zł.

Ulga na start: rejestracja nadal jest konieczna

Niektórym osobom zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej wydaje się, że w związku ze zwolnieniem z obowiązku opłacenia składek społecznych, nie będzie konieczna rejestracja do ZUS w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jest jednak inaczej: również w takim przypadku należy złożyć formularz ZUS ZZA, na nim natomiast konieczne stanie się podanie kodu 05 40, oznaczającego zwolnienie ze składek społecznych i opłacanie składki zdrowotnej. Można to zrobić już w trakcie rejestracji firmy w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Warto mieć także świadomość, że korzystanie z ulgi na start nie jest obligatoryjne: można z niej zrezygnować i opłacać pełne lub preferencyjne składki ZUS. Taką decyzję można podjąć również w trakcie trwania ulgowego okresu.

Co później? Preferencyjne składki przez kolejne dwa lata

Po zakończeniu ulgi na start nowy przedsiębiorca nie traci wszystkich przywilejów. Przez kolejne 24 miesiące może korzystać z obniżonego ZUS-u. Preferencyjne składki są uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia: podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, a więc w 2020 r suma ta wynosi 780 zł. Co więcej, dla tych osób składki na ubezpieczenie chorobowe również są dobrowolne, a w dodatku nie muszą one regulować składek na Fundusz Pracy. W takim przypadku:

 • ubezpieczenie społeczne wynosi 246,80 zł. 19,11 zł można oszczędzić, rezygnując z ubezpieczenia chorobowego.
 • kwota ubezpieczenia zdrowotnego, podobnie jak w innych przypadkach, wynosi 362,34 zł.

Łącznie preferencyjne składki to w związku z tym wydatek 609,14 zł w przypadku wszystkich składek na ubezpieczenia oraz 590,03 zł, jeżeli zrezygnujemy ze składek na ubezpieczenie chorobowe.

Sprawdź: Łatwy kredyt dla firm.

Wysokość składek ZUS dla nowych firm: podsumowanie

Wraz z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nowy przedsiębiorca spotyka się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest rejestracja na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowa składka ZUS jest przy tym całkiem wysoka i zależy od podstawy wymiaru uzależnionej od średniej pensji. Obecnie to aż 1 431,48 zł. miesięcznie. Lepiej prezentuje się jednak sytuacja nowych przedsiębiorców: mogą korzystać przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej z ulgi na start, ograniczającej się wyłącznie do składki zdrowotnej, a przez następne 24 miesiące z preferencyjnej składki, pozwalającej na uzyskanie wysokich oszczędności.

Z ulg ZUS dla nowych firm nie mogą korzystać między innymi osoby, które albo prowadzą już inną działalność, albo ją prowadziły w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych i była to działalność pozarolnicza. Z tego przywileju są także wyłączeni ci przedsiębiorcy, którzy mimo założenia swojej firmy nadal współpracują z poprzednim pracodawcą, wykonując dla niego te same obowiązki co dawniej (a wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej).

Poradniki