SMART > Poradniki > Zadłużenie i windykacja > Czy komornik może zająć konto bankowe członka rodziny?

Czy komornik może zająć konto bankowe członka rodziny?

Zajęcie konta bankowego przez komornika - słowa, które budzą niepokój w sercu każdego dłużnika. Co jednak,  jeśli zagrożenie dotyczy konta członka rodziny? Czy Twoje problemy finansowe mogą rzutować na finanse bliskich? Zobacz, czy komornik może zająć konto członka rodziny - czy to w sposób celowy, czy przypadkowy.

Czy komornik może zająć konto bankowe członka rodziny?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Wiele osób z problemami finansowymi zadaje sobie pytanie - czy komornik może zająć konto matki,  żony, czy dziecka z powodu naszych długów? Egzekucja komornicza może wydawać się nieuchronnym cieniem wiszącym nad całym gospodarstwem domowym, lecz prawda jest bardziej skomplikowana i daje pewien oddech. Przybliżmy realia egzekucji komorniczej i dowiedz się, jak chronić swoje i rodziny interesy w obliczu długów.

Czym jest egzekucja komornicza i jak się ma do niej system OGNIVO?

Egzekucja jest procesem prawnym, który umożliwia wierzycielom odzyskanie należności od dłużników. Centralnym punktem tego procesu jest tytuł wykonawczy – dokument prawny, taki jak wyrok sądowy, postanowienie sądowe, ugoda sądowa, czy umowa notarialna. Tytuł wykonawczy jest zwykle niezbędny, aby komornik mógł legalnie przystąpić do działań egzekucyjnych. Sprawa wygląda inaczej w postępowaniu alimentacyjnym, gdy wystarczy jedynie oświadczenie osoby, która jest wierzycielem. W razie jeśli wcześniej zasądzone są alimenty. 

W momencie rozpoczęcia egzekucji, komornik identyfikuje aktywa dłużnika, w tym konta bankowe. Do tego celu służy system OGNIVO – elektroniczny system wymiany informacji, który umożliwia komornikom zlokalizowanie kont bankowych dłużnika po numerze PESEL.

Jak działa OGNIVO?

Jest to system, który umożliwia komornikom szybkie i efektywne lokalizowanie kont bankowych dłużników. Działa ono na zasadzie elektronicznej wymiany informacji między bankami a komornikami. Działa on mniej więcej w taki sposób:

  1. Identyfikacja: komornik, posiadając numer PESEL dłużnika, może użyć systemu OGNIVO do zidentyfikowania wszystkich kont bankowych, które posiada on w polskich bankach. 

  2. Zajęcie konta: po ich zidentyfikowaniu może wydać postanowienie o zajęciu środków na tych kontach, co skutkuje zablokowaniem dostępu do nich przez dłużnika i przekazaniem środków na rachunek komornika. 

  3. Dłużnik ma prawo do odwołania się od decyzji komornika. Jednak ma na nią jedynie 7 dni od zajęcia kont bankowych. 

Teoretycznie nie wszystkie środki na koncie są podatne na zajęcie. Komornik musi pozostawić kwotę stanowiącą 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, aby dłużnik miał środki do życia. Jednak prawo to zaczyna obowiązywać w chwili, gdy nasza skarga o zwrot środków zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Jeszcze przed 1 stycznia 2019, umowa o pracę i umowa zlecenie traktowane były inaczej. W chwili obecnej, jeśli dłużnik pracuje tylko na taką formę umowy, traktowany jest tak samo, jak osoba z umową o pracę. Otrzymując więc wynagrodzenie z umowy zlecenia i wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, komornik zajmie zawsze taką samą kwotę, jak w umowie o pracę. Inaczej jest w przypadku, gdy jest to dodatkowa praca. Tutaj komornik może zająć nawet 100% wypłaty dłużnika.

Czy komornik może zająć konto wspólne?

Może on zająć wspólne konto bankowe, szczególnie w przypadku małżonków. Zgodnie z przepisami prawa, jeśli jeden z małżonków jest dłużnikiem, komornik ma prawo zająć ich wspólne konto bankowe. Zajęcie to odbywa się na podstawie art. 891 Kodeksu Postępowania Cywilnego i dotyczy udziału dłużnika w rachunku wspólnym. W praktyce oznacza to, że środki na wspólnym koncie mogą zostać zablokowane i przekazane na rachunek komornika w ramach egzekucji komorniczej. Warto zaznaczyć, że współwłaściciel konta, który nie jest dłużnikiem, może podjąć kroki prawne, aby ochronić swoją część środków na koncie.

Czy komornik może zająć konto współwłaściciela?

Tak, komornik może zająć wspólne konto bankowe w sytuacji, gdy jeden z współwłaścicieli konta jest dłużnikiem. Zgodnie z polskim prawem, w przypadku rachunków wspólnych, jak na przykład konto małżeńskie, komornik może zajęć środki znajdujące się na takim koncie w ramach egzekucji długu jednego ze współwłaścicieli. W takiej sytuacji współwłaściciel konta, który nie jest dłużnikiem, może być zmuszony do udowodnienia, że część środków na koncie pochodzi od niego i nie powinna być uwzględniana w egzekucji długu.

Czy podlega zajęciu konto dziecka osoby zadłużonej?

Nie, komornik nie może zająć konta bankowego dziecka osoby zadłużonej, jeśli dług nie należy do dziecka. W polskim systemie prawnym, każda osoba odpowiada wyłącznie za własne zobowiązania finansowe. Konta bankowe dzieci są chronione przed egzekucją komorniczą w celu odzyskania długów rodziców. Dziecko, jako oddzielny podmiot prawny, nie jest odpowiedzialne za długi swoich rodziców.

Czy komornik może zająć konto męża za długi żony i na odwrót?

W przypadku kont osobistych, komornik generalnie nie może zająć konta jednego małżonka za długi drugiego. Do niedawana odpowiadał on za długi zaciągnięte na zaspokojenie potrzeb rodziny lub drugi małżonek przyczynił się do powstania długu. W chwili obecnej małżonek musi podpisać zgodę na zaciągnięcie pożyczki. Wtedy dopiero odpowiada on za tak zaciągnięty kredyt. Egzekucja może wtedy  odbyć się z rachunku bankowego i majątku osoby, która spowodowała zadłużenie. Jednak w przypadku kont wspólnych, gdzie małżonkowie są współwłaścicielami, komornik może zająć takie konto w ramach egzekucji długu jednego z małżonków. 

Podsumowując, w przypadku gdy nasza małżonka lub małżonek wziął pożyczkę na 50 tys. zł i nie wyraziliśmy na to zgody, komornik nie może nas zmuszać do jej spłaty. Chyba że została podpisana zgoda. Sytuacja ta dotyczy długów powyżej 20 tys. zł. 

W praktyce, każdy przypadek zajęcia komorniczego jest indywidualny i może wymagać konsultacji z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie prawa. W razie niejasności lub niewłaściwego zajęcia konta, należy podjąć odpowiednie kroki prawne, w tym złożenie skargi na działania komornika.

Czy komornik może dokonać zajęcia na rachunku bankowym, którego jestem pełnomocnikiem?

Nie, komornik nie może zająć konta bankowego, na którym jesteś tylko pełnomocnikiem. Egzekucja komornicza może być przeprowadzona wyłącznie na aktywach należących do dłużnika. Jako pełnomocnik konta, nie jesteś właścicielem środków na nim zgromadzonych, a jedynie osobą upoważnioną do zarządzania tym kontem w imieniu właściciela. Dlatego komornik nie ma prawa prowadzić egzekucji z rachunku bankowego, do którego masz pełnomocnictwo, o ile nie jesteś jednocześnie współwłaścicielem.

Wyjątki od zasad egzekucji komorniczej

Istnieją pewne środki, które są chronione przed zajęciem komorniczym. Do takich należą świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej oraz inne określone świadczenia. Te środki są wyłączone z egzekucji, nawet jeśli znajdują się na zajętym koncie bankowym dłużnika​. 

Zajęcie konta za długi po śmierci dłużnika

W przypadku śmierci dłużnika, jego długi mogą być przenoszone na spadkobierców. W takim przypadku, jeśli spadkobierca przyjmuje spadek, może stać się stroną postępowania egzekucyjnego, a wtedy jego konto bankowe może zostać zajęte w celu spłaty długów zmarłego​. ​

Możliwe patologie w postępowaniu komorników

Przykładów błędnych lub celowo błędnych zajęć majątku wierzycieli oraz domniemanych wierzycieli jest wiele. Komornicy ze względu na swoje uprzywilejowanie dość słusznie zapracowali sobie na swoją negatywną opinię. 

Dodatkowo, w chwili gdy dokonują oni wejścia na rachunek bankowy praktycznie bez ostrzeżenia zajmując znajdujące się na nich środki i dając kilka dni na wniesienie skargi, tego wizerunku nie poprawia. Potem potrafią minąć tygodnie, albo miesiące, gdy właściciel konta bankowego będzie mógł liczyć na jakikolwiek zwrot pieniędzy. Dodatkowo, gdy części dłużników mogą oni zająć 100 proc. dochodów z umów “śmieciowych” i 60 proc. z umowy o pracę bez pozostawiania środków niezbędnych do przeżycia, Zasadniczo jednak komornik musi zostawić nam na życie wysokość pensji minimalnej. i. 

Z pewnością przy każdej interwencji, gdy jeden, lub kilku komorników będzie próbowało zająć konto żony, nasze lub wynagrodzenie nas jako dłużnika w kwocie przekraczającej kwotę długu, należy reagować szybko i radykalnie. Nie należy obawiać się komorników, bo często możemy natknąć się na masowe działanie z ich strony. Należy znać swoje prawa i nie prosić, ale żądać ich egzekwowania. W ostateczności zawsze pozostaje rozprawa sądowa. Choć po zablokowaniu kont bankowych może być nie takie łatwe w realizacji i na to zwykle owi urzędnicy liczą.

 
Publikacja zawiera linki afiliacyjne.

Zadłużenie komornicze

Komentarze

Potwierdź że nie jesteś robotem!
Dziękujemy za zadanie pytania!
Nasi Redaktorzy odpowiedzą tak szybko jak to możliwe a informację o udzieleniu odpowiedzi prześlemy na podany adres e-mail .
Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować ponownie później.

Poradniki