Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Sprzeciw od nakazu zapłaty jest formą ochrony prawnej dłużnika, kiedy są dochodzone od niego należności w postępowaniu cywilnym upominawczym. Nakaz finalizuje prowadzone wobec danego dłużnika postępowanie. Tam pojawia się pozew również ze wskazaniem środków odwołania. Dłużnik ma możliwość wniesienia wobec tego sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być przygotowany przez dłużnika albo jego pełnomocnika w formie specjalnego pisma. Powinno ono uwzględniać dokładne opisanie sprawy, przedstawienie argumentów dłużnika, ale i dowodów.

Sprzeciw od nakazu zapłaty - czym jest? Postępowanie (NBP)

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym? Jak przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Zacznijmy od tego, że zarówno sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jak i sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym powinien być przygotowany formalnie, dokładnie. Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być sporządzony w takiej postaci, jak wydano nakaz zapłaty – online albo wersja papierowa. Jak wypełnić sprzeciw od nakazu zapłaty? Na stronach sądów funkcjonują w tym zakresie przykładowe wzory takiego nakazu zapłaty. Art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że w treści takiego pisma należy wskazać: oznaczenie sądu, dane stron, nagłówek z oznaczeniem tytułu pisma, sygnaturę akt, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wyliczenie załączników, które będą dołączane do pisma.

Przykładowo, gdy dłużnik wnosi sprzeciw od nakazu zapłaty pożyczki (z uwagi na zarzut przedawnienia tego długu), powinien w takim piśmie:

  • zaznaczyć, że wprowadza sprzeciw w części – skarży nakaz w całości,
  • przedstawienie argumenty sprzeciwu – wskazanie, że dłużnik oddala wezwanie go do zapłaty danej kwoty, bo w jego ocenie jest to już dług przeterminowany. Wymienienie zarzutu przedawnienia, wskazanie innych wniosków (wniosek o oddalenie powództwa i wniosek o dopuszczenie dowodów w sprawie, np. kopii zawartej umowy pożyczki z oznaczeniem daty jej zawarcia),
  • zawrzeć uzasadnienie, które powinno zawierać jak najwięcej danych szczegółowych, popierających rację dłużnika, np. wskazanie data zawarcia umowy pożyczki, podstawa prawna decydująca w tym przypadku o przedawnieniu pożyczki, podanie wyliczonej daty, w której zdaniem dłużnika doszło do przedawnienia pożyczki,
  • dołączyć wyliczenie załączników (np. umowa pożyczki wraz z załącznikami).

Sprzeciw online wnosi się, jako sprzeciw od nakazu zapłaty w epu (w elektronicznym postępowaniu upominawczym). Jeśli zostanie wniesiony i jest skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty, wydany nakaz zapłaty traci moc. Należy podać merytoryczne argumenty, wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty. Przedawnienie kredytu może być przykładowo takim argumentem. Warto dodać, że trzeba ponieść koszt, wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty. Opłata ta wynosi najczęściej nie mniej jak 30 PLN, a nie więcej jak 5000 PLN. Docelowo jest liczona jako 2% wartości sporu. Jak więc widać, opłata za sprzeciw od nakazu zapłaty jest ustalana racjonalnie, im dłużnik wnosi sprzeciw od nakazu zapłaty kwoty wyższej, tym bardziej musi się liczyć z koniecznością wpłacenia kwoty wyższej.

W jakim terminie można wnosić sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i sprzeciw od nakazu zapłaty w epu?

Zgodnie z art.502 Kodeksu cywilnego, co jest zgodne również z klauzulą informacyjną w nakazie zapłaty, pozwany ma prawo do 14 dni od daty doręczenia tego pisma do wypełnienia wskazanego tam roszczenia albo do wniesienia sprzeciwu do sądu. Termin na sprzeciw od nakazu zapłaty jest więc stosunkowo krótki – 14-dniowy. W pewnych jednak przypadkach, gdy dłużnik ww. terminie nie wniósł sprzeciwu, przysługuje mu prawo do tego, aby z uwagi na uzasadnione powody wnieść o przywrócenie mu terminu na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Przykładowo, gdy dłużnik przedstawi, że z uwagi na stan zdrowia (np. nieprzytomność po wypadku samochodowym) nie odbierał poczty czy pocztę odebrała osoba trzecia, a sam niedawno skutecznie dopiero uzyskał nakaz zapłaty. Takie sytuacje uprawniają jak najbardziej dłużnika do tego, aby został mu przywrócony czas na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sprawdź:

Jak dostać pożyczki gotówkowe online Smart Pożyczki?

Jakie zalety mają pożyczki w Credit.pl?

Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty - co dalej?

Jeśli dłużnik uzyska informację, że jego sprzeciw od nakazu zapłaty jest skuteczny, powinien wystąpić do komornika sądowego z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego w trybie art. 825 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego. W sytuacji, gdy okazał się skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty, a komornik sądowy i tak egzekwował środki z rachunku oszczędnościowego klienta, ten ma prawo domagać się ich zwrotu, poprzez wniesienie skargi.

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest bardzo ważne. Odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty ze strony dłużnika w wielu przypadkach może być początkiem drogi do cofnięcia nakazu zapłaty, wstrzymania egzekucji wobec danej osoby. Choć każdy dłużnik zastanawia się, jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, procedura nie jest trudna. Ważne jest zrobić to w odpowiedniej formie pisemnej, przekazać w takim piśmie wartościowe wyjaśnienia, dowody, potwierdzające, że wystawienie nakazu zapłaty jest w danym przypadku niewłaściwe. Sprzeciw należy skierować do odpowiedniego sądu i jego jednostki, która uprzednio wydała nakaz zapłaty. Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty trzeba kolejno wykonać, doprowadzić do tego, aby nakaz był cofnięty, a komornik sądowy wycofał się z działań egzekucyjnych czy zwrócił, co uzyskał już dla wierzyciela. Można składać sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU i w postępowaniu zwykłym. W obu przypadkach zasady złożenia sprzeciwu są zbliżone.


2020-04-23

Pożyczki dla firm - jak wybrać najlepszą pożyczkę firmową?

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później będzie potrzebował pożyczki na firmę. Pożyczka firmowa umożliwia rozwój działalności, wdrożenie innowacji, nabycie nowego, niezbędnego do prowadzenia firmy sprzętu. Sprawdź, o czym należy pamiętać, wybierając pożyczki dla firm.

2020-04-23

Szybki kredyt - gdzie wziąć szybko kredyt? Warunki, korzyści

Do walki o klienta szukającego szybkiej gotówki dołączyły także banki, oferując szybki kredyt. Formalności w przypadku takiego kredytowania obcięte są do minimum, a czas oczekiwania na zaakceptowanie wniosku wcale nie musi być dłuższy niż przy tzw. kredytach chwilówkach.

2020-03-09

Windykacja: należności, długów, bankowa, faktur. Co to jest?

Skuteczna windykacja długów to obecnie usługa świadczona dla klientów indywidualnych i firmowych przez wiele przedsiębiorstw. Sprawdź, jak zlecić windykację oraz jak się zachować, gdy cię windykują.

Wezwanie do zapłaty - rodzaje. Jak napisać i kiedy?

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty? Może sam zastanawiasz się, jak je napisać i wysłać swojemu dłużnikowi? Jego treść jest bardzo ważna, sprawdź już teraz, co powinno zawierać wezwanie do zapłaty.

Chwilówka dla zadłużonych - na czym polega? Pomoc dla zadłużonych

Pożyczki chwilówki dla zadłużonych przeważnie mają ograniczenia co do wielkości zadłużenia lub wymagają dodatkowego zabezpieczenia spłaty.  

BIK - co to jest? Czyszczenie BIK, raport za darmo

BIK - ten tajemniczo brzmiący skrót to nic innego, jak Biuro Informacji Kredytowej, zbierający dane na temat naszych finansów. Czy możliwe jest popularne "czyszczenie BIK"?  

Pożyczka przez Internet na konto - zalety pożyczki online na konto

Pożyczka online na konto to szybki i wygodny sposób na “zastrzyk”gotówki. To wybawienie dla osób, które mają problem z płynnością finansową lub chcą spełnić swoje marzenia.

Ikona informacji
poradniki