Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Sprzeciw od nakazu zapłaty jest formą ochrony prawnej dłużnika, kiedy są dochodzone od niego należności w postępowaniu cywilnym upominawczym. Nakaz finalizuje prowadzone wobec danego dłużnika postępowanie. Tam pojawia się pozew również ze wskazaniem środków odwołania. Dłużnik ma możliwość wniesienia wobec tego sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być przygotowany przez dłużnika albo jego pełnomocnika w formie specjalnego pisma. Powinno ono uwzględniać dokładne opisanie sprawy, przedstawienie argumentów dłużnika, ale i dowodów.

Sprzeciw od nakazu zapłaty - czym jest? Postępowanie (NBP)

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym? Jak przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Zacznijmy od tego, że zarówno sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jak i sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym powinien być przygotowany formalnie, dokładnie. Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być sporządzony w takiej postaci, jak wydano nakaz zapłaty – online albo wersja papierowa. Jak wypełnić sprzeciw od nakazu zapłaty? Na stronach sądów funkcjonują w tym zakresie przykładowe wzory takiego nakazu zapłaty. Art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że w treści takiego pisma należy wskazać: oznaczenie sądu, dane stron, nagłówek z oznaczeniem tytułu pisma, sygnaturę akt, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wyliczenie załączników, które będą dołączane do pisma.

Przykładowo, gdy dłużnik wnosi sprzeciw od nakazu zapłaty pożyczki (z uwagi na zarzut przedawnienia tego długu), powinien w takim piśmie:

  • zaznaczyć, że wprowadza sprzeciw w części – skarży nakaz w całości,
  • przedstawienie argumenty sprzeciwu – wskazanie, że dłużnik oddala wezwanie go do zapłaty danej kwoty, bo w jego ocenie jest to już dług przeterminowany. Wymienienie zarzutu przedawnienia, wskazanie innych wniosków (wniosek o oddalenie powództwa i wniosek o dopuszczenie dowodów w sprawie, np. kopii zawartej umowy pożyczki z oznaczeniem daty jej zawarcia),
  • zawrzeć uzasadnienie, które powinno zawierać jak najwięcej danych szczegółowych, popierających rację dłużnika, np. wskazanie data zawarcia umowy pożyczki, podstawa prawna decydująca w tym przypadku o przedawnieniu pożyczki, podanie wyliczonej daty, w której zdaniem dłużnika doszło do przedawnienia pożyczki,
  • dołączyć wyliczenie załączników (np. umowa pożyczki wraz z załącznikami).

Sprzeciw online wnosi się, jako sprzeciw od nakazu zapłaty w epu (w elektronicznym postępowaniu upominawczym). Jeśli zostanie wniesiony i jest skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty, wydany nakaz zapłaty traci moc. Należy podać merytoryczne argumenty, wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty. Przedawnienie kredytu może być przykładowo takim argumentem. Warto dodać, że trzeba ponieść koszt, wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty. Opłata ta wynosi najczęściej nie mniej jak 30 PLN, a nie więcej jak 5000 PLN. Docelowo jest liczona jako 2% wartości sporu. Jak więc widać, opłata za sprzeciw od nakazu zapłaty jest ustalana racjonalnie, im dłużnik wnosi sprzeciw od nakazu zapłaty kwoty wyższej, tym bardziej musi się liczyć z koniecznością wpłacenia kwoty wyższej.

W jakim terminie można wnosić sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i sprzeciw od nakazu zapłaty w epu?

Zgodnie z art.502 Kodeksu cywilnego, co jest zgodne również z klauzulą informacyjną w nakazie zapłaty, pozwany ma prawo do 14 dni od daty doręczenia tego pisma do wypełnienia wskazanego tam roszczenia albo do wniesienia sprzeciwu do sądu. Termin na sprzeciw od nakazu zapłaty jest więc stosunkowo krótki – 14-dniowy. W pewnych jednak przypadkach, gdy dłużnik ww. terminie nie wniósł sprzeciwu, przysługuje mu prawo do tego, aby z uwagi na uzasadnione powody wnieść o przywrócenie mu terminu na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Przykładowo, gdy dłużnik przedstawi, że z uwagi na stan zdrowia (np. nieprzytomność po wypadku samochodowym) nie odbierał poczty czy pocztę odebrała osoba trzecia, a sam niedawno skutecznie dopiero uzyskał nakaz zapłaty. Takie sytuacje uprawniają jak najbardziej dłużnika do tego, aby został mu przywrócony czas na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sprawdź:

Jak dostać pożyczki gotówkowe online Smart Pożyczki?

Jakie zalety mają pożyczki w Credit.pl?

Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty - co dalej?

Jeśli dłużnik uzyska informację, że jego sprzeciw od nakazu zapłaty jest skuteczny, powinien wystąpić do komornika sądowego z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego w trybie art. 825 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego. W sytuacji, gdy okazał się skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty, a komornik sądowy i tak egzekwował środki z rachunku oszczędnościowego klienta, ten ma prawo domagać się ich zwrotu, poprzez wniesienie skargi.

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest bardzo ważne. Odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty ze strony dłużnika w wielu przypadkach może być początkiem drogi do cofnięcia nakazu zapłaty, wstrzymania egzekucji wobec danej osoby. Choć każdy dłużnik zastanawia się, jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, procedura nie jest trudna. Ważne jest zrobić to w odpowiedniej formie pisemnej, przekazać w takim piśmie wartościowe wyjaśnienia, dowody, potwierdzające, że wystawienie nakazu zapłaty jest w danym przypadku niewłaściwe. Sprzeciw należy skierować do odpowiedniego sądu i jego jednostki, która uprzednio wydała nakaz zapłaty. Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty trzeba kolejno wykonać, doprowadzić do tego, aby nakaz był cofnięty, a komornik sądowy wycofał się z działań egzekucyjnych czy zwrócił, co uzyskał już dla wierzyciela. Można składać sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU i w postępowaniu zwykłym. W obu przypadkach zasady złożenia sprzeciwu są zbliżone.


2020-01-22

Szybka pożyczka dla zadłużonych - jak uzyskać szybką gotówkę?

Pilna pożyczka dla zadłużonych przez Internet może być udzielona nawet w kilkanaście minut. Ofert pożyczek dla zadłużonych najlepiej szukać w parabankach.  

2020-01-20

RRSO - co to jest i jak obliczyć dla kredytu? Wzór | Poradnik SMART Bankier.pl

Każdy, kto zastanawia się nad wzięciem kredytu czy chwilówki, ma dylemat, co do kosztów zobowiązania. W formularzach informacyjnych pojawia się RRSO – nie każdy jednak wie, co to oznacza, jak wpływa na koszt kredytu.

2019-11-08

Pożyczka przez Internet na konto - zalety pożyczki online na konto

Pożyczka online na konto to szybki i wygodny sposób na “zastrzyk”gotówki. To wybawienie dla osób, które mają problem z płynnością finansową lub chcą spełnić swoje marzenia.

Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową?

Jak można sprawdzić, ile wynosi własna zdolność kredytowa? Czy trzeba z tym zagadnieniem udać się do banku? Odpowiadamy na te i inne pytania.

Pożyczka na wkład własny do kredytu hipotecznego

Jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Czy i jak można otrzymać pożyczkę na wkład własny?

Jak spłacić chwilówki - sprawdzone sposoby na spłatę długów

Wiele jest osób, które ledwo wiążą koniec z końcem. Kiedy więc w ich życiu pojawiają się zupełnie nieplanowane wydatki lub też tracą pracę, zaczynają szukać sposobów na to, aby zdobyć potrzebne im pieniądze. Niektórzy z nich decydują się na zaciągnięcie szybkiej pożyczki, czyli tak zwanej chwilówki. Niestety, jej spłata może nas naprawdę dużo kosztować i doprowadzić do sporego zadłużenia. Warto zatem dowiedzieć się w jaki sposób można poradzić sobie z problemem, jakim jest spłata takich szybki i łatwych pożyczek.

Pożyczki na raty miesięczne przez internet

Liczba osób, które każdego roku decydują się na zaciągnięcie pożyczki jest wciąż bardzo duża. Nie dziwi zatem fakt, że ilość instytucji finansowych oferujących nam różnorodne produkty finansowe tego rodzaju nieustannie wzrasta. 

Ikona informacji
poradniki