SMART > Poradniki > Zadłużenie i windykacja > Kredyt dla zadłużonych - jak wziąć kredyt będąc zadłużonym?
   Aktualizacja:

Kredyt dla zadłużonych - jak wziąć kredyt będąc zadłużonym?

Spis treści
więcej Ikona strzałki

Kredyt dla zadłużonych - jak wziąć kredyt będąc zadłużonym?


Osoby borykające się ze spłatą bieżącego zadłużenia w terminie mogą mieć duże trudności z zaciąganiem kolejnych zobowiązań. Przeszkodą jest przede wszystkim niska zdolność kredytowa, negatywna historia kredytowa i wpisy w bazach dłużników, jak BIK czy KRD. Sprawdzamy, czy osoby nieterminowo spłacające swoje zobowiązania mają szansę na pożyczkę lub kredyt dla zadłużonych. 

(YAY Foto)

Problemy ze spłatą kredytów i pożyczek mogą spotkać każdego z nas. Wystarczy niefortunne zdarzenie oraz brak polisy z odpowiednim zakresem ochrony, aby spotkać się z koniecznością uregulowania zobowiązań wyraźnie przewyższających nasze możliwości finansowe. W wyniku wypadku lub przewlekłej choroby możemy także stracić możliwość zarobkowania, co również postawi nas w bardzo trudnej sytuacji, chociaż kwota naszego zadłużenia pozostanie taka sama.

Zwlekanie z terminową spłatą naszych zobowiązań spowoduje, że bank lub inny wierzyciel, rozpocznie działania windykacyjne. Na początku będą mieć one charakter miękki i ograniczają się do wysyłania powiadomień i monitów, ale trzeba pamiętać, że przypomnienia tego typu są z reguły płatne. W ostateczności sprawa trafi do sądu, a następnie w ręce komornika, który może m.in. zająć nasze konto bankowe, wynagrodzenie lub emeryturę.

Trzeba wiedzieć, że nieterminowo spłacane zobowiązania finansowe nie są wyłącznie tajemnicą pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Wszystkie opóźnienia rejestrowane są w bazach dłużników, do których mają wgląd m.in. firmy pożyczkowe i banki. Negatywna historia kredytowa jest najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku o udzielenie finansowania. Zobaczmy zatem, czy możliwy jest kredyt dla zadłużonych i czy osoba zadłużona ma jakiekolwiek szanse na zaciągnięcie zobowiązania.

Kredyt dla zadłużonych - czy można liczyć na pomoc banku?

Banki prowadząc swoją działalność, kierują się zarówno wewnętrznymi procedurami, jak i przepisami obowiązującymi w danym państwie. Ramy prawne polskiego systemu bankowego zawarte są w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Banki kierują się również wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), które zobowiązują je m.in. do szczegółowej oceny zdolności kredytowej swoich potencjalnych klientów. 

Nieterminowo spłacane zobowiązania mogą być wynikiem roztargnienia i niefrasobliwości dłużnika, ale najczęściej u podstaw takiej sytuacji leżą piętrzące się kłopoty finansowe. Udzielenie kolejnego kredytu osobie, która nie może poradzić sobie z uregulowaniem swoich bieżących zobowiązań, rodzi duże ryzyko i często banki decydują się na odrzucanie takich wniosków. 

Tego typu postawa leży nie tylko w ich jednostkowym interesie. Zakładając, że banki masowo wyrażałyby zgodę na zaciąganie kredytów przez klientów, którzy prawdopodobnie przestaliby je spłacać w przyszłości, rodziłoby ryzyko zdestabilizowania całego systemu finansowego. Stąd ramy prawne i rekomendacje nadzoru określające zasady działania banków.

Trzeba jednak pamiętać, że dłużnik dłużnikowi nierówny, a niektóre opóźnienia w spłacie zobowiązań można w racjonalny sposób wyjaśnić. Dlatego w określonych przypadkach kredyt dla zadłużonych jest możliwy. Mamy tu na myśli szczególnie sytuacje, kiedy opóźnienia w spłacie z zarejestrowane Biurze Informacji Kredytowej nie przekraczają 30 dni, a ponadto nie mają one powtarzalnego charakteru. W takiej sytuacji opóźnienie w terminowej obsłudze zadłużenia może zostać potraktowane przez bank jako incydent.

Przy bardziej rażących, regularnych i wysokokwotowych opóźnieniach szanse na zaciągnięcie kredytu dla zadłużonych drastycznie maleją. W szczególnych sytuacjach bank może zaakceptować nasz wniosek, ale będzie wiązać się to z koniecznością pogodzenia się z mniej korzystnymi warunkami finansowania. Czyli będzie to oznaczać, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania będzie wyższa. 

Możemy stanąć przed koniecznością zapłacenia większej prowizji. Bank może też oczekiwać przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia, np. poręczenia osoby trzeciej posiadającej zdolność kredytową czy zastawu na pojeździe. Pytanie, czy znajdzie się ktoś gotowy poręczyć kredyt osobie, która ma problem z regulowaniem swoich bieżących zobowiązań?

Czy trafię do BIK, kiedy spóźnię się tylko z jedną ratą?

Tak. Biuro Informacji Kredytowej odnotuje ten fakt w prowadzonych przez siebie rejestrach. To samo dotyczy kwoty zaległości. Nie ma ustalonej dolnej ganicy, więc nawet niedopłata na kwotę kilku złotych może pojawić się w naszej historii kredytowej. Dlatego jeśli mamy taką możliwość, w pierwszej kolejności spłacajmy nasze zobowiązania finansowe, gdyż każdy dzień zwłoki będzie destrukcyjnie wpływał na naszą historię kredytową oraz udzielenie kredytu konsolidacyjnego, jeśli o taki będziemy się starać. Przy rzucających się w oczy opóźnieniach nawet kredyt dla zadłużonych będzie poza naszym zasięgiem.

Kredyt dla zadłużonych, a zakup, remont lub budowa nieruchomości

Do osób planujących zakup mieszkania, budowę domu lub remont nieruchomości skierowana jest oferta kredytów hipotecznych. To z reguły zobowiązania na wysokie kwoty z terminem spłaty sięgającym nawet 35 lat. Całkowita kwota kredytu hipotecznego może wynosić nawet kilkadziesiąt milionów złotych, ale te udzielane są osobom posiadającym wybitną zdolność kredytową. Średnia kwota takiego kredytu to obecnie około 335 tys. złotych. Cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest także zabezpieczenie ustanowione na kredytowanej nieruchomości. 

Ubiegając się o kredyt hipoteczny, trzeba poddać się szczegółowej analizie zdolności kredytowej. Podczas weryfikacji z pewnością ujawnione zostaną nasze opóźnienia w spłacie zobowiązań zarejestrowane w Biurze Informacji Kredytowej. Regularne zaległości przekraczające 30 dni oznaczają z reguły odrzucenie wniosku. W takim ujęciu kredyt dla zadłużonych jest niemożliwy.

Kredyt dla zadłużonych, a zaspokojenie bieżących potrzeb konsumpcyjnych

Ubiegając się o kredyt gotówkowy, który może być przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny, również musimy poddać się ocenie zdolności kredytowej, jednak nie jest ona tak wnikliwa, jak w przypadku kredytu hipotecznego. Wynika to m.in. z faktu, że zobowiązanie tego typu opiewa najczęściej na wielokrotnie niższą kwotę, a maksymalny termin spłaty zadłużenia nie przekracza 10 lat.

W takiej sytuacji bank może bardziej przychylnym okiem spojrzeć na sporadyczne opóźnienia. Oczywiście jeśli regularnie dopuszczaliśmy, lub – co gorsza – nadal dopuszczamy się, opóźnień w spłacie, to nie mamy szans również na kredyt dla zadłużonych, który przeznaczyć można na dowolny cel konsumpcyjny. 

Kredyt dla zadłużonych - czy ratunkiem może być konsolidacja?

Często można spotkać się z opinią, że kredyt konsolidacyjny jest rozwiązaniem problemów osób zadłużonych. Sprawa nie jest jednak tak oczywista. Konsolidacja pozwala na połączenie kredytów i pożyczek w jedno zobowiązanie i całkowitą spłatę zadłużenia wobec dotychczasowych wierzycieli. Kredyt konsolidacyjny może służyć połączeniu:

Rozwiązanie to pozwala nie tylko uporządkować osobiste finanse, dzięki czemu nie będziemy musieli każdego miesiąca pamiętać o kilku lub kilkunastu płatnościach, ale także stwarza możliwość spłacania niższej raty niż ta, która wynikałaby z zsumowania konsolidowanych obciążeń.

Obniżenie miesięcznej raty to dla osoby zmagającej się z terminową spłatą zobowiązań odczuwalne udogodnienie, które w pozytywny sposób wpływa na zarządzanie osobistym budżetem. Rozwiązanie to jednak pociąga za sobą dodatkowy koszt. Mechanizm obniżenia miesięcznej raty powiązany jest z koniecznością wydłużenia okresu kredytowania. Dzięki temu kapitał do spłaty dzielony jest na więcej części, a to przekłada się na niższą miesięczną ratę.

Dłuższy okres kredytowania powoduje jednak, że bank dłużej będzie naliczać odsetki od pożyczonego kapitału, co zwiększy całkowity koszt kredytu. Dla osób walczących o płynność finansową bardziej przemawiającym argumentem będzie jednak obniżona kwota miesięcznego obciążenia niż ostateczny koszt takiego rozwiązania. Dlatego zadłużeni dążą do zawarcia umowy kredytu konsolidacyjnego, jednak często robią to zbyt późno.

Czy osoby zadłużone mogą zaciągnąć kredyt konsolidacyjny?

To zależy. Kredy konsolidacyjny stworzony został z myślą o osobach posiadających kilka różnych zobowiązań, tj. kredyty czy pożyczki pozabankowe. Wszystko rozbija się o to, czy zobowiązania te spłacane są w terminie. By uzyskać kredyt konsolidacyjny musimy poddać się ocenie zdolności kredytowej, podczas której weryfikowana jest także nasza dotychczasowa historia kredytowa

Dlatego o kredyty konsolidacyjne powinny wnioskować albo osoby, których motywacją jest uporządkowanie osobistych finansów, albo osoby, które przewidują przejściowe problemy finansowe w przyszłości. Złożenie wniosku w momencie, kiedy będziemy już figurować w bazach dłużników, a BIK dokona już negatywnych wpisów w historii kredytowej, przekreśli naszą szansę na wsparcie finansowe ze strony banku. Zatem wsparcie się kredytem konsolidacyjnym może być alternatywą dla zadłużonych, ale tylko w przypadku, kiedy spłacają oni swoje zobowiązania finansowe w terminie. 

Kredyt dla zadłużonych bez BIK - w którym banku?

Wiemy już, że sporym wyzwaniem jest otrzymanie finansowego wsparcia banku w sytuacji, kiedy mamy lub mieliśmy nawet niewielkie problemy ze spłatą zobowiązań w przeszłości. Kredyt dla zadłużonych jest możliwy, ale tylko w szczególnych sytuacjach i często po spełnieniu dodatkowych warunków. Z kolei kredyt bez BIK, bez względu na sytuację finansową wnioskodawcy, jest zwyczajnie niemożliwy.

Banki mają obowiązek weryfikacji dłużników w Biurze Informacji Kredytowej. Czasami posługujemy się skrótem myślowym, mówiąc o kredycie bez BIK, kiedy osoba ze sporadycznymi opóźnieniami poniżej 30 dni otrzymała decyzję pozytywną. Nie oznacza to jednak, że bank wcześniej nie zweryfikował odpowiednich rejestrów. Podsumowując - kredyt dla zadłużonych bez BIK nie jest dostępny w żadnym banku.

Kredyt dla zadłużonych online - czy to coś zmienia?

Nie. Może się wydawać, że składając wniosek o kredyt gotówkowy online, bank nie przeprowadzi analizy zdolności kredytowej, a tym samym unikniemy konieczności dołączenia dodatkowych dokumentów i odpowiedzi na krępujące nas pytania. Nic bardziej mylnego. Procedura udzielania kredytu online, mimo tego, że wygodniejsza, przeprowadzana jest według takich samych zasad, jak podczas składania wniosku w oddziale banku.

Przy kredycie gotówkowym online konieczne jest złożenie dokumentów pozwalających na weryfikację zdolności kredytowej. Analitycy ryzyka lub odpowiednie algorytmy z pewnością sprawdzą, czy nie figurujemy w bazach dłużników, jak np. BIK, BIG, KRD, ERIF oraz zweryfikują naszą kondycję finansową i rzetelność płatniczą. Z uwagi na niską zdolność kredytową bank może odrzucić wniosek, więc kredyt dla zadłużonych online nie jest rozwiązaniem dla osób nagminnie borykających się z terminową spłatą swoich zobowiązań.

Kredyt dla zadłużonych - jakie warunki trzeba spełnić?

Zakładamy, że w naszej historii kredytowej znajduje się kilka sporadycznych opóźnień w spłacie zobowiązań, które opiewały na niskie kwoty. W takim scenariuszu mamy realną szansę na kredyt dla zadłużonych. Oczywiście każdy z banków kieruje się własnymi procedurami, ale wyróżnić możemy warunki wspólne, których spełnienie pozwala zaciągnąć kredyt dla zadłużonych. Oto one:

  • ukończone 18 lat,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • konto bankowe,
  • odpowiednia zdolność kredytowa,
  • dochody pozwalające pokryć ratę kolejnego kredytu,
  • brak opóźnień w BIK powyżej 30 dni,
  • brak wpisów w bazach dłużników.

Zdolność kredytowa, szacowana m.in. na podstawie osiąganych dochodów i przypadających na ten sam okres kosztów np. związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego, pozwala określić, jaka może być całkowita kwota kredytu. Osoby o niskiej zdolności kredytowej i negatywnej historii kredytowej muszą przygotować się na negatywną decyzję banku. Kredyt dla zadłużonych jest więc rozwiązaniem skierowanym tylko do określonej grupy klientów banków.

Kredyt dla zadłużonych z komornikiem - czy to możliwe?

Podobnie jak w przypadku kredytów dla zadłużonych bez BIK, kredyt dla zadłużonych z komornikiem sądowym nie jest dostępny w ofercie żadnego banku. Podczas składania wniosku kredytowego należy złożyć oświadczenie, że nie jest prowadzona przeciwko nam egzekucja komornicza. Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna. Osoby zmagające się z windykacją komorniczą mogą szukać wsparcia w firmach pozabankowych. Część z nich oferuje rozwiązania również dla tego typu klientów. Warto jednak wtedy szczególną uwagę zwracać na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która potrafi w tym przypadku być szczególnie wysoka. 

Pożyczka pozabankowa jako alternatywa dla kredytu bankowego

Skoro kredyt dla zadłużonych adresowany jest wyłącznie do osób, którym zdarzyło się incydentalnie nie spłacić raty w terminie i nie jest dostępny dla osób zmagających się z poważniejszymi problemami finansowymi, warto sprawdzić, na jakich warunkach udzielane są pożyczki pozabankowe.

Kredyt dla zadłużonych jest dużym uproszczeniem używanym przez firmy pożyczkowe, gdyż zgodnie z przepisami kredytów mogą udzielać tylko banki. Jednak w mowie potocznej określenie to często używane jest również w stosunku do pożyczek pozabankowych.

Firmy pożyczkowe kierują się innymi procedurami niż banki i akceptują niską zdolność kredytową osób ubiegających się o finansowanie. Bardziej liberalne podejście przekłada się także na mniejszą liczbę dokumentów niezbędnych do skutecznego złożenia wniosku.

W wybranych firmach znajdziemy nawet pożyczkę dla zadłużonych z komornikiem, która pozwala zaciągnąć zobowiązanie osobom w trudnej sytuacji finansowej. W takim wariancie może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie, np. w postaci poręczenia osoby trzeciej.

Kto może otrzymać pożyczkę dla zadłużonych z komornikiem?

O pożyczkę dla zadłużonych z komornikiem może ubiegać się osoba posiadająca niską zdolność kredytową, która nie ma szans na skorzystanie z kredytu w banku. Dzięki temu firmy pożyczkowe starają się zagospodarować tę część rynku, godząc się przy okazji na podwyższone ryzyko.

Pożyczki dla zadłużonych udzielane są także klientom figurującym w bazach dłużników, z negatywną historią kredytową i bez względu na toczące się przeciwko nim postępowania windykacyjne. Jest to rozwiązanie, z którego należy korzystać z rozwagą, gdyż paradoksalnie może nas ono wpędzić w jeszcze większe kłopoty finansowe.

Co wyróżnia pożyczki dla zadłużonych?

Pożyczki dla zadłużonych to przede wszystkim minimum formalności. Firmy pożyczkowe doskonale wiedzą, że przeterminowane zobowiązania to dla dłużnika dodatkowe koszty, dlatego kluczowym elementem jest jak najszybsze podjęcie decyzji i wypłata pieniędzy.

Dlatego często można trafić na szybkie pożyczki dla zadłużonych online, dzięki czemu wszystkie formalności można załatwić bez konieczności wychodzenia z domu. Zaskoczeniem może być fakt, że niektóre firmy pożyczkowe adresują swoją ofertę do klientów, którzy ukończyli 21 lat.

Szybkie pożyczki dla zadłużonych mogą być udzielane na kwoty od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na ostateczną kwotę finansowania wpływa liczba i jakość dodatkowych zabezpieczeń. Okres spłaty wynosi od kilku dni do kilkudziesięciu miesięcy.

Najdłuższy okres spłaty cechuje pożyczki ratalne. Szybkie pożyczki dla zadłużonych to także możliwość wypłaty pieniędzy w gotówce. Można to zrobić na poczcie, okazując dowód osobisty i czek GIRO lub odebrać pieniądze podczas wizyty w naszym domu pracownika firmy pozabankowej.

Z uwagi na wyższe ryzyko związane z udzieleniem finansowania osobom zadłużonym, całkowity koszt pożyczki pozabankowej jest wyższy, niż całkowity koszt kredytu. Często jednak w sytuacjach kryzysowych kwestia ceny schodzi na drugi plan. Mimo tego warto poświęcić chwilę i porównać dostępne oferty korzystając z dostępnych w sieci rankingów. Właściwy wybór może oznaczać odczuwalne oszczędności, co jest szczególnie ważne dla osób borykających się z problemami finansowymi.

Co jest potrzebne do zaciągnięcia pożyczki dla zadłużonych?

W przeciwieństwie do kredytu bankowego zaciągnięcie pożyczki dla zadłużonych w wymaga przedstawienia wyłącznie podstawowych informacji. Firmy pożyczkowe potrzebują naszych danych osobowych, które znajdują się w dowodzie osobistym, numeru konta bankowego, na który przekażą środki oraz aktywnego numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail.

Konto bankowe będzie wykorzystane również w celu potwierdzenia naszej tożsamości za pomocą przelewu weryfikacyjnego. Cała operacja polega na przelaniu symbolicznej kwoty na konto firmy pożyczkowej. Dane posiadacza rachunku muszą pokrywać się z informacjami zawartymi we wniosku. Minimum formalności gwarantuje, że uzyskanie pożyczki pozabankowej jest prostsze niż zaciągnięcie kredytu bankowego.

Kiedy skorzystać z pożyczki dla zadłużonych?

Pożyczki dla zadłużonych mogą być ostatnią deską ratunku, pozwalającą uporządkować sprawy i wyjść z finansowego impasu. Z drugiej strony zaciągnięcie kolejnego zobowiązania w sytuacji, kiedy dotychczasowe długi przerastają nasze możliwości, może być źródłem jeszcze większych problemów.

Dlatego zanim skorzystamy z pożyczki dla zadłużonych, oceńmy uczciwie naszą kondycję finansową. Dodatkowe finansowanie powinno służyć zażegnaniu problemów, a nie odraczaniu ich w czasie. 

Pożyczki dla zadłużonych to także odpowiednie rozwiązanie dla osób, które z uwagi na negatywną historię kredytową nie mogą otrzymać kredytu bankowego, a spodziewają się wpływu dodatkowej gotówki w przyszłości np. w wyniku toczącego się postępowania spadkowego. Firmy pozabankowe mogą przyjąć taką argumentację jako czynnik zmniejszający ryzyko całej operacji. 

Z pożyczki dla zadłużonych warto skorzystać również w sytuacji, kiedy wiemy, że nasze problemy finansowe mają charakter tymczasowy, a dodatkowa gotówka ma na celu np. powstrzymanie windykacji komorniczej. Zaciąganie tego typu zobowiązań na realizację potrzeb konsumpcyjnych najpewniej będzie miało bardzo nieprzyjemny finał.

Czym różni się pożyczka dla zadłużonych od kredytu bankowego?

Aby porównać te rozwiązania, zestawimy ze sobą pożyczkę dla zadłużonych i kredyt gotówkowy. Pierwsza różnica związana jest z procedurami. Ubiegając się o pożyczkę pozabankową, możemy być pewni, że czeka nas minimum formalności. Najczęściej nie musimy przedstawiać dodatkowych dokumentów, np. potwierdzających osiągane dochody, a zdolność kredytowa weryfikowana jest według bardzo liberalnych zasad. Z kolei udzielenie kredytu gotówkowego to każdorazowa weryfikacja zdolności kredytowej i historii kredytowej.

Po drugie kredyt dla zadłużonych, czyli osób, które mają problem z terminową spłatą swoich zobowiązań, przeznaczony jest dla klientów, których opóźnienia w regulowaniu rat mają charakter sporadyczny i najczęściej nie przekraczają 30 dni.

Nie ma tu mowy o jednoznacznie negatywnej historii kredytowej. Natomiast otrzymanie pożyczki udzielanej przez firmy pozabankowe nie wymaga posiadania wzorowej historii kredytowej, a szanse na finansowanie mają nawet osoby z zajęciami komorniczymi.

Kolejna różnica wynika z dostępnej kwoty i okresu finansowania, choć w tym obszarze pożyczki pozabankowe oferują coraz większe możliwości. W tej kwestii najbardziej podobne do kredytów gotówkowych są pożyczki ratalne, dzięki którym otrzymać można nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych z okresem spłaty sięgającym kilku lat.

Z kolei kredyty gotówkowe mogą być udzielane na kwotę przekraczającą 200 tys. złotych z okresem spłaty sięgającym nawet 120 miesięcy. Skorzystanie z maksymalnych kwot wymaga często przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń, które mają chronić banki i firmy pozabankowe przed nadmiernie wysokim ryzykiem.

Sprawdź: Jak wyjść z długu?

Sprawdź: Pożyczki bez BIK. Jak znaleźć pożyczki bez BIK i KRD?Konsolidacja zadłużenia

Poradniki