Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  7,36 zł , zmiana od tamtej pory: -2,72%

9 miliardów dostanie ENERGA tylko z aukcji rynku mocy za rok 2026

Zgłoś do moderatora
ENERGA Raport bieżący nr   5/2022 Data: 31.01.2022 r.
 
Tytuł raportu: Rozwiązanie umowy mocowej zawartej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
Zarząd Spółki Energa SA ("Emitent") informuje, że 31 stycznia 2022 roku powziął informację od spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("Spółka"), o rozwiązaniu przez Spółkę z tym samym dniem umowy realizującej obowiązek mocowy zakontraktowany przez Spółkę w wyniku rozstrzygnięcia aukcji rynku mocy na rok 2023 ("Umowa"), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 53/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku.
Zgodnie z postanowieniami art. 47b ust 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy ("Ustawa"), umowa mocowa ulega rozwiązaniu z chwilą wskazania operatorowi - spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ("PSE") - umów mocowych spełniających kryteria określone w Ustawie.
Spółka w dniu dzisiejszym wskazała PSE dwie umowy mocowe spełniające kryteria określone w Ustawie zawarte przez spółkę CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. oraz CCGT Grudziądz Sp. z o.o. jako umowy, o których mowa w art. 47b ust. 3 pkt 1) i 2) Ustawy.
Skutkiem wskazania ww. umów mocowych jest zwolnienie wniesionego przez Spółkę zabezpieczenia finansowego w wysokości 36,6 mln zł oraz umorzenie kar umownych, gdyby stały się one należne. Jednocześnie Emitent informuje, że na dzień rozwiązania Umowy żadne kary umowne na jej podstawie nie zostały naliczone, a Emitent nie zawiązywał rezerw na ewentualność naliczenia takich kar.
Rozwiązanie Umowy jest konsekwencją zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe w projekcie budowy i eksploatacji nowej elektrowni w Ostrołęce.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ENERGA -0,28% 7,16 2023-01-27 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.