Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 27,92 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

Ad valorem:


(łac. do wartości, według wartości) Podatek lub cło wyrażone procentowo od ...

zobacz pozostałe hasła...

2011-03-18 11:00 Źródło: BankierPress

BankierPress

Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przez przedsiębiorcę?


Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sposób poprawnego wyliczenia zaliczki zależny jest jednak od formy opodatkowania, jaką wybrał przedsiębiorca.

W niniejszym artykule wskażemy sposób obliczania zaliczek w przypadku opodatkowania na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. W najbardziej typowej sytuacji, tj. w sytuacji wpłacania zaliczek miesięcznych, obowiązują następujące reguły:

1)podatnik na podstawie podsumowań właściwych ksiąg wylicza swój dochód podatkowy, tj. różnicę między przychodami a kosztami;

2)do momentu, kiedy różnica, o której mowa w punkcie 1 nie przekroczy kwoty 3.089,00 zł (tzw. kwota wolna od podatku) nie powstaje obowiązek wpłaty zaliczek;

3)od momentu przekroczenia kwoty z punktu 2 należy wpłacać zaliczki, przy czym kwotę dochodu można pomniejszyć o odliczenia od dochodu (najbardziej typowe to składki na ubezpieczenia społeczne i straty z lat ubiegłych). W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że jeśli przedsiębiorca zaliczył składki na ubezpieczenia społeczne do kosztów uzyskania przychodów, to nie odlicza ich ponownie od dochodu;

4)od tak wyliczonej podstawy opodatkowania liczy się podatek według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku PIT, tj. jeśli podstawa obliczenia podatku nie przekracza kwoty 85.528,00 zł, podatek wynosi 18% podstawy minus 556,02 zł. Jeśli podstawa obliczenia podatku przekracza kwotę 85.528,00 zł, podatek wynosi 14.839,02 zł (kwota stała) plus 32% nadwyżki ponad kwotę 85.528,00 zł;


5)wyliczony w punkcie 4 podatek zmniejsza się o zapłaconą przez podatnika składkę zdrowotną, przy czym do ZUS wpłaca się 9% podstawy obliczenia tej składki, natomiast odliczyć od podatku można jedynie 7,75% tej podstawy;

6)zaliczkę za dalsze miesiące w danym roku ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające;

7)zaliczkę należy wpłacić do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca;

8)zaliczka za ostatni miesiąc roku wynosi dokładnie tyle, ile zaliczka za miesiąc przedostatni i podlega ona wpłacie łącznie z zaliczką za miesiąc przedostatni (tzn. zaliczka za listopad i grudzień podlegają wpłacie do 20 grudnia);

9)należy również pamiętać, że podstawę obliczenia podatku oraz należny podatek (w tym zaliczkę na podatek) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

1

Przychody narastająco

10.000

25.000

32.000

40.000

2

Koszty narastająco

12.000

19.000

21.000

28.000

3

Dochód / strata (1-2) narastająco

-2.000

6.000

11.000

12.000

4

Składki na ubezpieczenia społeczne narastająco

597,37

1.194,74

1.792,11

2.389,48

5

Podstawa obliczenia podatku (3-4)

0

4.805

9.208

9.611

6

Podatek obliczony wg skali

0

308,88

1.101,42

1.173,96

7

Podstawa naliczenia składki zdrowotnej

2.704,31

2.704,31

2.704,31

 

2.704,31

8

Składka zdrowotna do odliczenia narastająco (7 x 7,75%)

209,58

419,16

628,74

838,32

9

Zaliczka (6-8)

0

0

473

336

10

Zaliczka za poprzednie miesiące

0

0

0

473

11

Zaliczka do urzędu za dany miesiąc

0

0

473

0


Uwaga! W powyższym przykładzie przyjęto założenie, że podatnik nie zaliczał składek na ubezpieczenia społeczne do kosztów uzyskania przychodów.

Inne reguły obowiązują w przypadku opłacania podatku liniowego lub w razie wpłacania zaliczek w tzw. formie uproszczonej.

Komentuje Łukasz Piechowiak, redaktor Bankier.pl

Mikroprzedsiębiorstwa stanowią najliczniejszą grupę firm w Polsce - jest ich ok. 1,6 mln. W ponad 90% są to jednoosobowe działalności gospodarcze. Większość osób prowadzących mikroprzedsiębiorstwa nie posiada profesjonalnej wiedzy o tym, jak poprawnie rozliczyć się z fiskusem. Z tego powodu często popełniają błędy, które nie tylko kosztują pieniadze, ale przede wszystkim czas i nerwy.

Okazuje się, ze prawidłowe obliczenie zaliczki na podatek dochodowy wcale nie jest takie oczywiste. O ile osoby zatrudnione u kogoś nie mają z tym problemów, ponieważ za nich wszystkie składki wylicza i opłaca pracodawca, o tyle przedsiębiorcy, albo muszą robić to sami albo zatrudnić księgowego. Naturalnie jest to dla nich dodatkowy koszt na który nie każdy może sobie pozwolić.

Internet pozwala zaoszczędzić czas, a wchodząc na naszą stronę mamy nadzieję, że uda Wam się zaoszczędzić również pieniądze. Więcej nformacji dotyczących rozliczeń podatkowych zawsze znajdą Państwo w serwisie Pit.pl i Vat.pl.Marcin Pacyna

Kancelaria Prawno-podatkowa Marcin Pacyna

 


Komentarzy 4


RSS Google Wykop

Najlepsze dla Ciebie warunki do realizacji wiosennych planów

Komentarze do artykułu
Re: Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przez przedsiębiorcę? Autor: ~ksiegowa   2014-01-26 22:04
wszystkie zagadnienia dotyczące podatku dochodowego można z łatwością wyliczyć z 24easyaudit lu lub je sprawdzić. Polecam na początek bezpłatną wersję demo.
Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przez przedsiębiorcę? Autor: ~hb49   2014-01-20 21:47
Witam wreszcie ktoś napisał co i jak.....ale czy dobrze rozumiem pkt.6 ? 336-473 daje liczbe ujemna wiec podatku nie płacimy, ale jesli w dalszym miesiacu wyjdzie narastajaco podatek nalezny.np 80 (..)
Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przez przedsiębiorcę? Autor: ~Łukasz   2013-03-08 16:14
Bardzo fajnie i jasno pokazane jak co liczyc. Mozna by zaktualizowac tylko do danych z tego roku
Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przez przedsiębiorcę? Autor: ~Magda   2012-03-09 14:31
a składki społeczne i zdrowotne nie powinny być odliczane dopiero od lutego?? bo w lutym przecież płaci się składkę za styczeń... chyba że ta składka odliczona w styczniu to odnosi się do grudnia pop (..)