Polecane
Kredyty krok po kroku

Oprocentowanie stałe i zmienne

Oprocentowanie stałe jest niezmienne w całym okresie spłaty kredytu gotówkowego. Otrzymany na początku obowiązywania umowy kredytowej harmonogram spłat nie będzie podlegał żadnym zmianom.

Oprocentowanie zmienne jest najczęściej sumą elementu stałego (marży) i jakiegoś punktu odniesienia (np. oprocentowania obowiązującego na rynku międzybankowym – wskaźnik WIBOR). Przykładowo, oprocentowanie kredytu opartego na WIBOR 3M (4,73%) i z pięcioprocentową marżą wynosi 9,73%.

Bank po podpisaniu umowy przekaże nam harmonogram spłaty kredytu, zawierający kwoty spłacanych rat obliczonych dla aktualnie obowiązującej stawki oprocentowania. W określonych odstępach czasu (np. co miesiąc) bank będzie sprawdzać, czy cena pieniądza na rynku międzybankowym nie uległa znaczącej zmianie. Jeśli tak się stało, oprocentowanie kredytu ulegnie zmianie, a klient otrzyma nowy harmonogram spłat. Warunki, w których bank będzie aktualizować oprocentowanie kredytu, powinny być szczegółowo określone w umowie (np. co miesiąc, jeśli wskaźnik WIBOR 3M zmieni się o co najmniej 0,75 pp.).

Oprocentowanie zmienne może być bardziej korzystne, gdy Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe. Można wtedy spodziewać się, że spłacany przez nas kredyt będzie coraz tańszy. Oprocentowanie stałe oferowane jest przez banki najczęściej w przypadku kredytów krótkoterminowych, a zmienne – długoterminowych.