Polecane
Kredyty krok po kroku

Koszty kredytu

Podstawowym kosztem kredytu są odsetki. Bank podaje oprocentowanie w skali roku. Nominalnie nie może być ono wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP.

Wysokość dodatkowych kosztów zależna jest od oferty banku. Opłata przygotowawcza pobierana jest za rozpatrzenie wniosku kredytowego i nie jest zwracana w razie rezygnacji z kredytu po podpisaniu umowy. Prowizja za przyznanie kredytu pobierana jest po wypłaceniu kredytu i może zostać doliczona do pierwszej raty lub skredytowana, czyli rozłożona na raty.

Osobną kategorię kosztów stanowią ubezpieczenia. Zabezpieczają one przede wszystkim bank. Zakres ochrony bywa bardzo zróżnicowany. Najczęściej towarzystwo ubezpieczeniowe, w zamian za otrzymaną składkę, zobowiązuje się spłacić pozostały dług w razie śmierci, trwałego kalectwa lub niezdolności do pracy kredytobiorcy. Ubezpieczenie może także mieć szerszy charakter – np. obejmować ryzyko utraty pracy czy czasowej niezdolności do zarobkowania.

Kredytodawcy często oferują niższe oprocentowanie i/lub obniżenie prowizji klientom, którzy zdecydują się na wykupienie ubezpieczenia. Nie zawsze jednak taka operacja będzie opłacalna. Koszt składki może być wyższy niż korzyści związane z obniżonym oprocentowaniem kredytu.