SMART > Poradniki > Ubezpieczenia > Autocasco. Jakie korzyści daje ubezpieczenie AC?

Autocasco. Jakie korzyści daje ubezpieczenie AC?

Korzystanie z samochodu to nie tylko duże ułatwienie i przyjemność, ale również pewne ryzyko. Przed niespodziewanymi sytuacjami lub efektem chwili nieuwagi ochroni nas Autocasco (OC).

Autocasco. Jakie korzyści daje ubezpieczenie AC?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Wielu osobom ubezpieczenia komunikacyjne kojarzą się głównie z obowiązkowym OC. O tym, jak bardzo jest ważne, przekonujemy się dopiero wtedy, kiedy szkoda powstaje z naszej winy. Niestety w takim przypadku bardzo często cierpi również nasz pojazd, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, a sama polisa OC nie pozwoli na pokrycie wydatków. Aby skorzystać z dodatkowej ochrony, musimy posiadać również Autocasco, czyli popularne AC. To oczywiście niejedyna sytuacja, w której okaże się przydatne. Na drodze, tak jak w życiu, w najmniej oczekiwanym momencie może przydarzyć się sytuacja, której nie mogliśmy przewidzieć. Scenariuszy jest mnóstwo: od uszkadzającej pojazd złamanej gałęzi przez chuligańskie wybryki po kradzież pojazdu. Naprawa z własnej kieszeni może okazać się sporym kosztem, nie mówiąc o utracie cennego przedmiotu. Dobre ubezpieczenie AC pozwoli jednak w odpowiedni sposób zadbać o nasze interesy i nie troszczyć się potencjalne zagrożenia, które mogą stanąć nam na drodze.

AC – co to jest?

W przeciwieństwie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, w związku z czym nie musi posiadać go każdy uczestnik ruchu. Kolejną różnicą jest również brak uregulowania prawnego zakresu ochrony. O ile w przypadku OC oferta jest bardzo zbliżona w każdej firmie ubezpieczeniowej i uzależniona od ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w przypadku AC jest inaczej: zarówno zakres ochrony, jak i wiele szczegółów widniejących w umowie może znacząco od siebie odbiegać. Co do zasady ubezpieczenie AC gwarantuje rekompensatę w przypadku:

  • Częściowego lub całkowitego uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji czy zderzenia z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem.
  • Uszkodzenia pojazdu w wyniku działania sił natury.
  • Uszkodzenia pojazdu przez nieznanego sprawcę.
  • Aktów wandalizmu.
  • Kradzieży.
  • Pożaru.
Reklama

AC: oferty się znacząco różnią

O ile w przypadku OC podstawowym kryterium dla większości kierowców jest cena, rozważając zakup polisy Autocasco należy zwracać uwagę również na inne czynniki, przede wszystkim zakres ochrony, sposób naprawy szkody i sumę ubezpieczenia. Może okazać się, że tanie AC będzie wprawdzie oznaczało niższą składkę, ale nie zabezpieczy naszych interesów w odpowiednim stopniu. W wielu przypadkach dopiero po fakcie przekonujemy się, że ubezpieczenie nie pokryje całości szkody albo w ogóle nie zadziała. Z tego powodu przed podpisaniem umowy warto dokładnie dowiedzieć się, jak prezentuje się oferta i co oznaczają ujęte w niej terminy.

Ubezpieczenie AC: na co zwracać uwagę?

Z punktu widzenia kierowcy chcącego zakupić polisę AC decydujące okażą się informacje dotyczące zakresu ochrony. To od niego w głównej mierze zależy, czy Autocasco będzie chroniło nas przed zagrożeniami, które możemy spotkać na drodze. Przed podpisaniem umowy warto poznać:

  • Udział własny w szkodzie: w wielu przypadkach ubezpieczenie AC zakłada udział kierowcy w pokryciu powstałej szkody. Może więc okazać się, że z własnej kieszeni musimy uregulować np. 10% jej wartości. Oczywiście nie brakuje również polis AC bez udziału własnego, może to jednak znaleźć przełożenie na wartość składki.
  • Amortyzacja części: z wiekiem wartość naszego pojazdu spada, a poszczególne części po prostu ulegają zużyciu. Znajduje to również odzwierciedlenie w wielu umowach ubezpieczenia Autocasco. Podczas wyceny szkody ich wartość zostanie pomniejszona o przyjęte stawki. Z drugiej strony możemy również skorzystać z AC bez amortyzacji części, co pozwoli rozliczyć je tak, jakby były nowe.
  • Szczegółowy zakres ochrony: Autocasco nie zawsze oznacza to samo. Może więc okazać się, że podpisania umowa chroni nas np. przed kradzieżą lub pożarem, ale nie dostaniemy nic w przypadku kolizji z naszej winy. Może działać to również w drugą stronę: o ile AC pokryje koszt naprawy po stłuczce, nie będzie obowiązywać w przypadku kradzieży. To więc podstawowe zapisy, które powinniśmy zweryfikować.
  • Sposób naprawy: ubezpieczenie AC w różny sposób może podejść również do naprawy pojazdu. Czasami będzie się to wiązało z rozliczeniem bezgotówkowym, w którym całością prac zajmie się wskazany przez ubezpieczyciela serwis, innym razem możliwe stanie się rozliczenie za pomocą kosztorysu, a reszta działań pozostanie w naszej gestii. Często w umowach AC określane jest również, jakie części zostaną użyte do naprawy: czy będą to części oryginalne, czy zamienniki.

Jak znaleźć tanie AC? Najlepiej w pakiecie

Jednym z podstawowych mitów dotyczących Autocasco jest jego wysoka cena. Warto jednak spojrzeć na nie jak na znakomity sposób na ochronę naszych interesów. W rzeczywistości każde z przywołanych wcześniej zdarzeń oznacza dodatkowy koszt, a wartość niektórych z nich może znacznie przewyższyć możliwości domowego budżetu. Samo ubezpieczenie AC będzie zdecydowanie tańsze, jeżeli wykupimy je w pakiecie. Kalkulator OC i AC pozwala na znalezienie najlepszej opcji łączącej zarówno obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jak i wszystkie możliwości, które daje nam Autocasco. Wprowadzając dane dotyczące pojazdu oraz kierowcy otrzymamy spersonalizowaną ofertę, uwzględniającą najlepsze dostępne na rynku opcje.

AC może być wymogiem

Choć Autocasco nie jest wymogiem prawnym, często może okazać się, że wykupienie go będzie konieczne. Stanie się tak zwłaszcza, jeżeli interesuje nas kredyt samochodowy lub leasing. W takim przypadku poza podpisaniem umowy trzeba będzie dodatkowo sporządzić cesję z praw polisy na kredyto- lub leasingodawcę. To ważne zabezpieczenie, które w znacznej mierze wpływa na atrakcyjność dostępnych na rynku ofert. Z drugiej strony jest także zabezpieczeniem interesów samego użytkownika, ponieważ chroni go przed odpowiedzialnością, którą mógłby ponosić w przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu.

Reklama

Autocasco także na auta używane

Kolejnym mitem często wiązanym z ubezpieczeniem AC jest łączenie go wyłącznie z nowymi samochodami pochodzącymi z salonu. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Autocasco chroni również interesy właścicieli samochodów używanych. W takim przypadku jeszcze ważniejsze staną się poszukiwania odpowiedniej oferty. Wraz z wiekiem spada wartość pojazdu, należy więc znaleźć taką opcję, która zagwarantuje jak najwyższy poziom ochrony i w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń pozwoli na otrzymanie jak najatrakcyjniejszej rekompensaty.

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne

Poradniki