Skorzystaj z pomocy eksperta

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących:

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego:

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Dziękujemy!


Kredyt mieszkaniowy w Raiffeisen Polbanku może zainteresować szerokie grono klientów, ponieważ bank należy do grupy instytucji o bardziej liberalnym podejściu. Bank udzieli kredytu osobom, których oszczędności nie wystarczają na pokrycie minimalnego wkładu własnego. Atrakcyjność oferty podnosi możliwość obniżenia prowizji oraz marży banku, a także opcja elastycznego dostosowania wysokości rat. 

AKTUALIZACJA 01.04.2019 r. 

Produkt zniknął z oferty po przejęciu wydzielonej części Raiffeisen Polbanku przez BGŻ BNP Paribas i zmianie nazwy marki na BNP Paribas.

Raiffeisen Polbank kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty Raiffeisen Polbank kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty (Bankier.pl)

Na jaki cel kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku?

Kredyt mieszkaniowy w Raiffeisen Polbanku pomoże urzeczywistnić marzenia o własnym mieszkaniu lub domu. Zakres celów, które mogą być nim finansowane jest bardzo szeroki. Należą do nich m.in.: 

 • zakup działki pod budowę domu, 
 • zakup mieszkania (istniejącego lub w trakcie budowy), 
 • zakup domu (istniejącego lub w trakcie budowy),
 • budowa,remont, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja nieruchomości,
 • adaptacja mieszkania lub domu, 
 • refinansowanie kredytu udzielonego na cel mieszkaniowy w innym banku, 
 • refinansowanie kosztów poniesionych na zakup nieruchomości, jej budowę, rozbudowę lub remont wyposażenia. 

Bank przyzna również środki tym klientom, którzy chcą połączyć cele wymienione powyżej.

Ile i na jak długo można pożyczyć w Raiffeisen Polbanku?

Raiffeisen Polbank udzieli środków na realizację celu mieszkaniowego aż do 90 proc. wartości nieruchomości, jednak musi ona spełniać kilka warunków, aby wniosek został przez bank rozpatrzony.

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
przewiń, aby zobaczyć całą tabele

Kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku – podstawowe parametry kredytu

Maksymalne LTV*

90 proc.**

Minimalna kwota kredytu

50 000 zł

Maksymalna kwota kredytu

1 500 000 zł

Minimalny okres kredytowania

3 lata

Maksymalny okres kredytowania

30 lat

Maksymalny wiek kredytobiorcy w dniu całkowitej spłaty kredytu

70 lat

*Wskaźnik obrazujący stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości.

**Dotyczy wszystkich głównych celów (zakup mieszkania, budowa lub zakup domu, spłata kredytu hipotecznego w innym banku), jeśli wartość nieruchomości wynosi maksymalnie 1 200 000 zł i jest zlokalizowana w mieście odznaczającym się liczbą mieszkańców powyżej 50 000 lub jest zlokalizowana w miejscowości oddalonej do 20 km od granic administracyjnych miasta powyżej 300 000 mieszkańców.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Kredyt można spłacać za pomocą rat równych lub malejących. Możliwe jest również nadpłacanie kredytu, dzięki czemu klient obniży wysokość miesięcznego zobowiązania. Wcześniejsza spłata co do zasady nie powoduje skrócenia okresu kredytowania, jednak jest taka możliwość po zawarciu z bankiem aneksu do umowy. 

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku?

Prowizja pobierana w momencie przyznania pozytywnej decyzji wynosi od 0 do 2 proc. (min. 500 zł). Korzystniejsza stawka jest zarezerwowana dla klientów, którzy skorzystają z ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od utraty pracy. Lepsze warunki obowiązują tych klientów, którzy wybiorą polisę z oferty banku.

Podstawowym kosztem kredytu mieszkaniowego w Raiffeisen Polbanku są odsetki. Pożyczony kapitał jest objęty oprocentowaniem zmiennym, które stanowi sumę stopy bazowej WIBOR 3M oraz marży banku. Raiffeisen Polbank może udzielić kredytu z niższą stopą procentową na podstawie indywidualnych warunków cenowych lub ofert specjalnych. Standardowa stawka marży wynosi natomiast od 2,90 proc. do 3,35 proc. 

Najważniejsze koszty, z którymi klient może mieć do czynienia w momencie otrzymania kredytu lub w trakcie jego spłaty prezentuje poniższa tabela.

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
przewiń, aby zobaczyć całą tabele

Kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku – najważniejsze dodatkowe koszty

Czynność

Opłata

Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt

0 zł

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Wliczone w cenę produktu

Ubezpieczenie pomostowe*

1,50 pp.

Wycena wartości nieruchomości

 • mieszkanie, działka budowlana – 450 zł,
 • dom mieszkalny – 750 zł.

Wcześniejsza spłata kredytu częściowa

 • 1,5 %  – opłata obowiązuje przez pierwsze 3 lata trwania kredytu. 

Wcześniejsza spłata kredytu całkowita

 • 1,5 %  – opłata obowiązuje przez pierwsze 3 lata trwania kredytu.

Złożenie dyspozycji o ratach elastycznych

0 zł

*Pobierane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku – promocje

Skorzystanie z innych produktów bankowych z oferty Raiffeisen Polbanku pozwoli na obniżenie marży banku. Kilka tysięcy na prowizji zaoszczędzą również klienci, którzy do kredytu dobiorą ubezpieczenie.

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
przewiń, aby zobaczyć całą tabele

Kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku – promocje

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

Możliwość obniżenia marży banku pod warunkiem skorzystania z produktów banku, do których należą ROR z comiesięcznym wpływem na poziomie nie mniejszym niż 2 500 zł, karta debetowa do konta osobistego, karta kredytowa z limitem min. 2 000 zł, ubezpieczenie na życie na 5 lat oraz ubezpieczenie nieruchomości. 

do odwołania

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego w Raiffeisen Polbanku 

Dodatkowym obciążeniem dla klienta jest obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Dokonanie cesji praw ubezpieczenia na rzecz banku jest jednym z podstawowych zabezpieczeń kredytu. Klient może poszukać samodzielnie oferty na rynku lub dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia proponowanego przez bank. 

Zasadniczo bank nie wymaga od klienta ubezpieczenia na życie lub od utraty pracy, jednak regulamin przewiduje możliwość ich żądania, jeśli bank uzna, że obecne zabezpieczenia spłaty kredytu mogą być niewystarczające. 

Do momentu dokonania przez sąd prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku, instytucja pobierze od klienta dodatkową opłatę w postaci ubezpieczenia pomostowego. Bank egzekwuje jej pobranie poprzez podwyższenie marży. 

Zgodnie z rekomendacją nadzorcy, bank dodatkowo zabezpieczy kredyt w przypadku, jeśli wkład własny klienta nie będzie wynosił 20 proc. wartości nieruchomości. 

Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w Raiffeisen Polbanku?

Wniosek o kredyt mieszkaniowy w Raiffeisen Polbanku trzeba złożyć osobiście. W tym celu klient może udać się do jednej placówek banku lub umówić się na spotkanie z doradcą mobilnym we wskazanym przez siebie miejscu. 

Raiffeisen Polbank kredyt hipoteczny – informacje dodatkowe 

 • Bank udziela kredytów wyłącznie w PLN.
 • Istnieje możliwość elastycznego dopasowania wysokości rat. Po 24 miesiącach terminowej spłaty kredytu klient uzyskuje prawo do zawieszenia płatności jednej raty w roku bez konsekwencji. Co więcej, może dwa razy do roku zmodyfikować wysokość 3 rat obniżając je do połowy lub zwiększając ich wysokość nawet dwukrotnie.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,01% dla reprezentatywnego kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wg kalkulacji na dzień 01.02.2018 r.: kwota kredytu: 250 000 złotych, wkład własny 20%,  okres spłaty kredytu w ratach równych: 30 lat, oprocentowanie kredytu: 3,41% (wyliczone jako WIBOR 3M + marża banku 1,69%), prowizja od udzielenia kredytu 0 zł, koszt wyceny lokalu mieszkalnego 450 zł,  do czasu ustanowienia hipoteki marża jest podwyższana o 1,5% (przyjęto 12 miesięcy) koszt PCC i opłat za złożenie wniosku o wpis oraz wykreślenie hipoteki na jednej nieruchomości - 319 zł, marża jest dostępna przy skorzystaniu przez klienta z:o oferowanych za pośrednictwem banku indywidualnego ubezpieczenia na życie (wymagane na 5 lat, koszt 5 797 zł) oraz ubezpieczenia nieruchomości (koszt wariantu 1 ubezpieczenia 7 326 zł), o ROR z kartą debetową w banku wraz z zasilaniem rachunku kwotą 2 500 zł przez cały okres kredytowania (przyjęto koszt 1080 zł), o karty kredytowej przez cały okres kredytowania (przyjęto całkowitą kwotę kredytu 2000 zł oraz koszt karty kredytowej 1800 zł). Miesięczna rata kredytu po ustanowieniu zabezpieczenia: 1 115 zł
Całkowity koszt kredytu 170 024 zł, Całkowita kwota do spłaty 420 024 zł.

Skorzystaj z pomocy eksperta

2019-03-28

Utrata pracy i kredyt – poradnik dla kredytobiorcy

Jakie mamy opcje, gdy szef wręcza zwolnienie, a nad głową wciąż wisi kredyt? Dowiedz się, jak poradzić sobie w takiej sytuacji.

2019-03-28

Umowa kredytowa - do czego nas zobowiązuje?

Kredyt dokumentuje się przez podpisanie umowy między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Na co zwrócić uwagę zanim złoży się podpis pod umową?

2019-03-22

Pożyczka na wkład własny - jak ją otrzymać?

Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny, konieczne jest posiadanie wkładu własnego. Ci, którzy nie zgromadzili odpowiedniej kwoty, mogą spróbować wspomóc się pożyczką.

Koszt kredytu - jak obliczyć koszt kredytu?

W sam całkowity koszt kredytu wchodzi nie tylko zadłużenie i odsetki. Co jeszcze jest uwzględniane w umowie i zależy od tego wysokość należności do spłacenia? Jak obliczyć koszt kredytu?

Jak wziąć kredyt na umowę o dzieło i umowę zlecenie?

Jak wziąć kredyt na umowę o dzieło i umowę zlecenie? Z jakimi dodatkowymi formalnościami się to wiąże?

Kiedy żyrant musi spłacać dług kredytobiorcy?

Jeśli jakiś kredyt został "podżyrowany" to znaczy, że dodatkowa osoba poręczyła za kredytobiorcę, zobowiązując się spłacić zobowiązanie, jeśli kredytobiorca tego nie zrobi. Chociaż wielu osobom wydaje się, że to tylko zwykła formalność, takie poręczenie jest dla banku wiążące i w niektórych sytuacjach rzeczywiście będzie się wymagać od poręczyciela, żeby spłacił dług kredytobiorcy. Kiedy tak się dzieje?

Czy 500+ wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to właśnie możliwość spłaty kredytu, o który się wnioskuje - posiadanie odpowiednich ku temu warunków, czyli między innymi odpowiednich dochodów. Czy program "Rodzina 500 plus" wpływa w jakiś sposób na zdolność kredytową konkretnej osoby? W końcu są to dodatkowe fundusze, jakie w tej chwili otrzymuje dość dużo osób.

Ikona informacji
poradniki