Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Dodatek mieszkaniowy i dopłaty do czynszu: jak uzyskać dopłatę do mieszkania?

Dodatek mieszkaniowy i dopłaty do czynszu: jak uzyskać dopłatę do mieszkania?
Spis treści

Regulowanie należności z tytułu czynszu i innych opłat mieszkaniowych może być istotnym obciążeniem domowego budżetu. Warto dowiedzieć się, kto i na jakich zasadach może korzystać z dodatku mieszkaniowego i dopłaty do czynszu.

Polityka społeczna państwa pozwala na skorzystanie z wielu narzędzi, będących realnym wsparciem osób w potrzebie. Bardzo często problem stanowi regulowanie opłat związanych z realizacją potrzeb mieszkaniowych. Istotnym wsparciem w tym zakresie staje się dodatek mieszkaniowy, a w okresie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 ten może zostać powiększone o dopłaty do czynszu. Uzyskanie dofinansowania do czynszu będzie możliwe po spełnieniu kilku warunków. Warto dowiedzieć się, jak prezentują się kryteria i kto może skorzystać z wsparcia w tej postaci.

Dodatek mieszkaniowy: kto może z niego skorzystać?

Dodatek mieszkaniowy to najważniejsza forma wsparcia osób, które potrzebują pomocy w regulowaniu zobowiązań związanych z regulowaniem opłat za lokale mieszkaniowe. Kwestie jego przyznawania, w tym również kryteria oraz wysokość stawek, na jakie można liczyć, reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Podstawowym celem dopłaty do mieszkania staje się wsparcie osób, które mają trudność m.in. z opłacaniem czynszu czy kosztów najmu. Często jednak nie są one świadome, że kwalifikują się do uzyskania dofinansowania. Same formalności nie są natomiast skomplikowane, a mogą stać się sporym ułatwieniem, zwłaszcza w przypadku rodzin wielodzietnych, choć z dodatku mieszkaniowego mogą korzystać również osoby samotne.

Kto może skorzystać z dodatku mieszkaniowego?

W przypadku dodatku mieszkaniowego na wsparcie mogą liczyć osoby posiadające różne tytuły prawne do lokalu. Ustawa pozwala na uzyskanie dopłaty do mieszkania m.in.:

 • Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zamieszkują w tych lokalach,
 • Osobom posiadającym spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • Właścicielom budynków mieszkalnych i samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • Innym osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu i ponoszącym koszty jego zajmowania,
 • Osobom, które zajmują lokal, ale nie posiadają tytułu prawnego, oczekują przy tym na lokal zamienny lub najem socjalny lokalu.

W praktyce z dodatku mieszkaniowego w formie dofinansowania do czynszu mogą więc skorzystać zarówno właściciele nieruchomości, lokatorzy lokali spółdzielczych, jak i najemcy wynajmujący domy czy mieszkania, a nawet osoby, które nie posiadają obowiązującej umowy, ale mieszkają w danym lokalu i ponoszą koszty jego utrzymania. Co ważne: dodatek mieszkaniowy może przysługiwać na podstawie jednego lub kilku tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego. Nie mogą skorzystać z niego natomiast m.in. osoby przebywające w domach pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych czy zakładach karnych.

Jakie wydatki obejmuje dopłata do mieszkania?

Ustawa definiuje również, jakie wydatki może pokryć dodatek mieszkaniowy. Są to świadczenia okresowe ponoszone przez wnioskodawcę w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Wobec tego jest to przede wszystkim:

 • Czynsz,
 • Opłaty związane z eksploatacją lokalu,
 • Zaliczki opłacane przez właścicieli na koszty związane z nieruchomością wspólną,
 • Opłaty eksploatacyjne ponoszone przez członków spółdzielni mieszkaniowej,
 • Koszty eksploatacji domu jednorodzinnego.

Dodatek mieszkaniowy – kryteria dochodowe

Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim kryteria dochodowe decydujące o tym, czy danej osobie będzie przysługiwał dodatek mieszkaniowy. W takiej sytuacji decydujący wpływ ma to, czy wniosek składa osoba samotna, prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe, czy osoba wchodząca w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego:

 • W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku musi być równy lub niższy równowartości 175% najniższej emerytury ZUS. W 2021 roku kwota ta wynosi 2100 zł.
 • W przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jedną osobę w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku musi być równy lub niższy od 125% najniższej emerytury ZUS. W 2021 roku jest to 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym.

Możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego nie są pozbawione osoby, które przekroczą wskazane limity. W takiej sytuacji różnicę pomiędzy dochodem a limitem odejmuje się od kwoty dopłaty do mieszkania.

Szukasz dodatkowej gotówki? Sprawdź ofertę kredytów gotówkowych na 5000 zł

Powierzchnia mieszkania a dodatek mieszkaniowy

Przyznanie dodatku mieszkaniowego jest również zależne od powierzchni lokalu. Limity są natomiast powiązane z liczbą osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym.

 • W przypadku 1 osoby powierzchnia normatywna wynosi 35 m2, maksymalna powierzchnia uprawniająca do uzyskania dodatku to 45,5 m2, a powiększona powierzchnia maksymalna 52,5 m2.
 • W przypadku 2 osób powierzchnia normatywna wynosi 40 m2, maksymalna powierzchnia uprawniająca do uzyskania dodatku to 52 m2, a powiększona powierzchnia maksymalna 60 m2.
 • W przypadku 3 osób powierzchnia normatywna wynosi 45 m2, maksymalna powierzchnia uprawniająca do uzyskania dodatku to 58,5 m2, a powiększona powierzchnia maksymalna 67,5 m2.
 • W przypadku 4 osób powierzchnia normatywna wynosi 55 m2, maksymalna powierzchnia uprawniająca do uzyskania dodatku to 71,5 m2, a powiększona powierzchnia maksymalna 82,5 m2.
 • W przypadku 5 osób powierzchnia normatywna wynosi 65 m2, maksymalna powierzchnia uprawniająca do uzyskania dodatku to 84,5 m2, a powiększona powierzchnia maksymalna 97,5 m2.
 • W przypadku 2 osób powierzchnia normatywna wynosi 70 m2, maksymalna powierzchnia uprawniająca do uzyskania dodatku to 91 m2, a powiększona powierzchnia maksymalna 105 m2.

Każdy dodatkowy mieszkaniec pozwala na dodatnie do powierzchni normatywnej 5 m2, natomiast osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub potrzebująca osobnego pomieszczenia zwiększa powierzchnię normatywną o 15m2.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Wysokość dodatku mieszkaniowego jest ustalana indywidualnie, zależy przy tym od kilku czynników, przede wszystkim liczby mieszkańców lokalu, wysokości dochodów, wydatków ponoszonych w związku z zajmowaniem nieruchomości. Zgodnie z ustawą dodatek mieszkaniowy może pokryć maksymalnie 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię mieszkania. Wysokość dopłaty do mieszkania obliczą więc urzędnicy.

Dodatki wydawane są w drodze decyzji przez odpowiedniego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na okres 6 miesięcy, płatność powinna zostać przy tym zrealizowana do 10 dnia miesiąca. W przypadku osób zamieszkujących w mieszkaniach środki trafią bezpośrednio do osób czy instytucji pobierających środki z tego tytułu, natomiast osoby mieszkające w domu jednorodzinnym otrzymają je w gotówce lub na konto.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Aby skorzystać z dodatku mieszkaniowego, należy zwrócić się do odpowiedniego gminnego ośrodka pomocy społecznej (można zrobić to zarówno osobiście, listownie, jak i przez pełnomocnika). Trzeba przy tym złożyć komplet dokumentów, w tym przede wszystkim wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklarację o dochodach osób mieszkających w gospodarstwie domowym, dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową lokalu. Co ważne: prawo do dodatku mieszkaniowego można również utracić, jeśli pobierająca go osoba nie będzie realizowała obowiązkowych płatności przez okres dwóch miesięcy.

Dopłaty do czynszu w związku z pandemią koronawirusa

Oprócz standardowego dodatku mieszkaniowego osoby, których sytuacja materialna pogorszyła się w związku z pandemia COVID-19, mogą skorzystać również ze specjalnej dodatkowej dopłaty do czynszu. Przepisy pozwalające na ich uzyskanie weszły w życie 5 stycznia 2021 roku, do 31 marca 2021 roku najemcy i podnajemcy mogą natomiast składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Co ważne: dopłata do czynszu nie obejmuje osób posiadających prawo własności do lokalu oraz tych, którzy nie byli najemcami lub podnajemcami przed 14 marca 2020 roku. Oprócz spełnienia standardowych warunków trzeba także udowodnić, że średni dochód w przeliczeniu na osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe zmalał w okresie 3 poprzedzających miesięcy co najmniej o 25% w stosunku do dochodu za 2019 rok.

Znajdź najlepszy kredyt gotówkowy

miesięcy

Poradniki