Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Ofiary przestępstw mogą liczyć na różnego typu wsparcie ze strony państwa. Jedną ze sztandarowych propozycji jest fundusz sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ochrona ofiar oraz świadków przestępstw, resocjalizacja sprawców oraz przeciwdziałanie przestępstwom to jedne z najpoważniejszych wyzwań, jakie stoją zarówno przed każdym rządem, jak i całym społeczeństwem. W tym celu podejmowane są różnego typu działania, za których realizację odpowiadają nie tylko organy państwowe, ale także wiele organizacji pozarządowych. Dużym wsparciem dla ofiar przestępstw może okazać się fundusz sprawiedliwości. Choć istnieje od 1997 roku, w ostatnim czasie wprowadzono wiele zmian w jego funkcjonowaniu, dzięki czemu ma stać się bardziej efektywny. Warto dowiedzieć się, kto i na jakich zasadach może z niego korzystać, oraz jakie szanse daje pokrzywdzonym osobom.

Fundusz sprawiedliwości. Kto może liczyć na wsparcie? (fot. sdecoret / Shutterstock)

Co to jest fundusz sprawiedliwości?

Fundusz sprawiedliwości, czyli Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, znajduje swoje umocowanie w art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z 13 września 2017 r. Zgodnie z tymi dokumentami ma na celu realizację trzech podstawowych założeń:

 • Wsparcie osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa oraz ich najbliższych.
 • Wsparcie świadków przestępstw oraz ich najbliższych.
 • Rozwój systemu pomocy osób pokrzywdzonych oraz świadków. W tym celu została utworzona Sieć Pomocy Osobom pokrzywdzonym.

Do Funduszu trafiają środki z nawiązek zasądzanych przez sądy sprawcom przestępstw. Choć funkcjonuje od dłuższego czasu, do tej pory nie był jednak realnym wsparciem dla ofiar. Taką opinie prezentuje chociażby raport NIK. Według kontrolerów w 2016 roku z 385 milionów złotych wykorzystano w tym celu jedynie 16 mln. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa ta tendencja ma jednak ulec zmianie.

Fundusz sprawiedliwości: duże środki na realne wsparcie

Prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości fundusz sprawiedliwości ma stać się realnym wsparciem dla różnych grup dotkniętych działalności przestępczą. Tylko na Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym ma wpłynąć w 2020 roku 117 500 000 zł, rok później ma to być natomiast 120 000 000 zł. Pozwoli to na skorzystanie ze środków większej liczbie ofiar. Jak wynika z danych NIK, w 2015 roku zarejestrowana ok. 800 tys. przestępstw, natomiast wsparcie otrzymało ponad 24 tys. osób. Według Ministerstwa Sprawiedliwości w 2017 roku liczba pokrzywdzonych wyniosła ok. 220 tysięcy. Warto mieć przy tym świadomość, że największa grupa (13,3%) padła ofiarą oszustwa, 9,5% znęcania się, 8,7% kradzieży z włamaniem, a 6,8% kradzieży. Przestępstwa są więc bardzo zróżnicowane, tak samo jak potrzeby ich ofiar. W sposób kompleksowy mają odpowiedzieć na nie programy realizowane przez fundusz sprawiedliwości. Według NIK do tej pory głównym beneficjentem środków z funduszu sprawiedliwości były ofiary przemocy w rodzinie oraz nieotrzymujące świadczeń alimentacyjnych. Aż 72% korzystających ze wsparcia należało do tej grupy ofiar, jednocześnie pomoc nie docierała często do pokrzywdzonych z innego tytułu.

Jak korzystać z pomocy funduszu sprawiedliwości?

Działalność prowadzonego przez ministerstwo sprawiedliwości funduszu sprawiedliwości jest bardzo zróżnicowana i nie ogranicza się wyłącznie bezpośredniego do wsparcia ofiar przestępstw oraz ich świadków, ale proponuje również innego rodzaju pomoc. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób można skorzystać ze środków funduszu:

 • Finansowanie i organizowanie pomocy prawnej, metod rozwiązywania konfliktów, pomocy tłumacza języka obcego czy języka migowego.
 • Finansowanie psychoterapii, pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej,
 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych, lekarstw, urządzeń medycznych, kosztów rehabilitacji.
 • Organizowanie i finansowanie pomocy pierwszego kontaktu.
 • Pokrywanie kosztów związanych z edukacją w szkołach i przedszkolach.
 • Organizowanie i opłacanie kursów podnoszących kwalifikacje oraz finansowanie egzaminów.
 • Realizowanie dopłat do czynszu, mediów.
 • Dostosowywanie lokali do potrzeb osoby pokrzywdzonej w przypadku utraty sprawności fizycznej w wyniku przestępstwa.
 • Pokrywanie kosztów transportu w związku z uzyskiwaniem świadczeń.
 • Finansowanie zakupów artykułów pierwszej potrzeby, w tym odzieży, środków higieny osobistej.
 • Pokrywanie kosztów zorganizowanych wyjazdów osób małoletnich oraz opiekunów.
 • Zakup urządzeń i wyposażenia, a także wartości prawnych i niematerialnych.
 • Finansowanie robót budowlanych.

Ograniczenie przestępczości i inna pomoc

Fundusz sprawiedliwości odpowiada nie tylko za wsparcie osób pokrzywdzonych, świadków oraz ich bliskich. Jego ważnym zadaniem jest również przeciwdziałanie wzrostowi przestępczości oraz oferowanie pomocy postpenitencjarnej osobom opuszczającym zakłady karne. Ministerstwo sprawiedliwości współpracuje w tym celu z wieloma organizacjami pozarządowymi, realizując w ten sposób różnorodne programy. W praktyce środki trafiają do zdecydowanie szerszej grupy odbiorców. Znaczna część funduszu sprawiedliwości jest adresowana do ochotniczych straży pożarnych. Dzięki temu mogą finansować m.in. zakup niezbędnego sprzętu.

Szukasz dodatkowej gotówki? Sprawdź ofertę najlepszych kredytów gotówkowych na 5000 zł

Fundusz sprawiedliwości to nie wszystko

Co ważne: fundusz sprawiedliwości to nie jedyne narzędzie pozwalające na wsparcie ofiar przestępstw. Mogą one korzystać również z innych oferowanych przez Państwo rozwiązań. Według NIK olbrzymim wsparciem dla pokrzywdzonych jest system pomocy socjalnej, który przekazuje w tym celu ok. 1,7 mld zł. Niewiele mniejsze środki – 1,5 mld – przeznacza fundusz alimentacyjny. Niebagatelne kwoty pochodzą również z innych źródeł: programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie to dla budżetu państwa koszt ok. 38 mln zł, a nieodpłatna pomoc prawna ok 100 mln zł. Ważne jednak, aby osoby pokrzywdzone zwracały się po pomoc i zdawały sobie sprawę z form wsparcia, jakie oferuje dla nich system. Aby skorzystać z funduszu sprawiedliwości, należy skontaktować się ze specjalną infolinią lub wysłać wiadomość mailową. Można również zgłosić się bezpośrednio do jednego z ośrodków realizujących projekty w ramach prowadzonego przez ministerstwo sprawiedliwości funduszu sprawiedliwości.

Skorzystaj z pomocy eksperta

2020-07-02

Jak oszczędzać prąd? Skuteczne oszczędzanie prądu

Świadome prowadzenie domowego budżetu zakłada szukanie oszczędności wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jednym ze znacznych obciążeń są ceny energii elektrycznej. Warto dowiedzieć się, jak zredukować koszty z tego tytułu.

2020-07-01

Podatek od pożyczki. Kiedy należy zapłacić pcc od pożyczki?

Poszukując dodatkowych środków, do naszej dyspozycji zostają nie tylko kredyty bankowe i pożyczki udzielane przez firmy spoza sektora bankowego. Często sięgamy również po pożyczki prywatne. Warto dowiedzieć się, kiedy będzie się to wiązało z koniecznością zapłacenia podatku od pożyczki.

2020-06-30

Samochód na raty: jak kupić nowe auto na raty?

Zakup samochodu to spory wydatek. Nie musimy jednak ponosić go w całości. Dobrym rozwiązaniem okaże się rozłożenie płatności na raty.

Twisto: jak działa karta Twisto? Sklepy z płatnością Twisto

Na rynku wciąż pojawiają się nowe rozwiązania, pozwalające jeszcze efektywniej wykorzystywać potencjał finansowego świata. Jednym z nich jest Twisto.

Ile kosztuje prawo jazdy? Prawo jazdy: cena

Prawo jazdy to dokument uprawniający do poruszania się po drodze wybranym typem pojazdów. Jego zdobycie wiąże się jednak z kosztami. Te zależą od kilku czynników. Warto poznać je przed przystąpieniem do kursu i wybraniem oferty konkretnej szkoły nauki jazdy.

Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa określa jeden z najważniejszych parametrów naszego finansowego życia. Choć na jej temat krąży wiele mitów, warto przekonać się, ile naprawdę wynosi. Będzie to możliwe dzięki kalkulatorowi zdolności kredytowej.

Zakup samochodu: na co zwrócić uwagę przy zakupie samochodu?

Zakup samochodu w wielu przypadkach staje się spełnieniem marzeń. Nie kończy jednak wcale procedur, przez które musi przejść nabywca. Warto dowiedzieć się, na co należy się przygotować.

Ikona informacji
poradniki